Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondPlanoloog Buitengebied

Planoloog Buitengebied

Vacature

Met jouw kijk op het buitengebied van Helmond in relatie tot de stedelijke omgeving kun je echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Helmond. Het mooiste is als jij jouw kijk kunt vertalen naar ontwerpen en adviezen. Van grote gebiedsontwikkelingen tot maatwerk. Is dat wat jij kan? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

Planoloog Buitengebied

  • Voor 32 - 36 uur per week
  • Salaris minimaal € 2.914,-  en maximaal € 5.067,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring.
  • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Helmond is een dynamische gemeente in Brainport met een centrumfunctie in de Peel. In Helmond ligt de lat hoog bij het ontwikkelen en het in stand houden van een optimaal leef-, woon- en werkklimaat. Helmond investeert samen met andere partijen in water, natuur en landschap in stad en buitengebied.

De Planoloog werkt voor de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen (O&O). Samen zorgen zij voor de juiste randvoorwaarden, zodat inwoners en ondernemers maximaal kunnen ondernemen, wonen en leven. Dat doen ze samen met partners en stakeholders; integraal en vraaggericht. De afdeling werkt van buiten naar binnen en stelt het netwerk centraal; de behoefte en ontwikkelingen in de markt en de omgeving om ons heen zijn richtinggevend hiervoor. Daarnaast komen de werkzaamheden voort uit provinciaal of landelijk beleid.

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet ‘Nee, tenzij’, maar ‘Ja, mits’.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal. Nieuwsgierig wat die kernnormen voor jou betekenen als je bij ons komt werken en waar wij als organisatie voor staan? Laat het je vertellen door onze collega’s in het volgende filmpje.

Wil je ons verhaal nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

De uitdaging

In Helmond zijn stad en buitengebied verweven.  Het buitengebied verandert door transities in landbouw, recreatief gebruik, water en energie. In het kader van de Wet natuurbescherming en de aanstaande Omgevingswet zijn ecologie, natuur en landschap  aan de orde  op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  De ontwikkeling van een Natuurpoort bijvoorbeeld is onderdeel van het profileren en ontwikkelen van een groter gebied met natuurdoelen. Het gaat om een uitdagende en veelzijdige functie, waarin je optreedt als beleidsadviseur, regisseur en ambassadeur.          

Als beleidsadviseur heb je een duidelijke visie op jouw vakgebied. Belangen en kansen in de stad en in de regio borg je binnen de organisatie. Je vertaalt trends naar strategisch beleid en naar concreet gewenste programmatische maatregelen. Als planoloog buitengebied adviseer je proactief aan alle afdelingen van de organisatie, het management en het bestuur (college en de raad) met betrekking tot de keuzes die gemaakt moeten worden.

Als regisseur zorg je voor de totstandkoming van ruimtelijke visies en plannen gericht op de ontwikkeldoelstelling en leefbaarheid van de stad in zijn omgeving. Natuur en landschap zijn basisvoorwaarden voor stad en buitengebied. Ontwikkeling en beheer hangen nauw met elkaar samen. Je neemt als regisseur initiatief, haalt relevante informatie op, brengt informatie in bij projecten en houdt een vinger aan de pols.

Je neemt deel in diverse overlegcircuits  in de wijk, in de stad en (sub)regionaal en provinciaal. Je voert effectief overleg met de vertegenwoordigers van alle overheden, zoals Rijk, Provincie, B5, buurgemeenten en Waterschap. Je organiseert overleg, geeft presentaties en vertegenwoordigt je vakgebied in tal van overlegsituaties met burgers, belangenorganisaties, collega’s, het management, college en raad.

De Planoloog buitengebied werkt samen met de Planoloog stedelijk gebied, met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere  disciplines van binnen en buiten de eigen organisatie.

De ideale kandidaat …

Is iemand die als planoloog, landschapskundige en/of (stads)ecoloog gewerkt heeft bij of voor een (gemeentelijke) overheid. Een bevlogen adviseur met een afgeronde WO opleiding op het vlak van planologie, ecologie, natuurbeheer, aard- of milieuwetenschappen.

  • Je bent een inspiratiebron voor anderen en  weet op basis van kennis, creativiteit en humor concrete resultaten te boeken binnen afgesproken planningen;
  • Je bent thuis in ecologische vraagstukken in stedelijk en buitengebied op lokaal, regionaal en  provinciaal niveau.
  • De wereld van ruimtelijke ontwikkeling is een bekend terrein voor je, evenals het werken in een bestuurlijke context;
  • Je bent heel goed in effectieve communicatie in een complex krachtenveld en weet daarbinnen draagvlak te creëren.

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis door vóór 15 juni aanstaande via de onderstaande ‘SOLLICITEREN’-knop. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met onze recruiter Nicole Maas. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-41791587.

Verdere informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Wij kijken uit naar je reactie!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nicole Maas van Gemeente Helmond ( 0492-845832)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiënt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777