Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerClustermanager Facility Management

Clustermanager Facility Management

Vacature

Clustermanager Facility Management

(Clustermanager FM - 36 uur - schaal 14, max. € 6.856 - vast contract)

Jouw rol als Clustermanager FM

Als ervaren en daadkrachtige manager geef je op een inspirerende wijze leiding aan de medewerkers binnen cluster Facility Management (FM). Je faciliteert hen om verder te professionaliseren in hun vak(gebied) binnen een organisatie in een steeds veranderende omgeving. Je draagt zorg voor de implementatie van de transitie van uitvoerend naar regie voerend cluster en zet daarmee in op de doorontwikkeling van het cluster. Dit vraagt om stevig te sturen op de reeds ingezette veranderopgave waarbij je in staat bent goed en constructief in verbinding te blijven met de medewerkers van FM én de organisatie. Je hebt een toekomstgerichte visie op de dienstverlening van FM en weet deze te vertalen naar relevante producten en diensten die aansluiten op de behoefte van de interne klant en dienstverleningsconcepten. Je zoekt daarin proactief de samenwerking op met de andere bedrijfsvoeringclusters. Je hebt eveneens een actieve rol als partner in het neerzetten en ontwikkelen van de rol van gemeente als informatieorganisatie samen met andere relevante clusters zoals Info+ en HRM. Daarbij neem je als kritisch, deskundig en verbindend partner deel aan stuur- en projectgroepen. Tevens speel je in het tot stand komen van de tijdelijke en nieuwe huisvesting van de gemeente een belangrijke rol in de projectgroep Nieuwe Huisvesting. Samen met Info+, Financiën en HRM bespreek en creëer je randvoorwaarden die het samenwerken in de tijdelijke en nieuwe huisvestingsituatie uitdagend en plezierig maken. Je legt verantwoording af aan de Directeur Bedrijfsvoering.

Waar ga je werken?

Cluster FM faciliteert de organisatie in het dienen van het maatschappelijk belang. Dat doen we aan de hand van onze organisatiekoers: "Werken vanuit de bedoeling". Daar geven we uitvoering aan door het bieden van gastvrije dienstverlening en de clusters te faciliteren in goede huisvesting en passende producten en diensten. Dit doen wij vanuit de organisatiewaarden 'samen, waarderend en professioneel. Wij leveren vertrouwde, betrouwbare en professionele dienstverlening die bijdraagt aan het werkplezier van onze medewerkers en klanten. Wij zetten stevig in op digitalisering, klantmanagement, contractmanagement en duurzaamheid om daarmee wendbaar en flexibel te zijn binnen een veranderende omgeving.

Wat neem je mee?

Als clustermanager FM ben je in staat om vanuit vertrouwen sturing te geven aan het cluster, weet je verder te bouwen op de ingezette verandering, sta je in verbinding met de organisatie en kun je ook zakelijke keuzes maken. Je stuurt op een cultuur waarin medewerkers professioneel en resultaat gedreven, deskundig, klant- en samenwerkingsgericht hun werk doen. Je toont leiderschap en bent gericht op samenwerking binnen het cluster maar ook met de andere (bedrijfsvoering)clusters. Hierin ben jij een verbindende schakel. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar voor management en medewerkers. Je stimuleert eigen verantwoordelijkheid en initiatieven om de dienstverlening van FM verder en blijvend te verbeteren. Je hebt oog voor de ontwikkelingen die het MT en de teams van FM nog moeten doormaken en je stimuleert en faciliteert deze. Je vindt het leuk en uitdagend om te bouwen en samen met het MT en de teams de veranderingen te verankeren in de dienstverlening en cultuur in de cluster.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:
  • WO-werk- en denkniveau hebt;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring hebt als manager;
  • Strategische kijk op FM-dienstverlening in de organisatie hebt en een goed ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen;
  • Stevige gesprekspartner bent die gericht is op samenwerking en verschillende belangen weet samen te brengen en in staat is om in de besluitvorming een zakelijke afweging te maken. Je weet hoe je moet opereren in een politieke omgeving en bent hierin voldoende sensitief;
  • Bewezen in staat bent tot het realiseren van een adequate visie, strategie, beleid en dienstverlening dat aansluit bij de behoeften van en de doelstellingen van de organisatie.
Wat wij bieden
  • De functie is ingeschaald in schaal 14, tussen € 4.975,- en € 6.856,-;
  • Een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week;
  • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
  • Om je werk te kunnen verrichten worden een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
  • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken.
Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 24 mei 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De gesprekken vinden plaats op 4, 8 en 9 juni 2020. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Audrey Cremer (Directeur Bedrijfsvoering) via (06) 24 94 72 06 of via audrey.cremer@haarlemmermeer.nl

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Elif Uygur van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852