Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeemskerkMedewerker Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

Medewerker Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

Vacature

De gemeente Heemskerk streeft naar een lerende organisatie, waar structuren en processen zo eenvoudig en efficiënt mogelijk zijn ingericht en waar mensen lef tonen en zich verantwoordelijk voelen.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie domeinen: Fysiek, Sociaal en Bedrijfsvoering. 

Het Fysiek Domein bestaat uit de teams Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid (VTHV), Onderhoud, Realisatie & Beheer en Beleid & Projecten.

Binnen Team VTHV zoeken wij een:

Medewerker binnen- en buitendienst Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

(36 uur per week)

Team VTHV geeft uitvoering aan en houdt toezicht op onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet kinderopvang en het openbare orde- en veiligheidsbeleid.

Wat zijn je taken?

  • Je houdt systematisch toezicht op de naleving van bouwregelgeving en de inhoud van

            verleende omgevingsvergunningen.

  •  Je spoort overtredingen op, onderzoekt en verzamelt bewijsmateriaal, toetst overtredingen aan wettelijke normen en maakt rapportages op.
  • Je spreekt bewoners en ondernemers aan als deze afwijken van regelgeving en vergunningen.
  • Je tracht vanuit een positieve benadering naleving te bevorderen.
  • Je neemt deel aan integrale handhavingsacties en je bent inzetbaar voor overige handhavingszaken.
  • Je toetst en behandelt aanvragen om omgevingsvergunning aan de relevante wetgeving en het bestemmingsplan en stelt hiervoor brieven en beschikkingen op.
  • Je toetst en behandelt aanvragen om omgevingsvergunning in het kader van de monumentenzorg en kent de regeling omtrent monumentensubsidie (of bent bereid dit te leren).


 Wat maakt de functie aantrekkelijk?

Je komt te werken bij een organisatie die continu naar mogelijkheden zoekt om tot prestatieverbetering te komen. Binnen de functie draag je bij aan een veilige, schone en leefbare gemeente. Je bent zowel toezichthouder in de buitendienst als vergunningverlener in de binnendienst. De verhouding van deze werkzaamheden is afhankelijk van het aanbod en de prioritering. Daarnaast zorgt Team VTHV voor een integrale aanpak tussen buitengewoon opsporingsambtenaren, Wabo-toezichthouders, juristen, beleidsmedewerkers en externe partijen, zoals de politie, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Omgevingsdienst IJmond.

Wat bieden we?

Wij bieden je een veelzijdige (leer)functie in een prettige werksfeer. Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden we je een salaris van maximaal € 3.805,00 bruto per maand (schaal 9) bij een volledige betrekking. Het toepassen van een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren. Verder beschikt de gemeente over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% Individueel Keuze Budget (IKB) ) en zijn er ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen.

Wat vragen we?

  • Je bent bezig met een opleiding MBO-4 (BBL) of HBO bouwkunde of hebt deze afgerond en bent bereid tot het volgen van de opleiding ABW 1
  • Je bent communicatief vaardig, analytisch en proactief
  • Je hebt kennis van de nieuwe Omgevingswet en draagt actief bij aan de gewenste veranderingen die deze met zich meebrengt

Meer informatie?

Nadere informatie over de functie kun je opvragen bij Gerard Lukken, Teamleider Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid, telefoonnummer 06 21188280.

Sollicitatie

Je sollicitatie met cv kun je vóór 15 juni 2019 online doen via het e-mailadres: sollicitaties@heemskerk.nl t.a.v. Jacqueline Tuyn, P&O-adviseur.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Tuyn van Gemeente Heemskerk ( 0251-256603)

Over de organisatie

Heemskerk is de laatste 35 jaar uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met ruim 38.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Wij koesteren die betrokkenheid van de inwoners, die ons stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Wij leggen de lat dan ook hoog bij het nastreven van een betere dienstverlening, resultaatgericht opereren en een transparante werkwijze. Daarom zoeken wij vrouwen en mannen die met ons mee willen denken en samenwerken. Met de organisatie, met het gemeentebestuur, maar vooral ook met de Heemskerker en het Heemskerkse bedrijfsleven. Dus zoeken we medewerkers voor wie betrokkenheid vanzelf spreekt.

meer over Gemeente Heemskerk

Adres

Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ Heemskerk

14 0251