Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeemskerkRaadsadviseur

Raadsadviseur

Vacature

Heemskerk is een bloeiende gemeente met ruim 39.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten.

De gemeenteraad heeft 25 leden namens 7 politieke partijen en kenmerkt zich door haar grote betrokkenheid bij de Heemskerkse samenleving. Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad een griffieplan vastgesteld met het voorstel om de griffie opnieuw te organiseren. Het doel is om tot een betere en meer duurzame ondersteuning van de raad te komen. De gemeenteraad wil beter in positie komen en heeft hiervoor meer en tijdiger informatie, duidelijkere processen en goede strategische afwegingen nodig. We zoeken een raadsadviseur die samen het griffieteam, bestaande uit de nieuwe griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker, bijdraagt aan deze ontwikkeling.

Kom jij onze organisatie versterken als:

Raadsadviseur

28-32 uur

Profiel

Wij letten natuurlijk op wat je kennis en kunde is, maar vooral op wie je bent. Je bent een stevige sparringpartner van de griffier en je werkt met een grote mate van zelfstandigheid. Als raadsadviseur is je belangrijkste taak om te zorgen voor een correct en efficiënt verloop van het proces van bestuurlijke besluitvorming. Proactief ondersteun en adviseer je de griffier, de gemeenteraad, het presidium en de commissies. Je denkt mee in de doorontwikkeling van de griffie en de gemeenteraad en bent bereid om door opleiding en training te werken aan je eigen ontwikkeling en die van het griffieteam. Je bent een duizendpoot die graag de handen uit de mouwen steekt en tevens kan  optreden als plaatsvervangend griffier en kan adviseren over rollen en processen. Je hebt affiniteit met (overheids)communicatie, weet je weg te vinden op sociale media. Deze kennis en vaardigheden zet je in om het contact tussen raad en inwoners te versterken. Kernwaarden van het team zijn enthousiasme, betrokkenheid, zorgvuldigheid, resultaatgerichtheid, politieke sensitiviteit en loyaliteit en in zo’n team voel jij je op je plek. Als persoon ben je mensgericht, heb je zelfkennis en gevoel voor humor.

Taken

Het verrichten van ondersteunende en administratief-organisatorische werkzaamheden

 • voeren van het secretariaat van de raadscommissies, waaronder de (zorg voor) verslaglegging;
 • verlenen procesmatige en procedurele ondersteuning aan de raadscommissies, waaronder de voorbereiding en vaststelling van (termijn) agenda’s;
 • voeren van overleg met de commissievoorzitters over de agendavoorbereiding en bepaling;
 • geven van advies over algemeen bestuurlijke zaken en inhoudelijke ondersteuning aan commissievoorzitters/-leden;
 • realiseren en bewaken van de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning.

Het inhoudelijk en procedureel ondersteunen van de griffie

 • mede begeleiden en ondersteunen van de gemeenteraad in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies en het verder inhoud geven aan een duale werkwijze;
 • ondersteunen bij besluitvorming en bestuurlijke processen en de bewaking van gedane toezeggingen;
 • zorg dragen voor de informatievoorziening t.b.v. de raadscommissies, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie;
 • mede inhoud geven aan een goede afstemming tussen de verantwoordelijkheden van de raad en die van het college;
 • leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de griffie en de griffiefunctie;
 • nauw samen werken met de ambtelijke organisatie, die het voortraject van de besluitvorming voor zijn rekening neemt.


      Adviseren raad(scommissies)

 • adviseren van de toegewezen commissie en diens commissievoorzitter en leden over de specifieke politieke, bestuurlijke en juridische besluitvormingsmogelijkheden op de aan de commissie toegewezen onderwerpen;
 • zelfstandig adviseren over en inrichten van bestuurlijke (besluitvormings)trajecten zoals de verbetering van de inzet van raadsinstrumenten of het eigen maken van nieuwe dossiers (waaronder de Omgevingswet).

Vervangen van de griffier

 • overnemen van de taken van de griffier op basis van plaatsvervanging.

Kennis en ervaring

 • HBO/ Academisch werk- en denkniveau en ervaring met het werk op de griffie
 • Politieke sensitiviteit en breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
 • Affiniteit met (overheids)communicatie en (sociale) media
 • Affiniteit met juridische vraagstukken is een pré
 • Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht
 • Stressbestendig
 • Onafhankelijk

Ons aanbod

We bieden je een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.859 per maand (schaal 11, peildatum 1 januari 2018) bij een volledige betrekking. De gemeente beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% Individueel Keuze Budget). Verder zijn er ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling. De kandidaat in dienst van gemeente Heemskerk behoudt zijn vaste aanstelling.

Meer weten?

Nadere informatie over de functie kan je opvragen bij Sabine de Kroon, raadsgriffier, 0251-188 205.

Sollicitatie

Je sollicitatie kun je vóór 15 juni 2019 online doen via het formulier op de website www.heemskerk.nl/werkenbij t.a.v. Simone Balm van P&O.

Planning

Gesprekken vinden plaats op  21 juni, een eventuele tweede ronde op 27 of 28 juni.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Tuyn van Gemeente Heemskerk ( 0251-256603)

Over de organisatie

Heemskerk is de laatste 35 jaar uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met ruim 38.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Wij koesteren die betrokkenheid van de inwoners, die ons stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Wij leggen de lat dan ook hoog bij het nastreven van een betere dienstverlening, resultaatgericht opereren en een transparante werkwijze. Daarom zoeken wij vrouwen en mannen die met ons mee willen denken en samenwerken. Met de organisatie, met het gemeentebestuur, maar vooral ook met de Heemskerker en het Heemskerkse bedrijfsleven. Dus zoeken we medewerkers voor wie betrokkenheid vanzelf spreekt.

meer over Gemeente Heemskerk

Adres

Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ Heemskerk

14 0251