Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HoornLeden voor de klachtencommissie sociaal domein

Leden voor de klachtencommissie sociaal domein

Vacature

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. De meeste gemeenten hebben de uitvoering hiervan belegd bij lokale wijk- of gebiedsteams. Veel lokale wijkteams bestaan uit gedetacheerde professionals die afkomstig zijn van lokale zorgaanbieders uit de provincie Noord-Holland. Deze teams voeren de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdwet en soms andere (wettelijke) taken uit. De Jeugdwet vereist een onafhankelijke klachtencommissie bij jeugdhulpaanbieders. De gemeenten Hoorn, Opmeer, Alkmaar en de BUCH-gemeenten hebben hiervoor een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld. Naar verwachting zullen enkele andere gemeenten zich in de loop van 2019 hierbij aansluiten. De taken van de klachtencommissie zullen per gemeente kunnen verschillen, al naar gelang de lokale inrichting of (wettelijke) taken van de wijk- of gebiedsteams verschillen.

Wij zoeken

drie leden voor de klachtencommissie sociaal domein

Wat ga je onder andere doen?

De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De commissie behandelt klachten variërend op grond van de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning voor sommige gemeenten ook de leerplichtwet. De klachten hebben betrekking op de handelswijze of bejegening van medewerkers van de lokale wijk- of gebiedsteams van de gemeenten.

De werkzaamheden zijn:
  • Actief leveren van deskundige bijdrage aan het behandelen van klachten
  • Het beoordelen van klachten op ontvankelijkheid
  • Oordelen over de gegrondheid van de klacht en het eventueel doen van aanbevelingen
Jouw profiel

Functie-eisen
  • Affiniteit met klachtbehandeling
  • Je beschikt over HBO/WO niveau
  • Juridische kennis is een pré
  • Een sociale maatschappelijke opleiding en/of werkervaring in het jeugddomein
  • Een kritische en onafhankelijke instelling
  • Inlevingsvermogen
Vanwege de onafhankelijke rol is het van belang dat je in de afgelopen vijf jaar niet werkzaam bent geweest bij één van de gemeenten of één van de zorginstellingen die vertegenwoordigd zijn in de gebiedsteams.

Wij bieden

U wordt benoemd voor een periode van 1 jaar. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden. Uw termijn kan naar aanleiding daarvan verlengd worden met 3 jaar. U staat onafhankelijk ten opzichte van de plaatselijke politiek en u bent niet verbonden aan een instelling die is vertegenwoordigd in de wijk- of gebiedsteams.

De tijdsbesteding zal afhangen van het aantal klachten. Vooralsnog wordt uitgegaan van ongeveer 6 - 8 klachten per jaar. De tijdsindicatie voor behandeling van een klacht is variërend, inschatting is 8/10 uur per klacht. Voor deelname aan de commissievergaderingen ontvangt u een vergoeding.

Online solliciteren en meer informatie?

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de klachtencommissie Anneke de Leeuw tel. 06-49762558. Stuur uw reactie met CV voor 6 mei 2019, reageren kan via www.werkeninnoordhollandnoord.nl

Voor algemene informatie over de gemeente Hoorn, Opmeer en Alkmaar verwijzen we je naar de website www.hoorn.nl, www.opmeer.nl, www.alkmaar.nl, www.bergen.nl, www.uitgeest.nl, www.castricum.nl en/of www.bergen.nl.

Over Gemeente Hoorn
Gemeente Hoorn werkt steeds meer samen in en met bedrijven, instellingen, netwerken en bewoners van de stad en de regio's West-Friesland en Noord-Holland Noord. Zo spelen wij in op complexe en veelzijdige vraagstukken en weten wat er leeft. De wereld om ons heen verandert snel en dit vraagt kennis en creativiteit van alle medewerkers. Gemeente Hoorn treedt graag buiten de gebaande paden om nieuwe wegen te verkennen. Ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan hierbij hand in hand.

Gemeente Hoorn ontwikkelt met de medewerkers naar een flexibele en wendbare organisatie. Dat gaat via het werken in programma's en projecten, het nieuwe werken (tijd- en plaats onafhankelijk) en met zelforganiserende teams. Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap, netwerkend partnerschap en integrale duurzaamheid staan daarbij voorop.

We sturen op resultaat. Onze teammanagers houden de regie en inspireren medewerkers om hun eigen rol te pakken. Door het benutten van de kwaliteiten van de medewerkers en het bieden van ontwikkelmogelijkheden werken we samen aan goed werkgeverschap.

Op zoek naar een stageplaats?
Zoek je een stageplaats en zie je geen aanbod op deze website? Stuur dan gerust een e-mail naar backofficepo@hoorn.nl. We lezen graag wat jouw stage(opdracht) inhoudt. Zo kunnen we goed bepalen of er een passende stageplaats voor jou beschikbaar is.

Meer informatie
De gemeente Hoorn hanteert de richtlijnen van de NVP-code bij werving en selectie. Informatie over de NVP-code kun je vinden op www.nvp-plaza.nl.
Voor de sollicitatiecode van Hoorn, klik hier.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Aletta Boelens van Gemeente Hoorn ()

Over de organisatie

Gemeente Hoorn is een moderne werkgever die veel mogelijkheden en ruimte geeft om je talenten te ontwikkelen. Onze medewerkers gaan met de tijd mee en volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
Binnen de organisatie gebeurt er ook veel. Om de ambities waar te maken halen we het beste in onze medewerkers naar boven. Dit stimuleert de organisatie door het organisatiebrede traject Het Nieuwe Werken. Een traject om de doelen van de organisatie te bereiken, zoals een excellente dienstverlening, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

meer over Gemeente Hoorn

Adres

Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

0229 252200