Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondStagiair(e) Informatiekunde

Stagiair(e) Informatiekunde

Vacature

Stagiair(e) Informatiekunde

Binnen de organisatie lopen er voorbereidingen m.b.t. de implementatie van de Omgevingswet. Als stagiair(e) lever je een bijdrage aan deze implementatie waarbij de volgende (niet uitputtende) onderwerpen van belang zijn (in willekeurige volgorde).

· Inventariseren hoe nu de archivering geregeld is van Omgevingswet-gerelateerde informatie. Neem hierin mee of- en zo ja hoe- dit is geregeld voor uitbestede taken aan bijvoorbeeld een Omgevingsdienst

· Bepalen wensen en eisen mbt omgevingswet vanuit archivering

· Verifieer dat alle voor uitvoering van de Omgevingswet-gerelateerde bedrijfsprocessen relevante informatie zodanig gearchiveerd wordt dat zij voldoet aan de Archiefwet en de eisen vanuit Duurzame toegankelijkheid. Neem maatregelen waar nodig en/of agendeer knelpunten. Voer eventueel een DUTO-scan uit.

¬∑ Afstemmen met keten- en uitvoeringspartners over hoe duurzame toegankelijkheid over de ketens heen effici√ęnt opgezet kan worden

¬∑ Maak samen met de ketenpartners het ontwerp van archivering van informatie die gecre√ęerd en ontvangen wordt bij uitvoering van de Omgevingswet: wie doet wat wanneer en hoe blijft gearchiveerde informatie in de keten beschikbaar?

· Start met implementeren van de gemaakte afspraken over archivering, in nauwe samenhang met de inrichting van bedrijfsprocessen, zaakgericht werken en applicaties

· Voer een pilot met één of meer ketenpartners uit voor het beproeven van het archiveren in de keten zoals dat ontworpen en (deels) is ingericht.

Studeer jij Informatiekunde (minimaal HBO) of gelijkwaardig en zoek jij een stageopdracht? Reageer dan snel via de soliciteer-knop, of stuur een mail naar aog@helmond.nl.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en effici√ęnt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777