Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondTeammanager O&O

Teammanager O&O

Vacature

Teammanager

Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen

Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. Ben jij een ervaren leidinggevende die ontwikkelingsgericht coacht? Heb je feeling met de materie? Dan ben jij de professional die we zoeken!

De afdeling Ondernemen & Ontwikkelen (O&O) bestaat uit aantal clusters van medewerkers die opgaven uitvoeren op het gebied van Economie, Ruimtelijke Ordening & Wonen,  Stedelijke Vernieuwing, Mobiliteit & Verkeer, Cultuur en Milieu. Deze clusters zijn verdeeld over 2 teammanagers.

Met het realiseren van maatschappelijke opgaven zorgen zij voor de juiste randvoorwaarden, zodat inwoners en ondernemers maximaal kunnen ondernemen, wonen en leven. In de Programmabegroting en in de Strategische Agenda van Helmond heeft het bestuur haar ambities verwoord. Die realiseren we samen met partners en stakeholders; integraal en vraaggericht. De afdeling werkt van buiten naar binnen en stelt het netwerk centraal; de behoefte en ontwikkelingen in de markt en de omgeving om ons heen zijn richtinggevend hiervoor.

Bij de afdeling Ontwikkelen & Ondernemen ligt een belangrijke ontwikkelopgave. De grootste opgave voor de afdeling O&O zal liggen in het plaatsen van de fysiek ruimtelijke keten in de context van de sociaaleconomische en –maatschappelijke opgaven. Traditionele taken en overheidssturing in het ruimtelijke domein zijn niet meer vanzelfsprekend en vraagt van de ambtelijke organisatie om een andere inzet van kennis en competenties van medewerkers. Dit vraagt om een verandering in perspectief bij management en medewerkers als ook een andere vormgeving van de werkprocessen. Het sterker gericht zijn op de omgeving en externe doelgroepen betekent ook een sterkere nadruk op dienstverlening en klantgerichtheid. De nieuwe omgevingswet gaat ons daarbij helpen.

De uitdaging
Als Teammanager O&O ben je bezig met de ontwikkelopgave van de afdeling en van jouw team en het realiseren van de inhoudelijke opgaven. Samen met de Afdelingsmanager O&O en collega Teammanager ben je de co-createur van de afdeling. Je hebt affiniteit met de inhoudelijke vraagstukken binnen het economische en fysiek ruimtelijke domein en de nieuwe ontwikkelingen zoals de omgevingswet. Je zorgt voor de verbinding tussen de verschillende doelen die het bestuur wil realiseren en je weet wie je moet betrekken om het optimale resultaat te behalen. Je bent ook  verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in het team met als belangrijkste taak het optimaal positioneren van het “menselijk kapitaal” binnen de afdeling en in de organisatie. Je bent moeiteloos in staat om externe ontwikkelingen te vertalen naar de gemeentelijke rol in de stad. Je zorgt voor innovatie en signaleert vraagstukken uit de buitenwereld, de organisatie en de afdeling.

Inhoud & Bedrijfsvoering
Jij bent een inspirerende sparringpartner voor jouw medewerkers, draagt zorg voor de realisatie van de opgaven die voortkomen uit de Programmabegroting en de Strategische Agenda van Helmond.  Je stemt daar de inzet van capaciteit en kwaliteit op af en draagt de bedrijfsvoering op financieel, juridisch, IT technisch en op HR gebied.

Menselijk kapitaal
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jouw team. Je stuurt op mensgerichte (persoonlijke) ontwikkeling met als doel een constante kwaliteit van producten en diensten met toegevoegde waarde voor het primaire proces. Je stimuleert kennisontwikkeling van het vakgebied binnen de teams. Je stuurt op versterking van de kernnormen van onze organisatie bij de ontwikkeling van de afdeling en je team.

Organisatie
Als teammanager lever je een bijdrage aan team-overstijgende onderwerpen en vraagstukken en zorgt voor prioritering en afstemming. Je verbindt beleid aan uitvoeringstaken en maakt de koppeling tussen beide. Je zoekt in- en extern de juiste relaties en verbindingen en stimuleert de netwerkorganisatie. Je werkt actief samen met andere afdelings- en teammanagers van de gemeente Helmond.

De ideale kandidaat
De ideale kandidaat is een ervaren ondernemende manager met een WO werk- en denkniveau. Een manager die van buiten naar binnen denkt. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als coördinator, coach of leidinggevende bij een (middel) grote organisatie bij voorkeur bij een (gemeentelijke) overheid en in een soortgelijke rol. Je hebt gedegen inhoudelijke kennis van de verschillende onderwerpen in het ruimtelijke domein.

Je bent een inspirerende persoonlijkheid die weet te overtuigen en die mensen mee kan krijgen. Een netwerker pur-sang die de juiste mensen aan elkaar verbindt om het beste resultaat te behalen. Je kent de verschillende vakgebieden vanuit een opleiding of werkervaring. Daarnaast gelden uiteraard onze kernnormen voor onze gewenste cultuur die we duiden in 4 kernbegrippen:

Mensen:                                 Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
Verandering:                           Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen
Resultaat:                              Doelgerichtheid, plannen & organiseren
(Vak)intelligentie:                  Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Helmond heeft een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden.

Naast een goed salaris kun je rekenen op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 6% en een levensloopbijdrage van 1,5%. Wij hebben een 36-urige werkweek waarbij de mogelijkheid tot een flexibele invulling van de werktijden groot is.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal € 5.984,- bruto per maand (functieniveau 13 vanaf 1 januari 2018) bij een fulltime dienstverband.

Belangstelling?
Solliciteer vóór donderdag 5 januari 2018. 
Solliciteren kan via de knop SOLLICITEREN in het hoofdscherm. Sollicitaties via email of op andere wijze worden niet in behandeling genomen.

Overige informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid, team recruitment, Kim de Veer te bereiken onder telefoonnummer 0492 – 845832.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
De gemeente Helmond is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Kim de Veer van Gemeente Helmond ( 0492-587638)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiƫnt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777