Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerBeleidsadviseur Vastgoed

Beleidsadviseur Vastgoed

Vacature

Beleidsadviseur vastgoed
Beleidsadviseur 1

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 143.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam met haar 19e eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.

Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan. We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen, hebben interessante arbeidsvoorwaarden en bieden iedere dag een andere werkvloer.

Cluster Grond- en vastgoedzaken

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Team Vastgoed
Team Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille, met als streven om een optimale balans te vinden tussen maatschappelijk en financieel rendement. Het team (18 fte) houdt zich bezig met het verwerven, beheren en exploiteren van gebouwen en gronden en het aan-en verkopen van vastgoed.

Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De komende jaren wordt dit verder verankerd in onze werkwijze en de bijbehorende instrumenten. De belangrijkste opgaven zijn het professionaliseren van het vastgoedmanagement, het efficiënt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, het verbeteren van de vastgoedexploitatie en het terugbrengen van de niet kern-portefeuille gemeentelijke vastgoed door middel van verkoop.

Een aantal stappen is inmiddels gezet, zo wordt nu binnen team Vastgoed onderscheid gemaakt tussen het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en werken we met een vastgoedportefeuilleplan. Dit is een eerste beleidskader met uitgangspunten en spelregels voor de strategische sturing.

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit ongeveer 800 contracten en ca. 270 gebouwen. De kern-portefeuille, bestaande uit het vastgoed dat voor maatschappelijke doeleinden wordt ingezet, bestaat uit ongeveer 170 gebouwen en heeft een omvang van ongeveer 200.000 m². Onder de niet-kernportefeuille vallen strategische en commerciële gronden en objecten.

Rol als beleidsadviseur vastgoed
Voor de beleidsadviseur vastgoed ligt de focus op het beantwoorden van de vraag hoe op korte, middellange en lange termijn de maatschappelijk vastgoedportefeuille effectief, efficiënt en duurzaam ingezet kan worden om onze maatschappelijke doelstellingen te faciliteren. Daarin moet aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving en lokale ambities zoals participatie en duurzaamheid. Hiervoor wordt een beleidscyclus ingericht die de gemeenteraad en het college van B&W in de gelegenheid stelt om sturing te geven aan de voorzieningeninfrastructuur en de bijbehorende maatschappelijk vastgoedportefeuille.

Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze cyclus en de bijbehorende producten (onder meer het Integraal Accommodatieplan) en daarna voor de monitoring en aanscherping ervan. Bij deze rol hoort ook dat je waar nodig actief komt met concrete voorstellen voor verbeteringen in bijvoorbeeld onze werkwijze of de door ons gebruikte instrumenten.

Verder ben je verantwoordelijk voor integrale en beleidsdomein-overschrijdende vraagstukken zoals verduurzaming en toegankelijkheid en ben je eerste aanspreekpunt voor de definitie van vastgoed- en voorzieningeninfrastructuur van gebiedsontwikkelingen. Je draagt hierbij zorg voor het ontwikkelen van onderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op de totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van het vastgoedbeleid op deze punten.

Binnen het team werkt de beleidsadviseur vooral op strategisch niveau samen met de portefeuillemanager en de vastgoedeconoom. Inhoudelijke input wordt geleverd door onder meer de accountmanagers vastgoed en de collega's van andere clusters, maar ook door externe partners, zoals exploitanten, gebruikers en andere marktpartijen.

De beleidsadviseur vastgoed maakt onderdeel uit van het strategisch afstemmingsoverleg van team vastgoed. In dit overleg worden onder meer de going concern, bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van het team besproken. Vanuit deze rol draag je mede verantwoordelijkheid voor deze drie aspecten.

Functie-eisen:
  • Je hebt een academisch werk - en denkniveau en hebt 5-10 jaar werkervaring in vastgoed- en of beleidsvraagstukken. Je hebt bij voorkeur ook kennis van en gevoel voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Je bent bekend of loopt zelfs voorop in ontwikkelingen als circulair aanbesteden en total cost of ownership;
  • Je bent politiek en omgevingssensitief, vertaald in aantoonbare en relevante ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie;
  • Je weet verbindingen te leggen tussen de verschillende beleidsterreinen, de verschillende portefeuilles en de gemeente-brede doelstellingen en dit om te zetten in producten of diensten die bij Team Vastgoed passen;
  • Je bent een creatieve denker die kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden;
  • Je kunt op basis van een globale opdracht zelfstandig werken en herkent de momenten waarop voorstellen c.q. besluiten moeten worden voorgelegd aan het management;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
  • Je bent samenwerkingsgericht (zowel intern als extern) en in staat om je collega's te inspireren. Tegelijk heb je een zakelijke werkwijze gericht op het behalen van resultaten. Overtuigingskracht is een van je sterke eigenschappen;
  • Je hebt een 'hands on' mentaliteit, bent flexibel en bereid tot een stapje extra.
Sollicitatie
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie en onze gemeente via onderstaande "solliciteer direct" button.

De functie is voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 12 max. € 5384,- op basis van een 36-urige werkweek. De sluitingsdatum van de vacature is 11 september 2017. De eerste gesprekken zullen op 14 september plaats vinden.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Sabrina Sperling van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 23 567 6051)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852