Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HilversumLeden voor Referendumcommissie

Leden voor Referendumcommissie

Vacature

Gemeenteraad Hilversum zoekt leden voor de Referendumcommissie v/m

Op 8 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Hilversum een referendumverordening vastgesteld. Daarmee is het mogelijk geworden dat in de gemeente referenda worden gehouden over raadsbesluiten. Om specifieke onderdelen van deze verordening goed uit te kunnen voeren, zijn wij op zoek naar maximaal vijf leden voor een onafhankelijke referendumcommissie.

 

Hilversum, mediastad

Als creatieve mediastad is Hilversum het hart van de mediavalley, die zich uitstrekt tussen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Een plek waar ontwikkelingen op het gebied van media, de creatieve industrie en cultuur ruim baan krijgen. De gemeente Hilversum staat te boek als een vernieuwende, dynamische gemeente, die voorop loopt als het om innovatie gaat. Onze werkwijze kenmerkt zich door: klantgericht werken, initiatief nemen en samenlevingsgericht werken.

 

Wat doet de referendumcommissie?

De Referendumcommissie heeft de volgende taken:

 • de raad adviseren over de toelaatbaarheid van een onderwerp waarvoor een referendumverzoek is ingediend;

·        het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de toepassing van de referendumverordening en over de verordening zelf;

·        toezicht te houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting en het gemeentebestuur hierover te adviseren;

·        de behandeling van klachten over de toepassing van de verordening en de advisering aan het gemeentebestuur hierover;

·        het evalueren van het verloop van de procedure vanaf de indiening van een verzoek tot het houden van een referendum.

 

Profiel

 • minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen;
 • achtergrond gewenst op juridisch of politiek/bestuurskundig gebied of op het gebied van communicatie;
 • in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen;
 • onafhankelijke instelling;
 • flexibel en in staat snel te kunnen schakelen;
 • kennis van en gevoel voor bestuurlijke processen, in het bijzonder binnen gemeenten;
 • aantoonbare interesse in en kennis van burgerparticipatie en communicatie;
 • ervaring met referenda strekt tot aanbeveling maar is geen vereiste.

De leden van de referendumcommissie worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar. U mag geen lid zijn van deze commissie als u ambtenaar, wethouder, burgemeester, raadslid of commissielid bent in de gemeente Hilversum. De gemeente vraagt vóór de benoeming een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.  

 

Hoe vaak komt de referendumcommissie bij elkaar?

Het is op voorhand moeilijk te zeggen hoe vaak de referendumcommissie bij elkaar komt. Op het moment dat er een verzoek tot het houden van een referendum wordt ingediend of een klacht over de toepassing van de verordening, zal de commissie enkele malen bij elkaar komen. Zolang dat niet het geval is, komt de commissie in beginsel eenmaal per jaar bij elkaar.

 

Vergoeding

Leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding per uur van € 55,09 (peildatum 2019).

 

 

Reageer voor 22 september 2019

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de griffie van de gemeente Hilversum via griffie@hilversum.nl. Wij ontvangen uw motivatiebrief en CV graag uiterlijk 21 september 2019 en verzoeken u nadrukkelijk om uitsluitend online te solliciteren.

 

Gesprekken zullen plaatsvinden op 1 of 8 oktober in de avond (1e ronde) en 15 of 17 oktober in de avond (2e ronde). De benoeming vindt plaats in de raadsvergadering van 13 november 2019. De selectiecommissie bestaat uit een drietal raadsleden uit de gemeenteraad van Hilversum.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen.

meer over Gemeente Hilversum

Adres

Dudokpark 1
1217 JE Hilversum

14 035