Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente KatwijkClustermanager samenlevingsbeleid

Clustermanager samenlevingsbeleid

Vacature

Carriekans voor een coachende en missiegedreven

Clustermanager samenlevingsbeleid

36 uur per week

 

Door toenemende vraag naar hulp geven we meer uit dan de middelen die we daarvoor ontvangen. Als lokale overheid staan we voor de opgave om inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Tegelijk ambi√ęren we dat onze inspanningen verschil maken en dat ondersteuning terecht komt daar waar het noodzakelijk is. In 2018 heeft Katwijk samen met inwoners, partners en ondernemers een Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld. Hierin is vastgelegd wat nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. Uitgangspunt is dat alle inwoners gezond en veilig kunnen leven. Als daarbij ondersteuning nodig is, organiseren wij die.

 

Veranderingsopdracht

De MAG is een omslag in werkwijze en financiering van activiteiten. Voor onze eigen organisatie verschuift de nadruk van zelf uitvoeren naar regisseren en faciliteren. We vormen coalities met maatschappelijke instanties en bedrijfsleven. Iedere schakel in de keten richt zich op datgene waarin zij goed is. Dat doen we in opgaveteams, gebruikmakend van de kennis en kunde op de werkvloer. We passen onze inzet aan de behoeftes in de diverse buurten en wijken. In plaats van financieren van activiteiten, sturen we op effecten. Uitgangspunt is dat wij alleen nog zaken bekostigen die bijdragen aan de gewenste effecten.

Als clustermanager vervolg je implementatie en de doorontwikkeling van de MAG. Je legt daarvoor verbinding met de wijkteams, het team omgevingswet, het wijkwerk en regionale partijen. In hoofdlijnen luidt de opdracht:

 • je realiseert de MAG deelprojecten: beleid, tools, scholing, ‚Äėontmoeten in de Hoornes‚Äô (bouwen van lokale communities)
 • je geeft vorm aan datasturing en toetst continu op de voortgang van gewenste effecten in samenspel met de partners en coalities;
 • daarnaast geef je verder vorm aan regionale samenwerking, het inregelen van de lokale Jeugdtaken en verdere uitwerking van het contractmanagement en beheer.

Op termijn ontwikkel je de MAG door volgens het principe van opgavegericht werken.

Dagelijkse aansturing

Jij geeft leiding aan het cluster samenlevingsbeleid (23 fte) aan en stuurt op resultaatafspraken, kwaliteit en financi√ęn. In 2020 voeren we het directiemodel in: een platte structuur met de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Vooruitlopend op de organisatiewijziging start jij als clustermanager. Je werkt nauw samen met de directeur Inclusieve Samenleving. De directeur fungeert als opdrachtgever van (integrale) bestuurlijke opgaven. Hij/zij opereert als sparringpartner voor clustermanagers en projectleiders.

Als leidinggevende voer je niet zelf uit, maar stuur je op professionaliteit en eigenaarschap. Je bevordert zelfsturing en samenwerking. Je cre√ęert de randvoorwaarden voor medewerkers om te excelleren. Je cre√ęert duidelijkheid over taakvervulling, rollen en verantwoordelijkheden en zorgt voor een veilige werkomgeving. Je realiseert het integraal (samen)werken van je cluster. Je houdt wethouders en gemeenteraad goed op de hoogte over het bereiken van gewenste effecten.

Jouw visitekaartje

Je kent het veld en de problematiek en weet hoe je interactie tussen de verschillende domeinen tot stand brengt. Je geeft dienend leiding: jouw uitgangspunt is vertrouwen en zelfsturing. Je stuurt op resultaat en laat het hoe over aan de medewerkers. Je legt verbinding zodat samenwerking tussen clusters maar ook met andere organisatieonderdelen optimaal is. Je onderkent het belang van efficiency en taakstelling, maar je verliest het belang van de menselijke maat niet uit het oog.

Wat wij van je vragen

Voor deze functie vragen wij het volgende van je:

 •  je beschikt over academisch werk- en denkniveau en over strategisch denkvermogen
 • je overtuigt met aantoonbare successen als leidinggevende, verandermanager of vergelijkbaar
 • je beschikt over een hoge mate van politieke sensitiviteit en een relevant netwerk. Je krijgt anderen gemakkelijk mee in complexe veranderingen.

 

Wat bieden we

Met de Maatschappelijke Agenda kiezen wij voor een aansprekende strategie waar jij op kunt voortbouwen. Wij bieden je een baan met uitdaging en werk en uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • de inschaling voor jouw functie is voorlopig vastgesteld in groep 14. Je bruto maandsalaris bedraagt maximaal ‚ā¨ 6.504,- (36 u/wk).
 • je ontvangt een budget van 17,05% bovenop je salaris. Je zet dat naar eigen inzicht in. Bijvoorbeeld voor extra verlof, salaris of opleiding.
 • je bouwt pensioen op via ABP
 • je ontvangt een vergoeding voor reiskosten
 • je treedt voor √©√©n jaar in dienst met re√ęel zicht op een vast dienstverband

Reageren

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Wietske Veltman (06 - 2263 5866). Wietske is afdelingshoofd en kent als geen ander de opgaven. Spreekt deze opdracht jou aan en wil je onze organisatie komen versterken? Stuur ons dan uiterlijk 13 oktober 2019 je cv en laat ons weten waarom jij graag je tanden zet in deze opgave! Reageer nu via de sollicitatiebutton.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

Werkenbijgemeentekatwijk.nl

meer over Gemeente Katwijk

Adres

Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

071 4065000