Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeemskerkLeden commissie bezwaarschriften

Leden commissie bezwaarschriften

Vacature

De gemeente Heemskerk heeft een onafhankelijke commissie bezwaarschriften die burgemeester, college en gemeenteraad adviseert over bij hen ingediende bezwaarschriften. De commissie adviseert over bezwaarschriften op diverse rechtsgebieden zoals ruimtelijke ordening, handhaving, openbare orde, subsidies, Participatiewet, Wmo 2015 en daaraan verwante regelgeving. De commissie behandelt geen bezwaarschriften op het gebied van gemeentelijke belastingen en rechtspositionele zaken. De bijeenkomsten van de commissie vinden plaats op woensdagavond. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal twee leden en een (plaatsvervangend) voorzitter. 

In verband met het aftreden van twee leden is de gemeente Heemskerk  op zoek naar:

                                               2 leden (tevens plv voorzitters) voor de commissie bezwaarschriften

Functie-eisen:

  • academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk terrein;
  • (juridische) vaardigheid in het beoordelen van bezwaarschriften, onder meer blijkend uit actuele kennis en ervaring op het terrein van sociale wetgeving dan wel ruimtelijke ordeningswetgeving;
  • het vermogen een objectieve en tegelijk kritische blik op het bezwaarschrift en onderliggend besluit te werpen;
  • kennis van en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
  • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente Heemskerk actieve belangenorganisatie. Bij voorkeur niet woonachtig of werkzaam bij een gemeente binnen de regio IJmond.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 239,73 (voorzitter) en  € 199,78 (lid) per vergadering.

Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met een van de secretarissen van de commissie, mevrouw mr. M. van der Fluit telefoonnummer 0251-256785 of de heer mr. W. Duineveld 0251-256766                                                     

Solliciteren

Spreekt deze functie u aan, dan verzoeken wij u uw sollicitatie met curriculum vitae uiterlijk 30 september 2017 online te doen via sollicitaties@heemskerk.nl.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Tuyn van Gemeente Heemskerk ( 0251-256603)

Over de organisatie

Heemskerk is de laatste 35 jaar uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met ruim 38.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Wij koesteren die betrokkenheid van de inwoners, die ons stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Wij leggen de lat dan ook hoog bij het nastreven van een betere dienstverlening, resultaatgericht opereren en een transparante werkwijze. Daarom zoeken wij vrouwen en mannen die met ons mee willen denken en samenwerken. Met de organisatie, met het gemeentebestuur, maar vooral ook met de Heemskerker en het Heemskerkse bedrijfsleven. Dus zoeken we medewerkers voor wie betrokkenheid vanzelf spreekt.

meer over Gemeente Heemskerk

Adres

Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ Heemskerk

14 0251