Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerStageplek Crowdfunding

Stageplek Crowdfunding

Vacature

Wij zijn op zoek naar een student die enthousiast wordt van nieuwe initiatieven, verbindingen legt en graag samenwerkt (met inwoners!). Heb jij creatieve ideeën en wil je ons helpen met het verbinden van fondsen en bedrijven aan dit platform?!

Wat ga je doen?
In Haarlemmermeer werken we samen met maatschappelijke instellingen aan het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. Een van de instrumenten die we daarvoor hebben, is het Haarlemmermeerse initiatievenplatform www.nieuwepioniers.nl. We helpen initiatiefnemers met een crowdfundingcampagne om geld, draagvlak en handen te verzamelen om hun initiatief te realiseren. Dat doen we met workshops crowdfunding, een-op-een begeleiding en als stimulans een verdubbelaar als het doelbedrag gehaald wordt.
Voor het platform worden we ondersteund door de 1%club en voorjebuurt. Zij zijn in Nederland dé voorlopers op het gebied van maatschappelijke crowdfunding en -sourcing. Zij helpen ons met hun expertise op het gebied van crowdfunding, met de ontwikkeling van het platform en om lokale bedrijven en fondsen te verbinden aan het platform en initiatieven. Samen met maatschappelijke partners op het gebied van sport, samenleving, sociale cohesie en duurzaamheid zoeken en begeleiden we initiatiefnemers en ontwikkelen we het platform verder.

Wie ben jij?
We zijn op zoek naar een stagiaire die enthousiast wordt van lokale initiatieven en nieuwepioniers.nl, die ons team van gemeente, partners en experts wil versterken en die een slag wil maken in het verbinden van fondsen en bedrijven aan het platform en aan de initiatieven. We hebben al veel ideeën, maar hopen met jou die ideeën uit te werken en te realiseren. We gaan samen met jou een mooie (strakke) opdracht bedenken voor tussen de 3 tot 6 maanden (in overleg). Ook het aantal dagen in de week bespreken we graag met jou.

Je komt te werken bij Cluster Gebieds- en Relatiemanagement, het cluster dat de buitenwereld het raadhuis in brengt. Wij weten wat er speelt in de wijken en spelen daar weer op in. Hieronder lees je iets meer over wat wij doen.

Wie zijn wij?
Gebieds- & Relatiemanagement stelt de leefwereld van inwoners, bedrijven en instellingen centraal. Dit betekent met oog voor de context van het gebied en samenhang in het gebied. Dit noemen wij de leefwereld van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Wij willen er voor hen zijn door bereikbaar, vindbaar en zichtbaar te zijn.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we buiten met binnen verbinden. Voorbeelden hiervan zijn het gebiedsprofiel en het gebiedsprogramma. Deze worden in samenwerking met inwoners, bedrijven en ketenpartners die werkzaam zijn in de wijk ontwikkeld. Gebiedsmanagement voert regie op de gebiedsgerichte participatie en communicatie. Gebiedsmanagement voert niet uit maar haakt aan en verbindt anderen. En stelt zo anderen in staat om in samenhang te werken met oog voor de context van het gebied.

Als cluster zijn we actiegericht, samenwerkingsgericht en participatief. We werken vanuit autonomie en zelfsturing en zijn daarin altijd gericht op verbinding.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Margriet Achtereekte van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852