Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HarderwijkSpecialist Basisregistratie Personen (BRP)

Specialist Basisregistratie Personen (BRP)

Vacature

BRP specialist

32- 36 uur per week!

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. In 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toekomstbestendig is. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen: wat willen we bereiken?, Wat vraagt dat van de organisatie? en Wat vraagt dat van het bestuur? Vier thema’s staan daarbij centraal:

 • Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
 • We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
 • We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
 • We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en een stadsbedrijf ). De bedrijfsvoeringstaken en de taken op het terrein van het Sociaal Domein zijn ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. 

Het domein Samenleving

Het domein Samenleving is in vele opzichten het gezicht van de organisatie naar buiten toe. Zij vormt de ogen en oren die nodig zijn om onze ambities waar te maken, namelijk om een open, ondernemende en ontspannen organisatie te zijn. Binnen het domein werken ruim 100 collega’s binnen de onderdelen Burgerzaken, Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn, Onderwijs, Sport, Cultuur en Vergunningen. Ook het Klantcontactcentrum maakt deel uit van dit veelkleurige domein.

Wat ga je doen?

Als BRP Specialist ben je werkzaam in de Backoffice. Je werkt samen met drie collega’s  en wordt direct aangestuurd door de teamleider VIB Domein Samenleving. Voor het berichten-, gegevens- en applicatiebeheer werk je samen met de applicatiebeheerder in het team.

Je werkzaamheden zijn:

 • Je behandelt complexe aanvragen op het terrein van BRP,  nationaliteitswetgeving, Internationaal Privaatrecht, naturalisatie, en verwerkt (complexe) mutaties in het systeem;
 • Je participeert bij verkiezingen en de organisatie van verkiezingen;
 • Je voert kwaliteitscontroles uit, herstelt eventuele fouten en zorgt dat de kwaliteit van de BRP voldoet aan de eisen die aan deze administratie worden gesteld. Je rapporteert aan je leidinggevende over de kwaliteit en de eventuele maatregelen en doet verbetervoorstellen;
 • Je past – in afstemming met je team - processen, procedures en werkinstructies aan naar aanleiding van wetswijzigingen. Je instrueert medewerkers betrokken in deze processen;
 • Voert onderzoeken, voornamelijk adres onderzoeken, uit van start tot einde van het gehele proces
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het interne controle proces/zelfevaluatie BRP;
 • Je bent vraagbaak voor de collega’s ;
 • Je handelt bezwaar- en beroepschriften af.

Wat heb je gedaan?

 • Je beschikt over kennis van BRP (GBA) en hebt enkele jaren aantoonbare ervaring als BRP-Specialist;
 • Je beschikt over minimaal een relevante MBO+/HBO opleiding;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van dienstverlening, burgerzaken en van geautomatiseerde systemen waaronder Centric.
 • Je hebt inzicht in de relevante wet en regelgeving en weet deze zelfstandig actueel te houden;
 • Je bezit over goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk duidelijk je standpunten op je beslissingen toelichten en argumenten overbrengen aan burgers;
 • Je houdt overzicht op de totale werkvoorraad en kan prioriteiten stellen, gaat doel-, resultaatgericht en probleemoplossend te werk en toont initiatief;
 • Je hebt een accurate en flexibele instelling, steekt graag je handen uit de mouwen en bent gericht op samenwerking. Je houdt ervan om onderdeel uit te maken van een team maar kunt ook goed zelfstandig werken;
 • Je bent positief ingesteld en schakelt makkelijk in veranderde omstandigheden.
 • Je bent kritisch naar je eigen werk en werkprocessen en streeft voortdurend naar verbeteringen in klantgerichtheid en efficiëntie.
 • Je bent een teamplayer en werkt samen aan zaken, pakt zaken op waar anderen gestopt zijn en draagt zaken over waar andere collega’s ze op moeten pakken.

Uiteraard zijn onze kernwaarden klantgericht, collegiaal, betrokken, verrassend, professioneel, betrouwbaar en plezier jou op het lijf geschreven!

Arbeidsvoorwaarden

De functie van BRP-Specialist  is gewaardeerd in schaal 8. Voor zeer ervaren kandidaten is  uitloopniveau  9 bespreekbaar.  Hierbij is er een minimum salaris van bruto € 2.335,- en maximaal € 3.805,- bruto (uitloop) per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er recht op een Individueel Keuze Budget van maandelijks 17,05%.

Meer informatie

Informatie wordt verstrekt door Ellen Canninga, teamleider VIB Domein Samenleving, telefoonnummer (0341-411 911).

Je kan solliciteren tot 2 oktober 2018. 

De gesprekken vinden plaats op:

1e ronde donderdag 11 oktober van 9.00 - 12.30 uur

2e ronde dinsdag 16 oktober van 13.00 - 17.30 uur.

Graag hier rekening mee houden!