Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerCivieltechnisch directievoerder Ingenieursbureau

Civieltechnisch directievoerder Ingenieursbureau

Vacature

Civieltechnisch directievoerder Ingenieursbureau

Salaris:
Schaal 10 (max. € 4.225,-)

Aantal uur:
36 uur/week

Haarlemmermeer
Haarlemmermeer is één van de grootste gemeenten in Nederland. Met ruim 146.000 inwoners, 18.500 hectare land en 26 kernen is Haarlemmermeer een gebied vol spannende contrasten. We hebben weidse landschappen en boerenland en stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente en hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een van de eerste stoomgemalen ter wereld. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.

Het bouwen aan Haarlemmermeer vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, ambitie en professionaliteit, dan pas je bij ons. We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen, hebben interessante arbeidsvoorwaarden en bieden iedere dag een andere werkvloer.

Cluster Ingenieursbureau:
Het Ingenieursbureau van de gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Ook begeleidt het de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke accommodaties. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn zeer gevarieerd. Het ingenieursbureau bestaat uit zo'n 60 collega's met een flexibele schil van inhuur. In diverse zelfsturende projectteams worden de werkzaamheden verdeeld en uitgevoerd.

Functie inhoud:
Je bent verantwoordelijk voor directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook groen/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het vaste (zelfsturend) projectteam "Reconstructies" en/of "Water". In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, je verzorgt de overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleid de nazorgfase. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zelfsturend team waarbij de teamleden samen verantwoordelijk zijn voor het goede eindresultaat binnen de vooraf afgesproken kaders.
Als projectteamlid zorg ook jij voor een samenhang binnen en buiten het zelfsturend team. Hierbij is het team verantwoordelijk voor het eigen werkplezier. Je hebt dan ook een positieve instelling. Het team werkt aan onderling vertrouwen en het structureel verbeteren van resultaten en processen. Dit wordt vormgegeven door elkaar op te zoeken, feedback te geven en elkaar te helpen.
Je hebt oog voor de speerpunten van het college zoals duurzaamheid, kennis, innovatie en participatie.

Deeltaken + korte uitwerking
 • toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 • Doen van startmelding bij start project;
 • verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan projectleider;
 • coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen
 • (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
 • melden en aansturen milieukundige werkzaamheden;
 • behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;
 • functioneel aansturen van 1 of meerdere toezichthouders;
 • beoordelen meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer;
 • beoordelen van de eindoplevering met aannemer;
 • verzorgt overdrachten van werken aan de cluster Beheer en Onderhoud
 • deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
 • tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten)
Jouw profiel:
Je bent een doelgerichte organisator die op zakelijke en subtiele wijze zijn projectomgeving (be-) stuurt. Je schakelt soepel tussen de verschillende niveaus. Je bent creatief en slim, enthousiast en inspirerend. Je communiceert makkelijk en ook stevig. Je zoekt snel persoonlijk contact en bent de verbindende factor. Je kunt mensen voor je winnen. Je weet wanneer je geduld moet betrachten en wanneer je met de vuist op tafel moet slaan. Je beweegt je gemakkelijk in diverse overlegsituaties.
Je spreekt zowel de taal van de aannemer, de burger als van je diverse collega ambtenaren. Je ziet mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie fase, nazorgfase en de overdracht aan de cluster Beheer & Onderhoud van de projecten. Het "denken als beheerder" bij jouw projecten is een hierbij belangrijk aspect. Criteria hiervoor zijn tijd, kwaliteit, geld en integraliteit.
De werkzaamheden zullen voornamelijk binnen het vast-projectteam Reconstructies en/of Water worden uitgevoerd.

Functie-eisen:
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding of MBO- opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau, richting civiele techniek
 • Je hebt min 3 jaar ervaring als civieltechnisch directievoerder binnen een middelgrote gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt goede kennis van de RAW systematiek, UAV en UAV-GC
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken in projectteamverband.
 • Je bent omgevingsbewust en handelt en in relatie burger/bestuur
 • Een goede ervaring met riolering- en drainageprojecten is een pre
Sollicitatie:
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag je reactie met een actueel CV, waarin je aangeeft wat je focus is, je ambities zijn en wat je inspireert in deze functie.
De functie is ingeschaald in schaal 10 maximaal € 4.225,00 op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kent de gemeente een Individueel keuze Budget (IKB) van 16,8%.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 10 januari 2018.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Ad Staal van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 23 567 4227)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852