Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerSpecialist openbare verlichting

Specialist openbare verlichting

Vacature

Specialist openbare verlichting

Haarlemmermeer
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 146.000 inwoners, 18.500 hectare land en opgebouwd uit 26 kernen. Met zicht op de fusie gaan de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari dit jaar ambtelijk samen verder als één gemeente in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Met veel groen in het noorden en zuiden en een sterk economisch gebied in het midden met Schiphol en grote bedrijvigheid. Er ontstaat een gemeente waar het goed wonen is, met een uniek open en groen landschap, met veel recreatiemogelijkheden en met bijzonder cultureel erfgoed. Het is hier groen en stads tegelijk.
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan. We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen, hebben interessante arbeidsvoorwaarden en bieden iedere dag een andere werkvloer.

Cluster Beheer & Onderhoud
De cluster Beheer en Onderhoud staat voor het beheren en onderhouden van de openbare buitenruimte. De cluster staat voor "doen" en maakt concrete producten en diensten. Bestuurlijke ambities worden waargemaakt en bewoners en bedrijven krijgen een doeltreffend antwoord op hun vragen. Dat doen wij in samenwerking met onze omgeving. B&O vervult daarbij de rol van regisseur voor het beheer van de eigendommen van Haarlemmermeer in de fysieke leefomgeving. Dit in nauwe samenwerking met de gebruikers, collega-clusters, ketenpartners en opdrachtnemers.

Dagelijks maken veel klanten gebruik van onze wegen, bruggen, groen, verlichting, gebouwen en speelplekken. Goed beheer van deze voorzieningen is belangrijk om te zorgen dat zij veilig en comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren.

Team Vakdisciplines openbare ruimte
Het team Vakdisciplines openbare ruimte is de opdrachtgever voor de uitvoering van het onderhoudsproces binnen de fysieke leefomgeving. Het hoofddoel is: het veilig en leefbaar houden van de openbare ruimte door het bestaande areaal op het bestuurlijk gekozen kwalitatieve niveau te houden. Daarbij is het team voortdurend op zoek naar innovaties, die de positieve beleving van de gebruikers kunnen versterken en/of de kosten kunnen reduceren.
Naast het in stand houden van de bestaande openbare ruimte en het vastgoed worden, vanwege de transitie van ontwikkelgemeente naar herontwikkelings- en beheergemeente, de accenten van het team verlegd van het in gebruik nemen van ontwikkelde beheerobjecten naar het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte voor de gebruikers.
Het team werkt vraaggericht, integraal en gebiedsgericht en stuurt op het behalen van gemeenschappelijke doelen en bestuurlijke ambities op het gebied van onder meer brede toegankelijkheid/multifunctionaliteit, duurzaamheid en participatie.

Jouw rol als specialist Openbare verlichting
Als specialist op het gebied van Openbare verlichting heb je een centrale rol in het beheer van de openbare ruimte op het gebied van verkeersveiligheid, openbare orde en sociale veiligheid. Jouw taak is het ervoor zorg dragen dat de gemeentelijke openbare verlichting naar behoren functioneert waardoor de sociale veiligheid en verkeersveiligheid zijn gewaarborgd. Het bewaken van de kwaliteit en de functionaliteit vertaal je in onderhoudsplannen en bijbehorende budgetramingen. Je voert regie en toetst nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsplannen en uiteindelijk het door ons Ingenieursbureau opgeleverde werk. Waar mogelijk initieer je een integrale, multidisciplinaire aanpak van de onderhoudswerken. Een ander onderdeel van de taken is het behandelen en beantwoorden van vragen en klachten.
Je bent goed in je vak en kijkt verder dan vandaag. Welke alternatieve en innovatieve beheervormen kunnen worden ingezet? Wat is jouw visie op duurzaamheid in combinatie met efficiënt en doelmatig beheer? Een technische achtergrond betekent bij jou niet dat je je verliest in details. Je weet jouw keuzes goed te beargumenteren in woord en geschrift en houdt daarbij rekening met de politieke context. Op een professionele wijze vertegenwoordig je de gemeente bij in- en externe partijen. Je staat bekend als een organisator met een proactieve opstelling die het overzicht behoudt.

Functie-eisen:
  • HBO werk- en denkniveau;
  • Minimaal een aantal jaren ervaring in energietechniek en openbare verlichting;
  • Goede kennis van NEN1010 en NEN3140;
  • Je bent in staat om integraal te denken en werken, ook buiten je primaire vakgebied;
  • Je werkt zelfstandig, maar stemt tijdig af met belanghebbenden en zoekt naar creatieve oplossingen;
  • Je hebt ervaring met projectmatig werken en bent bedrijfsmatig goed onderlegd;
  • Je bent resultaat- en kwaliteitsgericht en kan goed overzicht behouden;
  • Je bent communicatief sterk en kan buiten de kaders denken;
  • Denken VANUIT de klant (van buiten naar binnen werken) met aandacht voor dienstverlening.
Inhoudelijke informatie
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl

De functie is ingeschaald in schaal 10/11 (afhankelijk van je ervaring) min € 2.795,- en max € 4.859,- op basis van 36 uur per week.

Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,8% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie-uren van te kopen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Manon Koster, teammanager Vakdisciplines openbare ruimte, via telefoonnummer 023 - 567 3542.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 31-1-2018.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Manon Koster van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852