Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HilversumLid Rekenkamer

Lid Rekenkamer

Vacature

Lid Rekenkamer

 

De Rekenkamer Hilversum zoekt een extern lid met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en een goed ontwikkeld bestuurlijk inzicht

 

HILVERSUM, MEDIASTAD

Als creatieve mediastad is Hilversum het hart van de mediavalley, die zich uitstrekt tussen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Een plek waar ontwikkelingen op het gebied van media, de creatieve industrie en cultuur ruim baan krijgen. De gemeente Hilversum staat te boek als een vernieuwende, dynamische gemeente, die voorop loopt als het om innovatie gaat. Hilversum maakt het verschil. Onze werkwijze kenmerkt zich door: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken.

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Hilversum. Het is de taak van

de rekenkamer om het bestuur dat de gemeente voert te onderzoeken op doelmatigheid,

doeltreffendheid en rechtmatigheid. De rekenkamer let daarbij ook op de randvoorwaarden van goed

bestuur. Dat wil zeggen dat ze oog heeft voor zaken als integriteit, democratische

besluitvorming en publieke verantwoording. De rekenkamer richt zich met haar conclusies en

aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad. Met haar onderzoeken wil de rekenkamer

bijdragen aan een beter bestuur in Hilversum.

De rekenkamer Hilversum bestaat uit vier leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Wegens vertrek van een lid van de rekenkamer Hilversum is er een vacature ontstaan.

Uw rol als lid van de rekenkamer

Van u wordt verwacht dat u onderzoeksonderwerpen voorstelt en onderzoeken begeleidt dan wel zelf (gedeeltelijk) uitvoert. U bent in staat de rekenkamer extern te vertegenwoordigen en de onderzoeksresultaten te presenteren en zo nodig te verdedigen. Daarnaast werkt u graag samen in een team en hecht u veel waarde aan een goed contact met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, griffie en de ambtelijke organisatie. U ontvangt hiervoor een vaste vergoeding van

€ 548,83 bruto per maand op basis van een overeenkomst voor zelfstandigen. Van u wordt verwacht dat u tenminste gedurende drie dagdelen per maand beschikbaar bent.

Uw profielschets

De rekenkamer streeft naar een gemengd team qua kennis en ervaringsdeskundigheid. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

  • een academisch werk- en denkniveau;
  • ervaring met het uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek en het invullen van goed opdrachtgeverschap voor externe onderzoekers;
  • goede presentatievaardigheden;
  • aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
  • inzicht in de opzet en werking van een gemeentelijke organisatie en belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;
  • een onafhankelijke opstelling, een analytische instelling en een positief kritische houding.

De leden van de rekenkamer mogen geen met het lidmaatschap onverenigbare functies vervullen.  

Procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, mevrouw drs. D. Verloop, telefoon (035) 629 2957 op maandag, woensdagochtend of donderdag. Uw motivatie en CV zien wij graag uiterlijk 13 januari 2019 online tegemoet.

De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op 31 januari en 5 februari 2019 in de avond. De benoeming als lid van de rekenkamer geschiedt door de gemeenteraad, op voordracht van de begeleidingscommissie. Het betreft een benoeming voor zes jaar. De gemeente vraagt vóór benoeming om een “Verklaring Omtrent Gedrag”.

Voor nadere informatie: http://www.hilversum.nl/Bestuur/Rekenkamer

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen.

meer over Gemeente Hilversum

Adres

Dudokpark 1
1217 JE Hilversum

14 035