Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerHandhaver Heronderzoek Sociale Dienstverlening (2fte)

Handhaver Heronderzoek Sociale Dienstverlening (2fte)

Vacature

Handhaver Heronderzoek Sociale Dienstverlening. (2 fte)

(36 uur - schaal 9, max €. 3.968,- tijdelijk voor 1 jaar met mogelijke verlenging)

Zorg jij ervoor dat werkzoekenden en de gemeente hun verplichtingen en verantwoordelijkheden naar elkaar naleven en fraude wordt voorkomen? Gemeente Haarlemmermeer - te Hoofddorp - zoekt twee ervaren handhavers heronderzoek voor het cluster Sociale Dienstverlening.

Jouw rol als Handhaver Heronderzoek Sociale Dienstverlening
Kern van de visie van de gemeente Haarlemmermeer is dat alleen die inwoners die recht hebben op een uitkering deze ook moeten kunnen krijgen. Onze visie gaat uit van zowel een preventieve als repressieve aanpak. De gemeente voert het concept van hoogwaardig handhaven op hoofdlijnen uit, aangevuld met de Haarlemmermeerse werkwijze. Als handhaver heronderzoek ga je aan de slag met het doen van heronderzoeken. Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan. Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, de die gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen.

Naleving en handhaving wordt gezien als een belangrijke pijler om de dienstverlening te optimaliseren en daarin een transformatie te bereiken van zware naar lichte vormen van ondersteuning.
Specifiek voor rechtmatigheid verstaan we daaronder dat we als gemeente inwoners aanmoedigen en stimuleren om de regels en afspraken spontaan na te leven. Kernbegrippen daarbij zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en duidelijkheid. Spontane nalevingsbereidheid gaat pas werken als de inwoner en de gemeente met elkaar in gesprek zijn en er wederzijds afspraken worden gemaakt. Tevens zetten we in op controles en maatregelen bij het niet nakomen van afspraken. Die optimale dienstverlening met als focus een frequenter en intensiever klantcontact zijn we aan het realiseren door middel van gebiedsgericht werken en case management.

Het subteam Handhaving bestaat op dit moment uit 7 medewerkers en wij zijn op zoek naar twee Handhavers heronderzoek.

Als Handhaver heronderzoek bestaat je functie uit:
 • Het uitvoeren van heronderzoeken is je hoofdtaak. Onder 'uitvoeren' valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren, tijdig beslissen over de consequenties, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in systemen en dossiers completeren;
 • Het afhandelen van fraude meldingen, door onderzoek te doen, observeren, huisbezoek en dergelijke;
 • Het afhandelen van bijstandsfraude bijvoorbeeld door het opstellen van een fraude rapport;
 • Samen met de inkomensspecialist afleggen van huisbezoeken;
 • Het coachen, adviseren en ondersteunen van de inkomensspecialisten en casemanagers werk in preventie van fraude en fraude alertheid.
Waar ga je werken?

Gemeente Haarlemmermeer is één van de grootste gemeenten van Nederland met ruim 147.000 inwoners. Cluster Sociale Dienstverlening is het onderdeel van het Sociaal Domein waarin je komt te werken. Onze visie op het sociaal domein is als volgt. "Alle inwoners worden passend ondersteund bij kwaliteit van hun leven".
Wij richten ons op die activiteiten waarmee inwoners in hun eigen kracht gaan komen. Dit doen we door hen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie te gaan voeren. Waar nodig bieden wij het o zo belangrijke vangnet. Wij weten hoe ons werk werkt!
Wij zijn een vindplaats voor die mensen die recht hebben op een uitkering en/of begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk of een zorg gerelateerde voorzieningsvraag hebben. Professionals richten zich daarbij vooral op de eigen kracht van de inwoners. Dit doen zij vanuit de klantwaarde, eigenaarschap en altijd in samenwerking met andere gemandateerde professionals en partners.
Wij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één eigenaar!

Wat neem je mee?
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met handhaving en het doen van heronderzoeken binnen de sociale zekerheid;
 • Kennis van de participatiewet en bestuursrecht;
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • Kunnen omgaan met weerstand en agressie;
 • Kennis van de systemen Civision en Verseon.
Wat wij bieden
 • Een contract voor de duur van één jaar met mogelijk een verlenging;
 • De mogelijkheid om 36 uur te werken in 4 x 9 uur, waardoor je wekelijks een vrije dag hebt.
 • Een salaris op basis van schaal 9. Schaal 9 bedraagt minimaal € 2.702,- en maximaal € 3.968,- op basis van een 36-urige werkweek.
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.
Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot 30 april. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De selectiegesprekken vinden plaats op 19 mei 2020. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Fleur Zuiderduin (Teammanager) via 023-5673538 of via Fleur.zuiderduin@haarlemmermeer.nl

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Petra Poort van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 23 567 6113)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852