Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerAfstudeerstage Duurzame Energietransitie

Solliciteer

Solliciteer voor vrijdag 30 november

Solliciteer

Afstudeerstage Duurzame Energietransitie

Vacature

Ben jij een zelfstandige, innovatieve afstudeerder die affiniteit heeft met duurzaamheid? Dan is dit de perfecte stage voor jou!

Wie ben jij?

Jij bent een HBO of WO afstudeerder die op zoek is naar een leuke organisatie waar jij een (scriptie)onderzoek kan gaan verrichten. Jij volgt een opleiding gerelateerd aan ruimtelijke ordening, bouwkunde, industrial design, duurzaamheid, sociaaleconomische uitdagingen of iets soortgelijks. De energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer en innovaties op dit gebied zijn onderwerpen waar jij affiniteit mee hebt. Je vindt het gaaf om hierover mee te denken en innovaties aan te brengen. Ook vind je het fijn om vrijheid te krijgen en de kans te hebben zelfstandig te werk te gaan.

Wat ga je doen?

De gemeente Haarlemmermeer heeft als ambitie om energieleverend te worden. Het inpassen van een duurzaam energiesysteem is een grote uitdaging. Wat zal dit betekenen voor onze leefomgeving? Wat voor invloed zal dit hebben op onze ondergrondse infrastructuur? Hoe zorgen wij ervoor dat de energie toegankelijk is? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele vragen die gepaard gaan met deze uitdaging.

Jij gaat een onderzoek verrichten naar een relevant vraagstuk voor de energietransitie van de gemeente. Tijdens jouw onderzoek ga je de diepte in op één deelonderwerp van deze uitdaging. Hier zijn enkele voorbeelden van onderzoeksrichtingen:
  • Warmtetransitie: De noodzaak om niet langer gebruik te maken van aardgas is duidelijk. Voor de grote hoeveelheid nieuwbouw in de gemeente Haarlemmermeer moeten alternatieven voor het verwarmen van gebouwen geformuleerd worden. Naast nieuwbouw zal ook de bestaande bouw van het aardgas af moeten. De kunst is daarbij om het meest passende alternatief voor elke wijk te kiezen én daarbij het juiste moment te vinden om dit te realiseren.

  • Energie en ruimte: Zoals genoemd kan de energietransitie een grote impact hebben op onze leefomgeving. Decentraal opwekken betekent dat energie zichtbaar in onze omgeving zal worden opgewekt. Zonneweides en windturbines produceren hernieuwbare elektriciteit, maar deze technieken hebben ook een relatief groot ruimtebeslag. Een belangrijke vraag om te stellen is: hoe voorkomen wij dat deze ontwikkeling conflicteert met sectoren die op dit moment belangrijk zijn voor de economische groei?

  • Infrastructuur en opslag: Een duurzaam en decentraal energiesysteem vraagt om verzwaringen van bestaande infrastructuur (elektriciteitskabels) en de aanleg van nieuwe (warmtenetten). De ondergrond wordt ook wel de volgende veldslag in de energietransitie genoemd. Dit vanwege de te verwachte beperkte ruimte. Concurrentie binnen het energiesysteem en tussen verschillende functionele systemen maakt het belangrijk om onderzoek te doen naar de kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Opslag van energie zal ook belangrijker worden. De grootste uitdaging hierin is seizoensopslag. Huidige technieken kunnen de dag- en nachtritmes van hernieuwbare energie opvangen tegen aanvaardbare kosten. Echter, seizoensopslag - waarbij energie dus voor zeer lange tijd moet worden opgeslagen - blijft een grote uitdaging.

  • Besparen en monitoren: Energie die niet gebruikt wordt hoeft niet opgewekt te worden. Sterker nog: voor elke kilowattuur die we niet gebruiken, hoeven we er drie niet op te wekken. Dit komt omdat het gebruik van fossiele energie grote verliezen kent (lek-, opwekkings-, transport-, conversie- en systeemverliezen). Duurzame energiebronnen als zon, wind en geothermie hebben deze verliezen veel minder. Zonder aanzienlijk te besparen zal de opgave nog vele malen groter zijn. Daarnaast is met energie besparen een hoop financieel voordeel te halen voor particulieren en ondernemers. In veel gevallen zorgt het juiste inzicht in de energievraag al voor besparing.

  • Overige onderzoeksrichtingen: Binnen dit grote, belangrijke initiatief zijn nog vele belangrijke vragen te stellen. Voel je vooral vrij om zelf met een suggestie voor jouw onderzoek te komen!

Wie zijn wij?

Voor jouw onderzoek zal jij aansluiten bij het cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid. Het cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid (RED) houdt zich bezig met zorgvuldige ruimtelijke en economische afwegingen om het welzijn en de welvaart van de inwoners, ondernemers, werkenden, bezoekers en recreanten optimaal te behartigen. Het cluster bestaat uit 70 professionals, onder andere stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Zij adviseren over een diversiteit aan ontwikkelingen in dit hectische gebied midden in de randstad.

Solliciteren?

Wil jij met jouw onderzoek bijdragen aan dit prachtige initiatief? Dan ontvangen wij graag voor 30 november jouw gerichte motivatiebrief en CV. In jouw motivatie zien wij graag terug wat jou aanspreekt in deze stage, welke onderzoeksrichting jouw interesse wekt en waarom je bij onze gemeente stage zou willen lopen. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Stagebureau Gemeente Haarlemmermeer van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 6 28354811)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852