Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenAccountant en Adviseur Fysiek Domein

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk woensdag 5 augustus

Solliciteer

Accountant en Adviseur Fysiek Domein

Vacature

Wat ga je doen
Gemeente Leeuwarden zoekt ter versterking van haar interne auditfunctie (VIC-functie) een robuuste accountant en stevige adviseur met affiniteit en ervaring met gemeentelijke bedrijfsvoering, bij voorkeur in het fysieke domein.

De doelstelling van de functie is bijdragen aan de verbetering van (de effectiviteit van) het instrumentarium en de processen binnen (met name) Fysiek Domein rondom risicobeheersing, interne beheersing, interne en externe verantwoording en informatievoorziening, onder meer door het uitvoeren van diverse controles/audits (o.a. in samenwerking met intern accountant van concern en de externe accountant) en het adviseren en meedenken over complexe beleids- en strategische vraagstukken op gemeentebreed en domeinniveau.

Als accountant en adviseur bij het Fysiek Domein ben je onderdeel van het VIC-team, waarin alle collega's die bezig zijn met uitvoering van het gemeentebrede VIC-plan in zijn ondergebracht, waaronder je 'evenknie' bij het Sociaal Domein en de Intern accountant van Concernstaf, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de VIC-functie.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de onderdelen van het gemeentebrede Uitvoeringplan VIC die betrekking hebben op het Fysiek Domein en voor een belangrijk deel ook voor de uitvoering daarvan, met ondersteuning vanuit het VIC-team en/of het domein. Hierbij werk je nauw samen en onderhoudt je contacten met onze externe accountant. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om roulerend of op basis van interesse ook onderwerpen buiten het Fysiek Domein op te pakken.

Verder ondersteun je vanuit je adviesrol op een deskundige, onafhankelijke en objectieve manier de controllers, P&C- en financiële functie en het management bij complexe strategische en beleidsvraagstukken op gemeentebreed en domeinniveau t.a.v. uiteenlopende beleidsterreinen en vakgebieden (accounting, auditing, bedrijfseconomie, governance, kwaliteit, financiële verslaglegging, risicomanagement, financiering, compliance, projectmanagement, fiscaliteiten, etc.) met de nadruk op het Fysiek Domein.

Een ander belangrijk deel van het takenpakket betreft het mede invulling geven aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, onder meer door het meehelpen in de veranderopgaven die voortvloeien uit de invoering van de rechtmatigheidsverklaring, de In Control Statement en het programma Verbetering bedrijfsvoering.

Wie ben jij
Je bent een professional die zichzelf voortdurend uitdaagt, open staat voor ideeën van anderen en graag elke dag iets nieuws leert. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en tijdsdruk, hebt een rechte rug waar het gaat om integriteit, kan goed samenwerken en bent flexibel in menselijke relaties.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je een aantal kwaliteiten meebrengt. Je hebt een WO werk- en denkniveau op basis van een relevante vooropleiding (bv. bedrijfseconomie of accountancy) en daarnaast een afgeronde postdoctorale opleiding en praktijkopleiding Accountancy. Je bent ingeschreven als Registeraccountant (RA) bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Je hebt zeer ruime ervaring (indicatie: meer dan 8 jaar) in accountantscontrole en adviseren op strategisch en bestuurlijk niveau in een (politiek) bestuurlijke omgeving. Als je zowel ervaring in de publieke als private sector hebt is dat gezien de activiteiten van het Fysieke Domein een pré.

Waar ga je werken
Gemeente Leeuwarden is ambitieus als het gaat om de verbetering van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat veel verlangd wordt van de interne auditfunctie, onder meer waar het gaat om het professioneel uitvoeren van controles, het op peil houden en uitbreiden van onze eigen kennis en kunde, en het adviseren van management, controllers en directie over het te doorlopen groeipad. Als onderdeel van het VIC-team kom je dus terecht in een omgeving waarin veel van je wordt gevraagd, zowel als accountant als adviseur, en waarin tegelijkertijd de kans wordt geboden om mee te groeien met de organisatie en het team.

De recente invoering van het 'three-lines-of-defence-model', het op korte termijn invoeren van een 'In Control Statement' en het momenteel lopende organisatiebrede verbeterprogramma bedrijfsvoering zijn voorbeelden van ambities binnen de gemeente Leeuwarden.
Het is de bedoeling om de interne auditfunctie van de gemeente steeds meer als derde verdedigingslinie te positioneren, deze verder te professionaliseren zodat ook de accountant volop kan steunen op ons werk, en onze werkzaamheden verder uit te breiden van voornamelijk rechtmatigheids- en procescontroles naar steeds meer ook financial audits. Naast het controlewerk is advieswerk een belangrijk onderdeel, denk aan het adviseren over en bijdragen aan kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering en het begeleiden van het traject naar de rechtmatigheidsverklaring en In Control Statement. Verder werkt de VIC-functie in toenemende mate samen met de controlfunctie van de gemeente, bestaand uit twee business controllers en de concerncontroller, die direct gekoppeld zijn aan de directie, en verantwoordelijk zijn voor o.a. risicomanagement en strategisch advies.

Het is zoals beschreven de bedoeling het VIC-team centraal te gaan positioneren. Een definitief besluit over de exacte plek moet nog worden genomen. Gezien het voorgaande is qua plek in de organisatie vooreerst de huidige positie aangehouden, waar je functioneel aangestuurd wordt door de Intern accountant van Concernstaf en de controller Fysiek Domein en je hiërarchisch valt onder afdeling GEB, cluster Planning & Project Control, van het Fysiek Domein.

Wat bieden wij
We zoeken voor deze structurele plek een nieuwe collega, afhankelijk van je kennis en ervaring werken we met een proeftijd van één jaar.

Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 4.236, - en maximaal € 5.814,- (functieschaal 12, salaristabel 1-7-2020) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Naast een goed salaris biedt de gemeente Leeuwarden meer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan. Denk hierbij aan flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. En daarnaast een laptop, mobiele telefoon, gunstig pensioenfonds, kortingen op diverse verzekeringen en korting op jouw fitnessabonnement. Een goede werksfeer vinden we belangrijk. Daarnaast investeren we in jouw persoonlijk ontwikkeling met bijvoorbeeld diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.

Daarnaast goed om te vermelden dat we ook een IT-auditor (voor 24 uur per week) zoeken, waarbij we sollicitanten nadrukkelijk -maar volledig vrijblijvend- de mogelijkheid willen bieden om belangstelling voor beide functies kenbaar te maken, zodat we in gezamenlijk overleg en naar wederzijdse behoefte eventueel taken uit beide functie kunnen combineren en de mogelijkheid hebben om te variëren in de omvang van het dienstverband.

Belangstelling
De sluitingsdatum voor deze vacature is 5 augustus 2020. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 12 augustus.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met: Sander Penninga via telefoonnummer 058 233 8946.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je contact opnemen met Rianne Reitsma of een van haar collega's van de afdeling werving en selectie van de gemeente Leeuwarden, bereikbaar via 058-233 6164 en/of wervingenselectie@leeuwarden.nl.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Rianne Reitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058