Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeemskerkAmbtelijke secretaris ondernemingsraad

Ambtelijke secretaris ondernemingsraad

Vacature

De gemeente Heemskerk streeft naar een lerende organisatie, waar structuren en processen zo eenvoudig en efficiënt mogelijk zijn ingericht, waar medewerkers initiatief  tonen en zich verantwoordelijk voelen.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft aan de ondernemingsraad de wettelijke bevoegdheden op het terrein van medezeggenschap. Een belangrijke taak is het beleid van de gemeentelijke organisatie te controleren en te beïnvloeden vanuit de positie van de medewerkers.

De ondernemingsraad (OR) heeft negen (gekozen) leden en overlegt regelmatig met de bestuurder (de gemeentesecretaris).

De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris (hiërarchisch) en de voorzitter van de ondernemingsraad (functioneel).

Voor ondersteuning van de ondernemingsraad zijn wij op zoek naar een: Amtelijke seceretarisondernemingsraad

Wat verwacht de OR van je?

Als ambtelijk secretaris ben je contactpersoon tussen de organisatie en de WOR-bestuurder enerzijds en de OR anderzijds. Je ondersteunt de leden van de OR op inhoudelijk gebied en volgt lokale en landelijke ontwikkelingen en beoordeelt deze op het belang van de medewerkers.

Voor een deel van de leden van de OR is het werken binnen de OR nieuw. Er is ruimte en bereidheid voor groei. Een deel van je functie is om samen met de OR te kijken waar ondersteuning, opleiding en training nodig is. Je helpt hierbij de OR te denken vanuit de behoefte.

Wat zijn je taken?

De ambtelijk secretaris biedt secretariële, beleidsvoorbereidende en organisatorische ondersteuning aan de OR.

Secretarieel:

 • Je organiseert vergaderingen van de OR. Je maakt agenda’s, notuleert en verzorgt de verslaggeving. Je bewaakt gemaakte afspraken en besluitenlijsten.
 • Je maakt het OR-bulletin en houdt de OR-website bij.
 • Je beheert het archief van de OR en de Overlegvergadering, houdt het toegankelijk en verzamelt en verstrekt documentatie en informatie
 • Je regisseert de totstandkoming van het jaarverslag.
 • Je verzorgt de correspondentie.

Beleidsvoorbereidend:

 • Je adviseert de OR over de juiste toepassing van de wettelijke voorschriften.
 • Je treedt mede op als contactpersoon tussen OR, de achterban en bestuurder en informeert en rapporteert ter zake.
 • Je stelt nota’s op over de te behandelen onderwerpen, bereidt voor en maakt adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen.
 • Je initieert en doet voorstellen over de strategie, het beleidsplan en het jaarwerkplan van de OR.
 • Je verzorgt evaluatie van het gevoerde beleid en doet voorstellen tot bijsturing hiervan.
 • Je bewaakt de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, cao en arbeidsvoorwaarden.
 • Je draagt bij aan de opstelling van de begroting van de OR en het bewaken van het OR-budget.
 • Je draagt bij aan het totstandkomen van het PR-beleid van de OR en het bewaken van en meewerken aan de uitvoering.
 • Je signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie en vertaalt deze naar het medezeggenschapskader.
 • Je organiseert de OR-verkiezingen.

Organisatorisch

 • Je bereidt vorming en scholing van leden van de OR voor.
 • Je verzorgt de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken).

Wat maakt de functie aantrekkelijk?

Een veelzijdige functie met een grote mate van zelfstandigheid in een prettige werksfeer. Een OR die haar professionaliteit op het terrein van medezeggenschap voortdurend op een hoger plan wil brengen. Je komt te werken met een groep van enthousiaste collega’s die gemotiveerd werken om het beste te bereiken voor organisatie en medewerkers.=

Wat vragen we?

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau aangevuld met de leergang “ambtelijke secretaris

niveau B (of je bent bereid deze te volgen) en je hebt kennis van de WOR.

 • Je hebt kennis van en ervaring met administratieve procedures en uitvoeringsregelingen.
 • Je hebt ervaring met geautomatiseerde systemen.
 • Kerncompetenties bij deze functie zijn: analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en integer handelen.

Ons aanbod

Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij je een salaris van maximaal

€ 3.805,00 bruto per maand (schaal 9, peildatum 1 januari 2018) bij een volledige betrekking. Het toepassen van een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren. De gemeente beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (16,8% Individueel Keuze Budget (IKB) ). Verder zijn er ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. en een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer weten?

Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Monique van der Plaat telefoon 0251-256852.

Sollicitatie

Je sollicitatie met cv kun je vóór 31 mei 2018 online doen via het e-mailadres sollicitaties@heemskerk.nl, t.a.v. Jacqueline Tuyn, P&O-adviseur.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Tuyn van Gemeente Heemskerk ( 0251-256603)

Over de organisatie

Heemskerk is de laatste 35 jaar uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met ruim 38.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Wij koesteren die betrokkenheid van de inwoners, die ons stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Wij leggen de lat dan ook hoog bij het nastreven van een betere dienstverlening, resultaatgericht opereren en een transparante werkwijze. Daarom zoeken wij vrouwen en mannen die met ons mee willen denken en samenwerken. Met de organisatie, met het gemeentebestuur, maar vooral ook met de Heemskerker en het Heemskerkse bedrijfsleven. Dus zoeken we medewerkers voor wie betrokkenheid vanzelf spreekt.

meer over Gemeente Heemskerk

Adres

Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ Heemskerk

14 0251