Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LaarbeekRegiovoerder Sociaal Domein

Regiovoerder Sociaal Domein

Vacature

De gemeente Laarbeek is een organisatie die midden in de samenleving staat en zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van leven en werken van inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente. We hebben een professionele en resultaatgerichte organisatie waarop onze inwoners graag een beroep doen, die partnerschap aangaat waarmee het bestuur samen kan bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam Laarbeek. We spelen adequaat in op ontwikkelingen in de samenleving en verbeteren voortdurend. Laarbeek is een gemeente waar medewerkers trots op zijn en met plezier werken.

De beleidsvoorbereiding in het Sociaal Domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet) is ondergebracht bij de afdeling Beleid en Projecten. De afdeling Dienstverlening en Informatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid.

Binnen de afdeling Dienstverlening en Informatie is een vacature voor een:

Regievoerder Sociaal Domein

Het gaat hier om een structurele formatieplaats voor 36 uren per week

In Laarbeek is de uitvoering van de bovengenoemde wetten belegd bij een gebiedsteam Jeugd en een gebiedsteam 18+. Het team jeugd bestaat voornamelijk uit gezins- en jongerencoaches. Hun belangrijkste taak is het borgen van de veiligheid van kinderen uit Laarbeek en hen te voorzien van de juiste zorg. Het 18+ team bestaat uit Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers, dorpsondersteuners, participatiecoaches en een aantal specialisten. Vanuit het gebiedsteam worden mensen toegeleid naar een (integrale) oplossing, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt wat mensen zelf en hun omgeving aan deze oplossing kunnen bijdragen. Professionals uit deze gebiedsteams zijn in dienst van diverse moederorganisaties. De regievoerder Sociaal Domein stuurt deze professionals functioneel aan, terwijl de moederorganisaties de hiërarchische aansturing verzorgen.

Takenpakket

 • Je coördineert de uitvoering van de ontwikkelagenda Sociaal Domein en stuurt bij daar waar nodig;
 • Je geeft functioneel leiding aan de professionals binnen de gebiedsteams. Je organiseert de benodigde (werk)overleggen binnen het gebiedsteam. Je bent aanspreekpunt voor de teams inzake knelpunten en werkverdeling;
 • Je bent verantwoordelijk voor de optimalisering van de lokale werkprocessen en de aansluiting daarvan met de backoffice;
 • Je bevordert de samenwerking binnen de gebiedsteams en aandachtsgebieden van het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatie);
 • Je monitort en stuurt op realisatie van gemaakte afspraken (waaronder de caseload) binnen het gebiedsteam;
 • Je rapporteert over de resultaten van het gebiedsteam;
 • Je vertegenwoordigt de teams binnen de ketens van zorg en veiligheid en bevordert de samenwerking op operationeel niveau;
 • Je onderhoudt een relevant netwerk;
 • Je levert input voor een communicatieplan;
 • Je bent de linking pin tussen uitvoering en beleid;
 • Je bent een sparringpartner voor beleidsmedewerker, managers en portefeuillehouders;
 • Je zoekt afstemming met andere coördinatoren gebiedsteam in de Peel.

Profiel

Je hebt een helicopterview en schakelt makkelijk tussen operationeel en tactisch/strategisch niveau. Je kunt goed luisteren en bent in staat professionals te coachen in hun professionele doorontwikkeling. Je hebt een visie op transformatie in de zorg en weet van daar uit de verschillende teams te verbinden.

Ook beschik je over de volgende competenties:

 • Samenwerken; je hebt het vermogen en bent bereid om binnen en buiten het eigen vakgebied en/of de eigen organisatie met anderen samen te werken en bouwen relaties en netwerken op.
 • Omgevingsbewustzijn; laten blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke of politieke ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren.
 • Besluitvaardigheid en initiatiefrijk; je durft beslissingen te nemen of acties te ondernemen, ook bij niet volledige kennis van de gevolgen van alle alternatieven, of bij sterk conflicterende belangen.

Functie-eisen

In het bezit van een functie gerelateerd HBO diploma met ruime (relevante) werkervaring.

Inhoudelijke kennis en ervaring met de vakgebieden WMO, Jeugdzorg, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS).

Assessment

Testen op geschiktheid voor de functie maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Functieniveau

De functie van regievoerder valt onder het functieprofiel van coördinator A en is ingeschaald in functieschaal 10 (maximaal € 4.225 bruto per maand op basis van 36 uur). De gemeente Laarbeek kent voor deze functie een uitloopschaal 11. Het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties kun je opvragen via administratiepo@laarbeek.nl.

Belangstelling?

Solliciteer dan vóór 28 augustus a.s. via de website www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Marc van Esch, afdelingsmanager Dienstverlening en Informatie of Dolf Haank, afdelingsmanager Beleid en Projecten

via 0492-469 700.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Petra Mollet of Kim van den Reek, intergemeentelijk P&O-team Gemert-Bakel en Laarbeek via 0492 -378 500.

Selectiegesprek

Om een goed vergelijk te kunnen maken met kandidaten op de arbeidsmarkt worden interne sollicitanten meegenomen in de externe procedure. Een interne kandidaat gaat bij gelijke geschiktheid voor op externe kandidaten.

De eerste gespreksronde is gepland op 7 september 2018 ’s middags (vanaf 13.00 uur)

Op 31 augustus 2018 worden sollicitanten geïnformeerd over hoe laat zij worden verwacht voor een eerste gesprek.