Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente KatwijkStedenbouwkundige

Stedenbouwkundige

Vacature

Ambitieus programma zoekt stedenbouwer. Werk je mee aan een uitdagende verstedelijkingsopgave langs de kust?  De gemeente Katwijk zoekt per 1 oktober 2018:

Stedenbouwkundige (m/v) 

36 uur per week
 

De opgave

Katwijk realiseert tot 2030 ruim 7.500 woningen, meer dan een kwart van de verstedelijkingsopgave voor de regio. De stedenbouwkundige en planologisch-juridische kaders hiervoor zijn nog in de maak. Andere complexe opgaven zijn: de herontwikkeling van Project Locatie Valkenburg, de inpassing en realisatie van de Rijnlandroute, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en regionale bereikbaarheidsopgaven zoals de Pioniersbaan tussen N206 en A44. Dit doen we vanuit het beleidsteam Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw met 15 professionals, samen met de bewoners, partners en stakeholders. De omgevingsvisie (die samen met hen is opgesteld en vastgesteld in januari 2018) geeft daarbij richting.

De gemeente

Katwijk groeit van 60.000 naar meer dan 70.000 inwoners. De gemeente kent diverse landschappen: de kust, duinen, landgoederen, agrarisch gebied (Bollenstreek) en verstedelijkt landschap aan de oevers van de Oude Rijn. De verschillende dorpskernen bieden een grote diversiteit aan woonmilieus, recreatiemogelijkheden en economische sectoren. Terwijl de Katwijkse kernen van oudsher naam hebben gemaakt met visserij en toerisme, is Rijnsburg wereldspeler op het gebied van sierteelt (Greenport). Valkenburg is bekend door het voormalige Marine vliegkamp Valkenburg en de theaterhangaar (Soldaat van Oranje) en is nu een regionale ontwikkellocatie voor 5.000 woningen.

Wat ga je doen 

 • De regie voeren op de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Katwijk samen met een team van stedenbouwers, een landschapsarchitect en assistent-ontwerpers.
 • Voorbereiden van werken voor in de openbare ruimte samen met collega’s, inwoners, partners en andere belanghebbenden.
 • Ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, een kennis- en cultuurcentrum;
 • Ontwikkelen van een visie op de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen;
 • Opstellen van uitgangspunten voor herontwikkeling van verschillende (markante) binnenstedelijke inbreidingslocaties;
 • Adviseren over reguliere- en uitgebreide bouwplannen.
 • Intensief contact houden met samenwerkende buurgemeenten bij het maken en begeleiden van o.a. stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en bestemminsgplannen.
 • Adviseren over omgevingsaanvragen en diverse grote en kleine ruimtelijke projecten in de gemeente.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een stedenbouwkundige opleiding gedaan op minimaal hbo-niveau.
 • Je bent volledig thuis in de wetten: Wro, Wabo en Omgevingswet; 
 • Je het vermogen hebt om (samen met initiatiefnemers) een overtuigende ruimtelijke visie te ontwikkelen en deze te formuleren in woord en beeld;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de adobe suite en autocad is een pre;
 • Je laat je niet door emoties meeslepen, maar baseert je oordeel op feiten en cijfers en weet resultaten binnen de gestelde tijd en middelen te bereiken; 
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden en zoekt altijd naar oplossingen;
 • Je bent een teamspeler die op inspirerende wijze het beste uit zichzelf en anderen weet te halen.

Ons aanbod

 • Je maakt onderdeel uit van een team 15 professionals die in een prettige werkomgeving werken aan inhoudelijk interessante projecten.
 • Je kunt je werktijden in overleg met je teamleider flexibel invullen.
 • Wij bieden je een goed salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring en een individueel keuzebudget van 17,05%.
 • Je kunt je werktijden in overleg met je teamleider flexibel invullen.

Meer weten? Kijk op www.katwijk.nl of bel naar Frank van den Berg, teamleider Ruimtelijk Beleid, telefoonnummer 06 – 1854 5829 of Rianne Bader 071 – 406 5091. 

Je sollicitatie Solliciteren kan tot en met vrijdag 31 augustus 2018. Een assessment is mogelijk onderdeel van de selectieprocedure.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

meer over Gemeente Katwijk

Adres

Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

071 4065000