Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeerhugowaardBestuursadviseur (2 x 36 uur)

Bestuursadviseur (2 x 36 uur)

Vacature

In Heerhugowaard werken wij elke dag aan een betere en veiligere omgeving voor iedereen die hier komt, woont, werkt, onderneemt en leeft. Dit doen we met inzet voor en door iedereen. Want alleen samen maken we het waar. Heerhugowaard is jouw ruimte als jij met jouw ambities en talent het verschil wilt maken voor iedereen in onze mooie gemeente. Jij bent een publieke professional. Jouw blik is altijd naar buiten gericht en je pakt jouw ruimte om je te blijven ontwikkelen. Als jij groeit, groeit de organisatie mee. Zo zijn we altijd een stap voor.

Met plezier samenwerken voor een TOP dienstverlening: dat is werken bij Heerhugowaard.

Bestuursadviseur (2 x 36 uur)


Van het lokale bestuur gaat jouw hart sneller kloppen. Je kent de verhoudingen van raad, wethouders en organisatie en welke rollen daarin worden gespeeld. Je herkent het belang van deze rollen en de verhoudingen voor de advisering bij voorbereiding van dossiers en vergaderingen. De gevoelens in de raad, kleine of grote irritaties, onderlinge verstandhoudingen kunnen allemaal meespelen in hoe beslissingen worden genomen of hoe ze hun uitwerking kunnen hebben in de politieke omgeving. Dit geldt voor het lokale niveau, maar ook op intergemeentelijk, regionaal en bovenregionaal niveau. Op provinciaal niveau speelt de verhouding met Gedeputeerde Statenleden een rol. Dit vraagt om een specifiek strategisch adviseringsvermogen.

Over de functie

De functie valt binnen het organisatieonderdeel Regie & Ontwikkeling. Je werkt samen met de communicatieadviseur en de strategisch inhoudelijk adviseur(s) aan dezelfde doelen voor de portefeuillehouder en het college. Je overziet de gehele portefeuille van de wethouders en de burgemeester. Je beschouwt de plaats van de portefeuillehouders, ook als personen, in het krachtenveld van de politiek, het publiek en de pers. Vanuit je functie versterk je de verbinding tussen organisatie en bestuur.

Wat jij graag doet

Je hebt een scherp oog voor de langjarig strategische thema’s die voor Heerhugowaard van belang zijn. Je bewaakt de doorlooptijden van complexe dossiers. Je adviseert over de manier van brengen, de mediastrategie, de interventiemomenten, de procesaanpak en de positie in het bestuurlijk netwerk. Daarbij toon je inzicht en interesse in (politieke) verbanden tussen diverse dossiers, waarin je gevoel hebt voor timing en de wijze waarop zaken worden ingebracht.

Wat jij nog meer doet

Je bouwt een stevig netwerk op in de organisatie, in de raad en met de adviseurs van bestuurders van de organisaties waar de wethouder veel mee te maken krijgt en waarmee snel geschakeld kan worden. Je brengt kennis van buiten naar binnen.

Wat jij bent, kunt en hebt

Je hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit en je beschikt over een goed analytisch vermogen. Je bent een echte communicator met een verbindende kwaliteit. Je bent vooral nieuwsgierig, actief, alert, signalerend en een stevige persoonlijkheid. Je hebt een academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, politicologie of sociologie. Minimaal 5 jaar werkervaring in een politieke omgeving is voor deze functie een must.

Ben je geïnteresseerd?

Ben jij onze bestuursadviseur? Dan wordt het tijd dat wij elkaar ontmoeten. Stuur je sollicitatie vóór 14 januari 2019 naar post@heerhugowaard.nl onder vermelding van “Bestuursadviseur”. De gesprekken vinden plaats op 16 januari 2019. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Wat wij je bieden

Heerhugowaard werkt op een vernieuwende, praktische en vooral menselijke manier. Dat betekent flexibele werktijden, de mogelijkheid om plaats (bijvoorbeeld vanuit huis) en tijd onafhankelijk te werken. Je kiest zelf je laptop en telefoon (BYOD), deze worden jouw eigendom. Je kunt deze dus ook privé gebruiken. Je salaris is maximaal € 4.859,-- bruto per maand (fulltime dienstverband, schaal 11, CAR/UWO, salarispeil 1 januari 2018). Naast het recht op vakantie-uren (183,6 uur) kun je ook nog ruim 4 weken verlof kopen via het individuele keuze budget (IKB). Het IKB is 18,45% van jouw bruto salaris en je kunt dit voor verschillende doelen inzetten of opnemen wanneer het jou uitkomt.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bel of mail dan naar Alexander Meijer tel. 06 - 460 48 187, mail a.meijer@heerhugowaard.nl

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Heerhugowaard betekent werken in een stad van kansen. Het is werken op een vernieuwende, praktische maar vooral menselijke manier. Dit is onze cultuurkracht: Heerhugowaardig.

Heerhugowaard is een stad met ruim veertienhonderd bedrijven en een bloeiend cultureel leven van meer dan 50000 inwoners. In deze stad zijn het beste van twee eigenschappen verenigd: het dorpse en het stadse. Dorps door het behoud van waarden als groen, rust en ruimte. Stads door het zorgen voor meer voorzieningen, betere infrastructuur, werkgelegenheid, kansen voor hoogopgeleide jongeren en gematigde groei in woningen en bedrijvigheid.

meer over Gemeente Heerhugowaard

Adres

Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

14072