Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondAfdelingsmanager Informatievoorziening & Automatisering IVA CIO

Afdelingsmanager Informatievoorziening & Automatisering IVA CIO

Vacature

Afdelingsmanager Informatievoorziening & Automatisering (IVA) CIO

Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen.

De afdeling Informatie Voorziening & Automatisering (IVA) heeft een belangrijke bijdrage in het tegemoet komen  aan de ontwikkelingen in de buitenwereld ten aanzien van de informatisering, verwachtingen van burgers, dataveiligheid en innovatie. Hiervoor  is het noodzakelijk om een sterke kwaliteitsimpuls te geven aan de producten en diensten, de processen, de organisatie en de medewerkers van I&A-breed. Hiervoor is een cultuuromslag nodig waarbij er verbinding wordt gelegd tussen vakmanschap en partnerschap met tegelijkertijd een stevige focus op het behalen van resultaten.

De uitdaging
De ontwikkelingen binnen de afdeling Informatie Voorziening & Automatisering zullen zich richten op het aanbrengen van grip op samenhang en integraliteit, innovatiekracht om de informatisering vorm te geven, vernieuwende werkvormen  en op de capaciteiten en competenties van de medewerkers. Hierbij wordt in “mensen maken de stad, samen maken we het verschil” aangegeven dat het verplaatsen van decentrale taken naar centraal noodzakelijk is om de gewenste kwaliteitsimpuls mogelijk te maken. Centralisatie van taken en professionalisering van de dienstverlening vormen dan ook cruciale bouwstenen bij het ontwerp van de vernieuwde IVA-organisatie.

De afdeling IVA faciliteert zo’n 600 werkprocessen en  voert de regie op 300 applicaties. Veel  “producten en diensten” worden momenteel gedigitaliseerd. Als Afdelingsmanager IVA CIO acteer je dan ook in verschillende rollen:

 • Je bent een resultaatverantwoordelijk manager voor de teams: Regie, Informatiediensten en Applicatiediensten. Je zorgt, samen met de teammanagers, voor de sturing en uitvoering van de ontwikkelopgaven en bouwopdrachten die zijn geformuleerd in het licht van de organisatieontwikkeling.
 • Daarnaast stuur je zelf direct de eenheden Analyse&Intelligence en CIO-office aan.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het strategische concernbeleid.
 • Je bent de strategisch adviseur en sparringpartner van de algemeen directeur.
 • Je geeft samen met de programmamanager en afdelingsmanager Dienstverlening sturing aan het programma Dienstverlening & Digitalisering (D&D) waarin vele projecten lopen die de dienstverlening en digitalisering van de organisatie naar een hoger niveau moeten brengen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het slim organiseren van samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Een proactieve samenwerking gericht op de toekomst. 
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie als geheel en voor het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je maakt deel uit van het Managementteam van de gemeente Helmond en bent vaste adviseur/lid van het Directieteam

De ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat is een ondernemende WO-er met een eigen visie, een relevante studie en een stevige inhoudelijke achtergrond; en bovendien met managementervaring in een politiek- bestuurlijke omgeving. Een strategisch adviseur op alle niveaus!

Je hebt dus ruime ervaring op het vlak van informatiemanagement in een complexe administratieve organisatie. Je stuurt op de inhoud en geeft je teams de ruimte om te creëren. Je bent een betrokken persoon die coacht op gedrag & rol en weet de cultuuromslag te begeleiden binnen IVA.

Je hebt een duidelijke visie op het vakgebied; hoe vertaal je nieuwe technieken en toepassingen voor de organisatie. Informatiebeveiliging anno 2018, wat houdt dat in? Wat betekent Big Data voor de gemeente Helmond? Wat is de betekenis van blockchain voor gemeenten? Je bent een netwerker die actief de samenwerking zoekt met gemeenten en ketenpartners.

Qua persoonlijkheid zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling. Daarnaast gelden uiteraard onze kernnormen voor onze gewenste cultuur die we duiden in 4 kernbegrippen:

 • Mensen: Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
 • Verandering: Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen
 • Resultaat: Doelgerichtheid, plannen & organiseren
 • (Vak)intelligentie: Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit
   

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Helmond heeft een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal € 7215,- bruto per maand (functieniveau 15) bij een fulltime dienstverband. Salaristabellen gemeenteambtenaren per 1 januari 2018.

De rechtspositieregelingen van de gemeente Helmond zijn van toepassing.

Overige informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid, Team Recruitment  te bereiken onder telefoonnummer 0492 – 587638.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De gemeente Helmond is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Belangstelling?
Solliciteer vóór maandag 11 december. Solliciteren kan via de knop SOLLICITEREN in het hoofdscherm. Sollicitaties via e-mail of op andere wijze worden niet in behandeling genomen. 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Kim de Veer van Gemeente Helmond ( 0492-587638)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiƫnt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777