Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemVeiligheidsmanager Crisisbeheersing en Sociale Veiligheid 36 uur

Veiligheidsmanager Crisisbeheersing en Sociale Veiligheid 36 uur

Vacature

  • De functie bestaat voor 50% uit adviserende en coördinerende activiteiten op het terrein van crisisbeheersing en 50% inhoudelijke projectaansturing op sociale veiligheidsthema’s
  • Je bent de vakinhoudelijke deskundige betreffende de brandweer- en crisisbeheersing. Je adviseert over, doet de voorbereiding van en organiseert de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haarlem en Kennemerland in samenwerking met de andere gemeenten in de veiligheidsregio
  • Daarnaast ben je accounthouder vanuit de gemeente Haarlem voor de veiligheidsregio Kennemerland. Je zorgt dat kwesties die in de veiligheidsregio spelen en die Haarlemse bestuurlijke standpunten vergen, op tijd en adequaat in het college en zo nodig in de raad worden gebracht. Je adviseert de burgemeester samen met vakinhoudelijk deskundigen over de bedrijfsvoering en effectieve, efficiënte uitvoering van de afspraken
  • Je bent samen met anderen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het door het college vastgestelde Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving. Je bent verantwoordelijk voor de projectaansturing op prioriteiten uit het Actieprogramma, waaronder de veiligheid bij evenementen, het project Veilig Uitgaan en coffeeshopbeleid
  • Je loopt lokaal en regionaal hard piket voor crises of openbare orde incidenten en je bent inzetbaar tijdens grote evenementen (vereiste)
  • Verder heb je een belangrijke taak om diverse samenwerkingspartijen te verbinden en gezamenlijk doelen te bepalen en te bereiken

Functie-eisen
  • Je beschikt over een afgeronde relevante academische opleiding, aangevuld met een ruime kennis en ervaring op het vlak van integrale veiligheid en crisisbeheersing in algemene zin. Meer specifiek zijn wij op zoek naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van de veiligheidsregio, crisisbeheersing en veiligheid bij evenementen/horeca
  • Je bent te typeren als een stevige persoonlijkheid, een zelfstandige adviseur met gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je bent een sterke communicator die beschikt over de competenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerken, initiatief nemen, overtuigingskracht en vasthoudendheid

Arbeidsvoorwaarden
Een veelzijdige, interessante, politiekgevoelige én verantwoordelijke functie in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.384, - (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 16,3% Individueel Keuze Budget ).
Haarlem biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een laptop en een telefoon. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma. Zo kun je bijvoorbeeld binnen onze eigen Haarlemse School workshops, cursussen en opleidingen volgen.

Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 22 augustus 2017, door middel van het online sollicitatieformulier op onze website https://www.haarlem.nl/vacatures-gemeente-haarlem/ . Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rianne Posthuma, teammanager Openbare Orde en Veiligheid, e-mail rposthuma@haarlem.nl . Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Haarlem
Haarlem: een moderne, stimulerende en ondernemende gemeente! Haarlem, eigentijdse en dynamische stad aan het Spaarne. Ook een historische stad met een breed aanbod van horeca, winkels en cultuur. En natuurlijk is Haarlem een prettige en leefbare stad met ruim 158.000 inwoners, in een mooie groene omgeving, dichtbij de duinen en de zee. Wie deze stad wil bedienen, heeft een creatieve geest. De gemeentelijke organisatie Bij de gemeente Haarlem werken circa 1100 mensen. We zijn een krachtige dienstverlenende ge-meente. Een gemeente met een regiofunctie bovendien. Haarlem heeft een heldere visie op de stad en de organisatie met daaraan gekoppeld een uitdagend takenpakket. Werken bij de gemeente Haar-lem betekent werken in een stad waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd. Samen met de stad ontwikkelen we Haarlem. Wie wil en kan, krijgt de ruimte om zijn talent in te zetten en te ontwik-kelen: hoger, breder of de diepte in. Het huidige economische klimaat vraagt om efficiënter werken en meer kostenbewustzijn. Hierbij passen maatschappelijk bewuste mensen, met ambitie en talenten. Mensen die meer willen halen uit hun werk en hun omgeving. Aan dat soort mensen biedt Haarlem graag een kans om mee te bouwen aan onze organisatie. Bij de hoofdafdeling Dienstverlening, Veiligheid & Vergunningen (DVV) zijn alle gemeentelijke taken op het terrein van dienstverlening, veiligheid, vergunningverlening en handhaving ondergebracht. DVV heeft daarnaast contact met externe partners als de Politie en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De Haarlemse organisatie is in ontwikkeling en werkt toe naar een organisatie waarin robuuste afdelingen worden gevormd en waar de manier van werken en de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat.

Vanuit de organisatievisie wordt er toe gewerkt naar de gewenste flexibele netwerkorganisatie, waar brede inzetbaarheid en flexibiliteit als vaste waarde voor beweging noodzakelijk zijn.

De afdeling Veiligheid en Handhaving is een afdeling waarin alle aspecten van veiligheid en handhaving in de stad zijn samengebracht. De afdeling heeft de regie op het veiligheidsbeleid en voert nadrukkelijk handhavingstaken op straat uit. In vier teams: Kwaliteit, Openbare Orde en Veiligheid, Integrale Handhaving en Parkeerhandhaving komen de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid op het vlak van veiligheid en handhaving samen. Het doel van het beleid is dat inwoners van Haarlem zich veilig voelen en veilig zijn.

Binnen de afdeling Veiligheid en Handhaving houdt het team Kwaliteit zich onder andere bezig met de aanpak van ondermijning van de samenleving door criminele samenwerkingsverbanden.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. null van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij meewerken aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Dan is werken bij de gemeente Haarlem wat voor jou! In Haarlem werk je voor de stad en haar ruim 158.000 inwoners. Dat doe je niet alleen, maar samen met je collega’s. De organisatie kent verschillende rollen: die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en aantrekkelijke en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan innovaties. Samen werken aan de mooiste stad van Nederland.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023