Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemStadsecoloog Openbare Ruimte Haarlem

Stadsecoloog Openbare Ruimte Haarlem

Vacature

Haarlem groeit de komende jaren met duizenden woningen. Dit betekent een flinke verdichting. Tegelijkertijd willen we een groene, aantrekkelijke en duurzame stad zijn en blijven. De inrichting van de (groene) openbare ruimte is daarbij essentieel. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een grote uitdaging. We zoeken een stadsecoloog die ons kan helpen om de groene en ecologische waarde in de stad te behouden, te verbeteren en te borgen. Dit moet worden geborgd in herinrichtings- en omvormingsprojecten. Daarnaast moet het worden vastgelegd in goed uitvoerbare beheerafspraken met onze beheerpartner.

Hierbij is het belangrijk dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het ecologisch beheer breed gedragen wordt en gezien wordt als een gedeelde opgaven. Binnen de gemeente en daarbuiten. Hiervoor is het belangrijk dat alle relevante partijen actief betrokken worden en dat draagvlak voor de afspraken gecreëerd wordt.

Aanleiding
De gemeente heeft een ecologisch beleidsplan en een ecologisch uitvoeringsplan. Deze stukken beschrijven de ecologische waarde van de stad en geven ook maatregelen om verder te beschermen en uit te breiden. Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan om de doorvertaling van beleid naar uitvoering te optimaliseren. Daarnaast voert de gemeente een beheer, dat nog grotendeels is gericht op beeldkwaliteit en waarin versterken van ecologische waarden en biodiversiteit meer leidend moeten worden.

Wat ga je doen?
Je zorgt dat de aanbevelingen voor het ecologische beleid geïmplementeerd worden en goede beheerafspraken gemaakt worden met onze beheerpartner met als doel om ecologische waarde te borgen in projecten, waarbij de stem van vrijwilligers en natuurorganisaties meegenomen wordt. Naast het borgen van het ecologisch beleid in beheerafspraken vragen we om het oprichten van een platform van/met/voor alle vrijwilligersorganisaties op terrein van groen en ecologie om te kijken naar andere mogelijkheden om de stad te vergroenen en ecologisch te houden.
 • Samen met collega's op het gebied van Groen en Ecologie zorg je voor een juiste implementatie van natuurwetgeving en het Haarlemse ecologisch- en groenbeleid in projecten, waaronder bijv. de Ecologische Visie, Natuurinclusief bouwen, bestrijding exoten en het opstellen van ontbrekende beleidsstukken/-plannen. • Adviseren/participeren in interdisciplinaire projectgroepen en brainstormen over complexe uitdagingen waarbij jouw ecologische deskundigheid meerwaarde oplevert. • Duidelijke ecologische kaders scheppen aan de voorkant van (fysieke) projecten o.b.v. bestaande beleidsstukken, waarbij een integrale afweging gemaakt wordt tussen het adviseren in alle fasen van het beheerproces rekening houdend met ecologische, technische, juridische en beleidsmatige kaders en kansen. • Bekijken van de beheerplannen en waar nodig aan te passen zodat deze overeenkomen met de beleidsregels en het versterken van ecologische waarden. • Vervullen van een scharnierfunctie tussen beleid en uitvoering en weten wat nodig is om van beleidsregels tot uitvoerbaar beheer te komen. Je maakt duidelijke beheerafspraken en legt deze vast in de Domein Dienstverleningsovereenkomsten (DDO-contracten) met de beheerpartner. • Je zorgt voor gewenste kennisontwikkeling rond ecologisch beheer en communiceert over groen in de stad en over de weloverwogen keuzes naar interne en externe stakeholders. • Het oprichten van een vrijwilligersplatform op het gebied van groen en ecologie.
Wie ben je?
 • Een enthousiaste ecologisch adviseur met een praktische en toepasbare manier van werken en een communicatief sterke gesprekspartner richting onze beheerpartner en vrijwilligers. • Vanzelfsprekend ben je gericht op samenwerking, kijk je integraal naar de belangen van de verschillende functies binnen de Openbare Ruimte, maak je de juiste afweging en vertaal je de eisen en belangen van verschillende partijen naar een goed (beheer) advies. • Daarbij handel je proactief, creëer je draagvlak en breng je op een natuurlijke manier verschillende disciplines bij elkaar. • Je beschikt over politieke- en organisatiesensitiviteit.

Functie-eisen
 • Een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau met als zwaartepunt de (Nederlandse) ecologie. Afstudeerrichting bos- en natuurbeheer/ecologie is een pre.
 • Aantoonbare werkervaring met ecologisch beheer in een complex stedelijke omgeving
 • Kennis van de Nederlandse natuurwetgeving.
 • Sterke affiniteit met stedelijk groen.
 • Ervaring met politiek-bestuurlijke organisaties is een pre.
 • Zelfstandig stukken schrijven, adviseren en helder communiceren.
 • Ervaring in het omgaan met kritische en betrokken vrijwilligers(groepen).

Arbeidsvoorwaarden
 • Een dienstverband voor 36 uur.
 • Een veelzijdige en een uitdagende functie binnen een team met enthousiaste professionals op het gebied van groen en ecologie binnen de Openbare Ruimte.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt in afwachting van de definitieve functiewaardering indicatief maximaal € 4.541,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % Individueel Keuze Budget)
 • Uiteraard biedt de gemeente Haarlem een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen.

Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 30 juni 2019 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sylvia van Egmond, afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte, tel: 023-5113939 of email: s.v.egmond@haarlem.nl Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl

De gemeente Haarlem wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen, de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benut, om betere resultaten te behalen voor de stad. We streven naar een organisatie die een afspiegeling is van de regionale samenleving.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. null van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Kom werken bij Haarlem! De organisatie kent verschillende rollen. Die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Werken voor Haarlem betekent ook werken voor 2 besturen: Haarlem en Zandvoort. We werken gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken. Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023