Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenBeleidsmedewerker Cultuur

Beleidsmedewerker Cultuur

Vacature

Wat ga je doen
Zoek je een afwisselende baan met ruimte voor jouw expertise? Wil je een bijdrage leveren aan de Culturele Hoofstad? Bij sector Zelf en Netwerk hebben we voor jou, tot 31 december 2018, een mooie functie als Beleidsmedewerker Cultuur vacant.

Als beleidsmedewerker cultuur ga je belangrijke werkzaamheden verrichten bij de uitwerking van het cultuurbeleid. Concreet gaat het om de accounts dans, theater, film en lokale media. Je vertaalt de ontwikkelingen rondom deze thema's in de samenleving naar beleid. Daarbij verbind je de stip op de horizon met concrete initiatieven. Het gaat daarbij om:
 • Het onderhouden van de zakelijke contacten met de gesubsidieerde instellingen;
 • Voeren van overleg met betrokken instellingen en partners;
 • Het beoordelen van aanvragen voor incidentele en meerjarige subsidies op inhoudelijke en zakelijke onderbouwing, haalbaarheid en passend binnen het cultuurbeleid van onze gemeente;
 • Opstellen van beschikkingen;
 • Het sturen op inhoudelijke en financiële prestaties die contractueel zijn vastgelegd met de gesubsidieerde culturele instellingen;
 • Het uitvoeren van organisatorische klussen bijvoorbeeld ten aanzien van een aantal culturele prijzen;
 • Het meedenken en mede formuleren van beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen;
 • Het mee ontwikkelen van ideeën en ontwerpen van regelgeving.

Wie ben jij
Als beleidsmedewerker cultuur ben je een krachtige en overtuigende gesprekspartner, op alle denkbare niveaus. Je bent een beleidsmedewerker met oog voor (verschillende) belangen en je weet de gevoeligheid van bepaalde zaken snel in te schatten. Met verve vervul jij veel verschillende rollen in: beleidsmedewerker, adviseur, counterpart en controller van gesubsidieerde instellingen. Wanneer het zo uitkomt, pak jij zonder problemen andere taken binnen het team cultuur op en ben je plots medeverantwoordelijk voor andere culturele accounts en onderwerpen. Wij zoeken iemand die initiatiefrijk is, samenwerkt, gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen, zaken realiseert én kennis van culturele zaken heeft.

Daarnaast verwachten wij specifiek dat je:
 • Kennis en ervaring hebt met de cultuursector;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur;
 • Beschikt over minimaal een hbo-diploma;
 • Heldere en overtuigende beleidsanalyses en -notities schrijft;
 • Gevoel hebt voor (financiële) facts en figures.

Waar ga je werken
Je werkt binnen de dienst sociaal domein. Je bent onderdeel van de beleidsafdeling Zelf en Netwerk en werkt daar nauw samen met 6 gedreven en inspirerende collega's cultuurbeleid.

Binnen het Sociaal Domein is het onze opgave om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam kunnen zijn en zo lang mogelijk blijven. De veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die in netwerken kan samenwerken. Dus niet meer voor maar samen zaken inregelen. De opgave van de sector Zelf en Netwerk is er op gericht dat mensen fysiek en mentaal gezond en zelfredzaam zijn en dat we de 'mienskip' versterken. Hiervoor moeten de basisvoorzieningen (cultuur, sport, onderwijs, preventief jeugdbeleid, wijk en voorzieningen) op orde zijn en blijven. Naast het op orde hebben van de basisvoorzieningen stimuleren en faciliteren we initiatieven van bewoners.

Met Culturele Hoofdstad (LF 2018) wordt ingezet op het culturele, sociaal-maatschappelijke en economische domein, waarbij kunst en cultuur de verbindende schakel vormen. Datgene wat we in 2018 bereiken, participatie van kinderen beneden de armoedegrens, verbreden doelgroepen cultuur, de Iepen Mienskip gedachte, creëren van werkgelegenheid, meer toeristen van binnen en buiten Nederland (imago van Leeuwarden als cultuurstad), de versterkte positie van Leeuwarden/Fryslân in de regio, in Nederland en Europa willen we vast blijven houden na 2018 ('Legacy'). Hier richten we ons samen met onder meer organisaties binnen het culturele veld op.

Wat bieden wij
Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal €2.795,- en maximaal €4.225, - (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Reageren
De sluitingsdatum voor deze vacature is maandag 18 juni om 23:59 uur.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen Annette Geurden van Sector Zelf en Netwerk, telefoonnummer 0582338506 of Sietze Bandringa van Sector Zelf en Netwerk, telefoonnummer 0582338879.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met het team Werving & Selectie, te bereiken op (058)2336164 en wervingenselectie@leeuwarden.nl.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jelle Teitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058