Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondProjectleider Samenwerkende Podia Brainport Regio

Projectleider Samenwerkende Podia Brainport Regio

Vacature

Vacature projectleider Samenwerkende Podia Brainport Regio

Zes theaters in de Brainportregio hebben een samenwerkingsverband gesloten. Doel van deze samenwerking is om meer te betekenen voor makers, spelers, publiek en bedrijfsleven in de Brainportregio. Het samenwerkingsverband bestrijkt een veel groter gebied dan de eigen stad/gemeente, waardoor de impact van dit initiatief regio breed is. Gezamenlijk bedienen deze podia de Brainport regio.

De samenwerkende theaters zijn:

 • De Hofnar, Valkenswaard
 • De Schalm, Veldhoven
 • De Kattendans, Bergeijk
 • Het Speelhuis, Helmond
 • De Cacaofabriek, Helmond
 • Parktheater, Eindhoven

Met behoud en versterking van de eigen identiteit en het eigen culturele profiel, wordt de samenwerking gezocht op de volgende terreinen:

 • Programmering
 • Marketing
 • Techniek
 • Medewerkers
 • Educatie
 • Overstijgende zaken als duurzaamheid, diversiteit, AVG, etc.

Doel van de samenwerking is om het bereik te vergroten en met name ook te verbreden naar doelgroepen die nu nog minder goed worden bereikt.

Het geografische bereik is vanuit hun gezamenlijkheid regionaal te noemen. Afgelopen jaar hadden de theaters gezamenlijk een publieksbereik van 565.000 bezoekers.

De komende vier jaar gaan de samenwerkende podia zich gezamenlijk nog meer richten op inclusiviteit (internationalisering) en talentontwikkeling. Zij hebben daartoe ook subsidie gekregen vanuit de regiodeal voor de periode 2020-2023.

Theater en cultuur verbinden de samenleving en moeten voor iedereen bereikbaar zijn, hetzij als deelnemer, als toeschouwer, als organisator, als bedenker, als maker.

De zes podia bereiken een groot deel van de inwoners, maar er zijn groepen die achterblijven bij de verwachtingen en/of mogelijkheden. Mensen met een afstand tot de theatermarkt, om welke reden dan ook. Zoals bijvoorbeeld mensen uit de doelgroepen:

 • Internationals (expats en nieuwe Nederlanders)
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Mensen met een functiebeperking/hulpbehoevenden
 • Mensen zonder voldoende financiële middelen.

De samenwerkende podia willen bovendien die verschillende groepen verbinden en daarmee het woon- en vestigingsklimaat bevorderen: Cultuurhuizen als hoeksteen van een inclusieve samenleving. De samenwerking richt zich de komende jaren met name op een viertal speerpunten:

 1. Internationalisering
 2. Produceren
 3. Ontsluiting (gezamenlijke marketing en communicatie)
 4. Educatie

De samenwerkende podia zijn gezamenlijk op zoek naar een:

Projectleider

Functie-inhoud

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het proces, de uitvoering en de financiële administratie en verantwoording van het programma. Je bewaakt en begeleidt de voortgang van het programma. Het regelen en voorbereiden van overleggen, verslaglegging van deze overleggen en het zorgen voor opvolging van de actiepunten. Projectmatig werken staat centraal in deze functie. Je werkt hierin samen met de directeuren van de verschillende cultuurhuizen en hun teams.

Wat verwachten we van jou?

Deze rol is jou op het lijf geschreven, als je:

 • beschikt over relevante vakkennis middels een aan te tonen afgeronde opleiding (HBO+) en relevante (werk)ervaring;
 • een verbindende schakel kunt zijn tussen de podia;
 • thuis bent in de culturele sector;
 • aantoonbare kennis en ervaring hebt met leiden van veelzijdige projecten;
 • kennis en ervaring hebt met (inter-)nationale projecten met overheidssubsidie;
 • kennis en ervaring hebt met het de financiële aspecten van complexe projecten;
 • beschikt over concrete ervaring met projectmatig werken;
 • resultaatgericht bent;
 • communicatief sterk bent;
 • creatief bent;
 • een doorzetter bent;
 • bekend bent met de omgeving en affiniteit hebt met de Brainport regio;
 • affiniteit hebt met het thema inclusiviteit.

Wat krijg je van ons?

 • Een projectopdracht, die je liefst op ZZP-basis vervult (loondienst is bespreekbaar).
 • Uitgangspunt is de periode van 2020-2023 met tussentijdse evaluaties.
 • Er is een bepaald budget beschikbaar waarbinnen je zelf een plan maakt.
 • Dit plan is onderdeel van de selectieprocedure:
 • Indienen motivatiebrief + curriculum vitae, reactietermijn sluit op 31 maart 2020.
 • Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een pitch om hun plan van aanpak te presenteren. De presentaties vinden plaats op 6 mei 2020.
 • Gestreefd wordt naar een aanvangsdatum rond de zomer van 2020.
 • Een functie binnen een energieke regio die volop in ontwikkeling is.
 • Een passende honorering.
 • Een samenwerking voor een langere periode met zes inspirerende culturele organisaties in de Brainport Regio.

Interesse?

Neem contact op met a.daamen@helmond.nl voor meer informatie over de selectieprocedure. Voor meer inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jochem Otten directeur De Cacaofabriek en Het Speelhuis 06 – 20 59 97 65 j.otten@helmond.nl of Dries Floris directeur De Kattendans d.floris@kattendans.nl

Na de brievenselectie ontvangen geselecteerde kandidaten een informatiepakket en een uitnodiging voor de pitch/presentatie.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiënt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777