Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerCorporate Controller

Corporate Controller

Vacature

Corporate Controller

(Corporate Controller - 36 uur - schaal 14, max. € 6574 - vast contract)

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan een versterking van de concerncontrol en zoekt daarom voor haar locatie in Hoofddorp een Corporate Controller die onafhankelijk kan manoeuvreren in een dynamische omgeving. Het is een strategische functie waarbij je beschikt over een gevarieerd instrumentarium van beïnvloedingsstijlen en visie hebt op sturings- en beheersvraagstukken. Je adviseert bestuurders, directeuren en het management en geeft leiding aan een klein hoogwaardig cluster Corporate Control.

Jouw rol als Corporate Controller

Als Corporate Controller ben je verantwoordelijk voor het verder vormgeven van de controlfunctie binnen de gemeente. Gezien de cruciale rol die je hebt, wordt er van je verwacht dat je zicht hebt op de mate van 'in control zijn' van de organisatie. Daarnaast denk je mee in de strategische ontwikkeling van de organisatie en verplaatst je je in ontwikkelingen binnen onze organisatie. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Haarlemmermeer heeft namelijk de grootte van een stad, maar met veel verschillende kleine dorpen en kernen. Als kloppend hart van de randstad vraagt deze omvang om een stedelijke benadering. Als Corporate Controller leer jij de organisatie denken en ontwikkelen vanuit die omvang.

Verder hebben we in 2016 de ambitie afgesproken om als gehele organisatie minder met regels en 'vanuit de bedoeling' duurzaam in control te komen én te blijven. Daartoe hebben we het programma Duurzaam in Control (DinC) opgesteld met als concreet resultaat dat we zelf, zonder voorafgaand oordeel van de accountant, in control zijn. Wij weten wat goed, maar ook wat minder goed gaat en welke acties of interventies worden ingezet op plekken waar het minder goed gaat. De inspanningen op instrumenteel gebied zijn grotendeels afgerond en teruggebracht naar de lijn. Als topadviseur veranker je onze visie in DinC en versterk je de tweede en derdelijns control. Middels jouw innovatieve, sturende en coachende leiderschapsstijl samen met jouw inhoudelijke expertise weet jij de samenwerking tussen de tweede en derde lijn te versterken. Zo laat jij de bedrijfsvoeringsadviseurs (2e lijn) en de controllers (3e lijn) van Corporate Control zien wanneer zij gebruik kunnen maken van elkaars krachten. Daarmee versterk je de positie van de cluster Corporate Control: van toetsend achteraf naar sturend aan de voorkant.

Daarnaast is het noodzakelijk om organisatiebreed de houding en het gedrag te ontwikkelen die past bij een organisatie die in control is. Elke professional weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Wat er goed gaat maar ook waar zich eventuele knelpunten voordoen. Vanuit eigenaarschap en een lerende houding worden er steeds maatregelen genomen om deze knelpunten op te lossen. Om de belangrijkste organisatierisico's, zowel financieel als niet-financieel te beheersen, hanteren we het model van drie Lines of Defense voor beheersing. In dit model worden verschillende niveaus van beheersing belegd in de organisatie met ieder haar eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.

Waar ga je werken?

Cluster Corporate Control is verantwoordelijk voor de organisatiebrede control activiteiten op strategisch niveau en de inrichting en opbouw van de gemeentebrede control organisatie. De activiteiten van Corporate Control zijn onder meer:
 • Het adviseren van het college en de directie over sturings- en control vraagstukken binnen de gemeente;

 • De begeleiding van de ontwikkeling van de controlfunctie organisatiebreed;

 • Het risicomanagement op concernniveau;

 • Het onderzoeken van doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de organisatie van de gemeente;

 • Het beoordelen en toetsen van control mechanismen binnen en buiten de organisatie en het verzorgen van periodieke rapportages t.a.v. strategie en bedrijfsvoering.

Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke

sparringpartner van college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Het stafbureau is gepositioneerd rechtstreeks onder de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Wat neem je mee?

Als Corporate Controller ben je goed in staat tot samenwerken, netwerken, verbinden, het ontwikkelen van draagvlak, maar ook in het omgaan met tegengestelde belangen. Je bent door je stijl en vaardigheden in staat medewerkers organisatiebreed mee te nemen in de manier van werken die past bij control in deze tijd. Naast de inhoudelijke onderwerpen draag je zorg voor een actuele bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve prestaties van de cluster. Hierbij heb je als doel om de medewerkers optimaal te laten functioneren. Leidende waarden zijn daarbij samen, professioneel en waarderend. Je kunt aantoonbaar verandering managen en draagvlak creëren. Je denkt en handelt vanuit het geheel van de organisatie. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en bestuur. Je brengt je eigen standpunten op een heldere en efficiënte manier over zonder de verbinding met anderen te verliezen. Je bent energiek, innovatief, resultaatgericht en hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Integer handelen is voor jou vanzelfsprekend. Tot slot ben je positief kritisch en kan je duidelijk prioriteiten stellen en grenzen aangeven.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau met ruime, aantoonbare ervaring met internal control frameworks;

 • brede kennis van risicomanagement, bedrijfseconomische vraagstukken, control, interne controle en financiële verslaglegging hebt;

 • in staat bent om in-control verklaringen met aandacht voor soft-controls en ketensamenwerking uit te werken;

 • tenminste 5 jaar relevante werkervaring hebt bij overheid of semi-overheid;

 • een goed gevoel voor onderlinge (politieke) verhoudingen hebt;

 • in staat bent om de inhoudelijke en onafhankelijke expertise zo te verbinden met de organisatie, dat er ook echt van geleerd wordt. Dit vergt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

 • ervaring hebt met organisatieontwikkeling en verandermanagement.

Wat wij bieden:
 • Een salaris tussen € 4.770 en € 6.574 (schaal 14);

 • Afhankelijk van ervaring en meerwaarde is een arbeidsmarkttoelage mogelijk;

 • Een vaste aanstelling (na een tijdelijke aanstelling voor een jaar) voor 36 uur per week;

 • Een individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;

 • Mogelijkheid tot tijd- en plaatsonafhankelijk werken;

 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;

 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met zondag 22 september 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 2 oktober 2019. We verzoeken je deze datum in je agenda te reserveren. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment en antecedentenonderzoek kunnen hier ook onderdeel van uitmaken.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen via het secretariaat met Carel Brugman (Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur) via (023) 567 35 72 of via Dinja.Martinez-Pinto@Haarlemmermeer.nl.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Elif Uygur van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852