Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondAfdelingsmanager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Solliciteer

Solliciteer voor donderdag 24 augustus

Solliciteer

Afdelingsmanager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Vacature

De gemeente Helmond is op korte termijn op zoek naar een

Manager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

(1,0 fte, vacaturenummer 17.25)

Helmond is een stad in beweging waar een hands on mentaliteit heerst. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. De gemeentelijke organisatie is volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen. Dit maakt dat wij je een baan te bieden hebben in een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is en die ruimte biedt voor jouw ambities.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de effectiviteit van de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO). Dit team bestaat uit 20 medewerkers en ondersteunt het bestuur en de directie in het bereiken van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen. Zij heeft een schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie, adviseert de algemeen directeur en de burgemeester bij (politiek) bestuurlijk gevoelige en complexe situaties, is concernbreed juridisch expert en tevens verantwoordelijk voor verzekeringen en representatie. De medewerkers geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de interne organisatie. Deze afdeling is de spin in het web als het aankomt op rechtsbescherming en is voor het gehele concern verantwoordelijk voor juridische kwaliteitszorg. Als manager van de afdeling ben je tevens adviseur en sparringpartner van de Algemeen directeur.

Samen bouwen
De samenleving verandert in een rap tempo. Om mee te kunnen bewegen, moet de gemeentelijke organisatie mee veranderen om op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Denk hierbij aan digitalisering, het gebruik van big data, veranderingen in de zorg, de beweging richting co-creatie met inwoners, etc. Steeds meer bevoegdheden worden naar de gemeente overgeheveld vanuit het rijk en grijpen diep in het leven van burgers. Proactief handelen en klantgerichtheid zijn voor onze organisatie aan de orde van de dag.

Deze ontwikkelingen en alle nieuwe wet- en regelgeving maken dat de gemeentelijke wereld steeds complexer wordt. De roep om transparantie wordt steeds groter en de WOB fungeert hier als breekijzer. Daarnaast leidt de individualisering ook tot een toename van aansprakelijkheidsstellingen van de overheid.

De afdeling BJO moet naadloos aansluiten op deze ontwikkelingen en veranderingen in haar rol als ondersteuner bij afdelingsoverstijgende vraagstukken met juridische componenten en als juridisch en / of bestuurlijk adviseur. Om te kunnen excelleren in deze rol(len) bouw je met je teamleden samen verder aan een proactieve houding binnen de afdeling: deze houding is noodzakelijk om onaangename verrassingen te voorkomen en op het juiste moment (zover mogelijk vooraan in de keten) te kunnen acteren en meebewegen. Hoe beter we omgaan met thema’s als risicomanagement, control, verzekeren en (public) governance, hoe beter we onze doelen kunnen realiseren. Het is jouw taak als afdelingsmanager om je teamleden mee te nemen in voorgaande thema’s ze op hun kracht in te zetten en ze te coachen naar excellent adviseurschap.

Je dagelijkse bezigheden
De afdelingsmanager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning:

 • adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken;
 • ontwikkelt mede strategie op het concernbeleid;
 • is verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de afdeling en het realiseren van de overeengekomen doelen van de organisatie (verbinding gemaakt met verzekeringen en risicomanagement);
 • geeft vorm en inhoud aan een kwalitatief hoogwaardige advisering bij o.a. de doorontwikkeling juridische kwaliteitszorg;
 • geeft leiding aan de afdeling en zorgt voor de goede kwaliteit en kwantiteit;
 • zorgt voor producten en diensten met toegevoegde waarde voor het primaire proces;
 • stuurt op constante kwaliteit van producten en diensten;
 • motiveert, verbindt en weet de juiste mensen bij elkaar te brengen voor een optimaal resultaat;
 • initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van complexe programma’s en projecten;
 • investeert in een goede relatie en goede werkafspraken met het management;
 • is vakinhoudelijk en strategisch een gedegen gesprekspartner binnen een politiek gevoelige omgeving;
 • onderhoudt een actieve relatie en samenwerking met belanghebbenden en bestuur;
 • creëert draagvlak voor beleid.

De ideale kandidaat
De ideale kandidaat is voor ons iemand die naast voortreffelijke analytische vaardigheden, relevante juridische kennis, een stevige dosis integriteit en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, een goed inlevingsvermogen heeft. Je bent een mensgerichte coach en bezit het vermogen om hard op de inhoud, maar zacht op de relatie te zijn. Daarnaast bezit je uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je gewend te werken in een multidisciplinaire omgeving. Binnen onze gemeente stimuleren wij dat onze medewerkers klant- en oplossingsgericht denken. Dit vraagt om een creatieve en flexibele inslag en zeker als afdelingsmanager heb je hierbij een voorbeeldrol. Echter, hierbij mag geen afbreuk gedaan worden aan het feit dat je als gemeentejurist het juridisch geweten van onze gemeente bent.

Je kunt omgaan met druk, het politieke krachtenveld, belangentegenstellingen, emotie en weerstand. Je bent flexibel in tijd en inzet maar weet de eigen grenzen te bewaken.

Wat we sowieso terug willen zien in je cv is dat je:

 • een academische studie met goed gevolg hebt afgerond, waarbij de voorkeur ligt op Nederlands Recht of Politicologie;
 • kennis bezit van publiekrecht en privaatrecht;
 • ervaring met juridische kwaliteitszorg en juridische control hebt;
 • kennis hebt van wetgevingstechniek;
 • ervaring hebt in een juridische functie bij de (gemeentelijke) overheid en met het vormgeven van publiek- en privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden;
 • een bewezen uitdrukkingsvaardigheid hebt voor het formuleren van juridische kaders en richtlijnen en voor het geven van complexe bestuurlijk-juridische adviezen.

Wat we graag terug willen zien in je cv is dat je:

 • ervaring hebt in een leidinggevende positie, danwel direct of indirect;
 • bewezen resultaat hebt geboekt in een cultuurveranderingstraject.

Daarnaast gelden de kernnormen voor onze gewenste cultuur. Deze duiden we in 4 kernbegrippen:

 • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
 • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen
 • Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren
 • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal € 5.837,- bruto per maand (functieniveau 13) bij een fulltime dienstverband. De rechtspositieregelingen van de Gemeente Helmond zijn van toepassing. De Gemeente Helmond heeft een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Naast een goed salaris kun je rekenen op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 6% en een levensloopbijdrage van 1,5%. Wij hebben een 36-urige werkweek waarbij de mogelijkheid tot een flexibele invulling van de werktijden groot is.

Overige informatie
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteer vóór 24 augustus 2017. Solliciteren kan via de knop SOLLICITEREN in het hoofdscherm. Sollicitaties via email of op andere wijze worden niet in behandeling genomen. De eerste gespreksronde voor deze functie zal gevoerd worden op woensdagochtend 30 augustus.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Karen Driessen van Gemeente Helmond ( 0492-587638)

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiënt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777