Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerBeleidsadviseur Jeugdzorg

Beleidsadviseur Jeugdzorg

Vacature

Beleidsadviseur Jeugdzorg

(Beleidsadviseur Jeugd, 36 uur - schaal 11 max. € 5.017,-- bij 36 uur, tijdelijk voor een jaar, met uitzicht op verlenging voor een jaar.)

Zet jij je kennis en ervaring rondom beleid op jeugd in het Sociaal Domein graag in om samen met onze samenwerkingspartners en collega's aan de opgaven jeugd vanuit het rijk te werken? Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp zoekt een beleidsadviseur jeugd die invulling gaat geven aan de opgaven beleid jeugdhulp met aandachtsgebieden jeugd GGZ en jeugd en opvoedhulp.

Waar ga je werken

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave. De belangrijkste opgave is de beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte bieden aan de uitvoerende professionals. Daarbij hebben we de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterkere verbinding tussen enerzijds 'de kracht van de samenleving' en anderzijds 'de ondersteuning van kwetsbare mensen' moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de volledige jeugdhulp (Jeugdwet), individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf en beschermd wonen (Wmo) en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners; jong en oud.

Een groot deel van deze taken wordt door 'anderen' uitgevoerd (via het uitbesteden van taken). Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een zware rol als opdrachtgever.

Innovatie, verandering en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling.

De cluster MOZ bestaat uit team Strategie en Sturing (beleidsadviseurs en categoriemanagers), het Meer-team, team Leerplicht/voortijdig schoolverlaten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en team bedrijfsvoering (functioneel beheer, informatievoorziening, kwaliteit en control). In totaal werken er zo'n 100, gedreven mensen voor de cluster MOZ.

Binnen het team Strategie en Sturing zijn we op zoek naar een beleidsadviseur Jeugdzorg met aandachtsgebieden Jeugd GGZ en Jeugd en opvoedhulp. Dit beleidsveld omvat het volledige scala van lichte generalistische tot en met zware gespecialiseerde Jeugdhulp.

Jouw rol als beleidsadviseur Jeugdzorg

In verband met een interne detachering van een collega voor de duur van een jaar (met een mogelijke verlenging van een jaar), zoeken wij een beleidsadviseur Jeugdzorg voor 32-36 uur per week. De beleidsadviseur die wij zoeken heeft expertise op het gebied van gespecialiseerde Jeugdzorg en/of Jeugd GGZ. In nauwe samenwerking met andere beleidsadviseurs, categoriemanagers en uitvoerende teams ontwikkel je beleid. Je zet je ervaring en deskundigheid in op de volgende opgaven:
 • Verbinding tussen specialistische jeugdzorg (JGGZ/JOH), veiligheid, preventie en 0-100 jaar.
 • Door ontwikkelen van een dekkend, kwalitatief en effectief aanbod van jeugd GGZ (ambulant, residentieel en dyslexiezorg) en gespecialiseerde jeugdhulp JOH (ambulant, en schoolcoaches).
 • Door ontwikkelen van de route naar meer preventief werken en lichtere vormen van hulp.

 • Bevorderen van samenwerking tussen jeugdzorg aanbieders en verwijzers (huisartsen en medisch specialisten) en afstemming met aanpalende beleidsterreinen (passend onderwijs, Wet verplichte gezondheidszorg, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wmo) en onze sturing hierop vanuit de regio.

Wat ga je doen
 • Je geeft nadere invulling aan bovenstaande opgaven.
 • Je ontwikkelt integraal beleid op jouw terrein.
 • Je volgt ontwikkelingen van het inhoudelijk vakgebied, volgt regionale en landelijke trends en ontwikkelingen en vertaalt die naar de lokale situatie.
 • Naast je rol als adviseur, vervul je ook rollen als projectleider of regisseur.
 • Je adviseert management en college op genoemde dossiers.
 • Je stelt nota's op, plannen van aanpak en vertaalt beleid naar de praktijk.
 • Je hebt een (inhoudelijke) rol in de inkoop en de sturingscyclus met aanbieders in samenwerking met een categoriemanager.
 • Indien nodig ben je inzetbaar op andere dossiers, afhankelijk van prioriteit.
Wat neem je mee
 • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van het sociaal domein.
 • Je hebt ruime en aantoonbare ervaring met relevante wet- en regelgeving voor Jeugd.
 • Je hebt kennis van en ervaring in de (uitvoerings)praktijk van de jeugdzorg.
 • Je hebt visie op of ervaring met ketensamenwerking en opereert hierin zelfstandig.
 • Je hebt humor, weet te relativeren, bent pragmatisch en doortastend.
 • Je hebt ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent een teamspeler en sociaal en communicatief vaardig.
Wat bieden wij
 • Een salaris tussen € 3.456,-- en max. € 5.017,-- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek;

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met mogelijk een verlenging voor een jaar

 • Een functie voor 32-36 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld;

 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;

 • Laptop en telefoon;

 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;

 • In overleg is er mogelijkheid tot thuiswerken;

 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;

 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag uiterlijk 15 oktober 2019 jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie en waarom we jou in ons team willen. Ook schrijf je kort op wat volgens jou dé uitdaging in het sociaal domein is. Wees daarin zo concreet als je kan. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 21 oktober, wij verzoeken je daar rekening mee te houden.

Vragen over de functie van categoriemanager

Als je inhoudelijke vragen hebt over deze vacature neem je contact op met Monique van Schie (06 38 764 594) en/of Marinke Teunissen (06 34 944 306). Heb je vragen over de procedure of andere zaken neem dan contact op met Cor Knoester (06 10 040 562).

Functie-eisen
Vakgebied: Jeugdzorg
Opleidingsniveau: HBO.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris: maximaal 5017 bruto per maand
Schaal: minimaal 11

Contactinformatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marinka Teunissen via telefoonnummer 0634944306.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Petra Poort van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 23 567 6113)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852