Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerBeleidsadviseur Sociaal Domein

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 19 januari

Solliciteer

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Vacature

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Schaal 11, maximaal ‚ā¨ 5.067,- o.b.v. een 36-urige werkweek. 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband.

Ben jij goed op de hoogte van de participatiewet en de jeugdwet? Krijg jij energie van het ontwikkelen en implementeren van beleid en heb je ruime ervaring met projectmatig werken?

Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp zoekt beleidsadviseurs sociaal domein.

Waar ga je werken

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. De belangrijkste opgave is de beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. We hebben de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterke verbinding tussen enerzijds 'de kracht van dit netwerk' en anderzijds 'de ondersteuning waar nodig voor inwoners in een kwetsbare positie moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:
 • de volledige jeugdhulp (Jeugdwet);

 • Individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo);

 • de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en schulden (Participatiewet).

Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud.

Een groot deel van deze taken wordt via het uitbesteden van taken door 'anderen' uitgevoerd. Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een zware rol als opdrachtgever.

Innovatie, verandering (transformatie) en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling. De cluster MOZ bestaat uit team Strategie en Sturing (beleidsadviseurs en categoriemanagers), het Meer-team, team Leerplicht/voortijdig schoolverlaten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en team Bedrijfsvoering (functioneel beheer, informatievoorziening, kwaliteit en control). In totaal werken er zo'n 100, gedreven mensen voor de cluster MOZ.

Jouw rol als beleidsadviseur Sociaal Domein
Als beleidsadviseur sociaal domein lever je in algemene zin een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van (strategisch) beleid in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet).

Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur met aandachtsgebied Participatiewet. Als beleidsadviseur Werk en Inkomen werk je aan opgaven die binnen de keten Werk & Inkomen worden vastgesteld. Specifiek zal een rol in armoedebestrijding, inburgering en digitale dienstverlening binnen jouw takenpakket vallen. Voor alle onderwerpen geldt dat daarbinnen opdrachten liggen die projectmatig worden opgepakt. Je werkt hierin nauw samen met andere beleidsadviseurs, team Bedrijfsvoering en de clusters SDV en SSC.

Wat ga je doen
 • Je draagt bij of bent verantwoordelijk voor beleid en implementatie op de hiervoor genoemde dossiers;
 • Je adviseert management en college op deze dossiers;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de keten Werk & Inkomen en/of Welzijn en Zorg, waar de verschillende disciplines samen komen: beleid, financi√ęn, inkoop en uitvoering;
 • Je opereert daarnaast op het snijvlak tussen beleid en uitvoering. Je herkent signalen vanuit de praktijk en vertaalt deze in concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen;
 • Je bent ook inzetbaar op andere (integrale) dossiers, inclusief Jeugd en Wmo.
Wat neem je mee

Je bent een communicatief vaardige teamspeler. Positief, flexibel en resultaatgericht. Je bent assertief maar ook dienend. Verder ben je leergierig, pragmatisch, analytisch en doortastend.

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleid in het sociaal domein en met projectmatig werken;
 • Specifiek heb je ervaring op de gevraagde beleidsterreinen;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
Wat bieden wij
 • Een salaris tussen ‚ā¨ 3.491,-- en max. ‚ā¨ 5.067,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek;

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met mogelijk een verlenging voor een jaar

 • Een functie voor 36 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld;

 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;

 • Laptop en telefoon;

 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;

 • In overleg is er mogelijkheid tot thuiswerken;

 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;

 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag uiterlijk 19 januari 2020 jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie en waarom we jou in ons team willen. Ook schrijf je kort op wat volgens jou dé uitdaging in het sociaal domein is. Wees daarin zo concreet als je kan. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Neem voor vragen gerust contact op met Cor Knoester, manager Team Strategie & Sturing, onder telefoonnummer 0900-1852.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame idee√ęn om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recre√ęren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Petra Poort van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 23 567 6113)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recre√ęren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852