Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerTeammanager Openbare Orde en Veiligheid

Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

Vacature

Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

(Teammanager OOV - 36 uur - Schaal 12/13 - max. salaris €5.984 - vaste aanstelling)

Jouw rol als Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

Je komt terecht in een hecht en zelfstandig werkend team. Van jou wordt verwacht dat je leiding geeft aan het team en het totale veiligheidsbeleid coördineert. Je houdt je samen met de medewerkers bezig met het ontwikkelen, coördineren en evalueren van het veiligheidsbeleid. Je adviseert proactief over inhoudelijk en procesmatig complexe beleidsvraagstukken en zorgt ervoor dat beleidsadviezen aansluiten bij recente ontwikkelingen. Je maakt opdrachten concreet en zorgt voor uitvoering en opvolging. Daarnaast onderhoud je op strategisch- en tactisch niveau contact met relevante partners zoals de Koninklijke Marechaussee, de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio Kennemerland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de luchthaven Schiphol.

Wat verwachten we van je?
 • Je bent een stevige inhoudelijke teammanager die de langere termijn doelen en het strategisch vermogen van de afdeling versterkt. Je zet het team op de kaart!

 • Je bent coachend naar de medewerkers van het team, stimuleert ze in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 • Je houdt de relevante ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie en in de politiek bij en legt relaties tussen die verschillende ontwikkelingen. Je stimuleert de integraliteit binnen het werkveld OOV en tussen de verschillende beleidsdossiers.

 • Je bent in staat de juiste netwerkpartners te vinden, te koppelen en de relaties te onderhouden en de belangen van de gemeente goed te behartigen.

 • Je bent deskundig op het gebied van OOV en deelt kennis als vanzelfsprekend en bent open over de te realiseren doelstellingen en bewaakt de voortgang en stuurt zo nodig tijdig bij.

 • Je bijdrage in de productie bestaat o.a. uit werkbegeleiding, visieontwikkeling en kwaliteitsborging van producten en diensten. Je levert een bijdrage ten behoeve van de managementsturing en bedrijfsvoering zoals MARAP, de begroting en het jaarverslag.

 • Je bent lid van het clustermanagementteam en mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjarenbeleid van cluster Veiligheid.

Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Het team Openbare Orde en Veiligheid werkt aan de veiligheid in en voor onze gemeente en richt zich daarbij op de beleidsterreinen fysieke veiligheid, crisisbeheersing, sociale veiligheid en diverse openbare ordevraagstukken. De collega's, waaronder de teammanager, in het team werken nauw samen en zijn breed inzetbaar.

Het team onderhoudt contacten met diverse externe veiligheidspartners zoals de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland, Schiphol en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het team heeft korte lijnen met het bestuur en als lid van het team adviseer je de burgemeester direct over de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Je neemt deel aan het 24/7 piketrooster en vervult regionaal een rol in de crisisorganisatie.

Wat neem je mee?

Je geeft leiding aan een professioneel zelfsturend team met veel specialistische kennis. Dit vraagt om dienend en verbindend leiderschap waar je als sparringpartner naast je medewerkers staat en goed kunt delegeren. Je bent deskundig op OOV-gebied. Je hebt een helicopterview en signaleert waar samenwerken en verbinden (binnen en buiten de gemeente) meerwaarde heeft.

Je bent een enthousiast, open en ondernemend. Je kunt schakelen tussen strategisch en tactisch/beleidsmatig denken en je kunt actiegericht werken. Je functioneert goed onder druk. We stellen hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden.

Je hebt het lef om zowel top-ambtelijk als bestuurlijk stevig te adviseren en de belangen van de gemeente naar buiten toe goed te behartigen. Ook heb je ruime kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk-ambtelijk krachtenveld en heb je een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Naast de hierboven genoemde competenties, vinden wij het belangrijk dat je:
 • Een relevante academische opleiding hebt afgerond;
 • Bewezen inhoudelijke kennis hebt van en ervaring hebt met veiligheidsvraagstukken;
 • Ervaring en affiniteit met leidinggeven.
Wat wij bieden
 • Een mooi salaris tussen € 4.022,- en € 5.520,- of tussen € 4.490,- en € 5.984,- (schaal 12 of 13 afhankelijk van bewezen kwaliteit en ervaring)
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken.
Sollicitatie

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag je reactie met een actueel CV, waarin je aangeeft wat je motivatie is en wat je aantrekt in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met zondag 30 juni 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Edward Pranger (Clustermanager Veiligheid) via 023 567 4340.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Elif Uygur van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852