Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemProjectleider Omgevingsvisie Omgevingswet (3 jaar) 32-36 uur

Projectleider Omgevingsvisie Omgevingswet (3 jaar) 32-36 uur

Vacature

  • Je richt een projectteam op en stelt in samenspraak met het team een plan van aanpak op projectniveau op. Dit doe je op basis van het toepassen van een Agile methode
  • Je zet het huidige beleid voor het ruimtelijke domein om in één verplichte Omgevingsvisie die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze Omgevingsvisie omvat alle thema's boven en onder de grond die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, de bodem, veiligheid en gezondheid. Belangrijk uitgangspunt is dat niet het gewenste eindbeeld, maar de gewenste ontwikkelrichting van de stad centraal staat
  • Op dit moment is de verwachting dat het project een looptijd heeft van drie jaar. Na afloop van het project word je ingezet op een ander project.

Functie-eisen
  • Een afgeronde, relevante academische opleiding op het gebied van de fysieke leefomgeving
  • Ruime, aantoonbare ervaring met het leiden van complexe en multidisciplinaire projecten en omvangrijke (participatie) processen binnen de publieke sector
  • Aantoonbare ervaring met het aansturen van een projectteam met professionals waarbij integrale samenwerking en het maken van een multidisciplinaire belangenafweging voor jou een vanzelfsprekendheid is
  • Enige kennis van de Omgevingswet
  • Een daadkrachtige verbinder van mensen en processen met een initiatiefrijke en enthousiasmerende werkstijl
  • In het bezit van de competenties: analytisch denkvermogen, innovatief, samenbindend leiderschap en communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden
Een veelzijdige baan voor een enthousiaste, gedreven collega in een stad waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd en waar maatschappelijk bewuste mensen met ambitie en talenten mee willen bouwen aan onze organisatie. Als je je hierin herkent heb je goede carrièreperspectieven bij de gemeente Haarlem.

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.384,-bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 16,3% Individueel Keuze Budget). De gemeente Haarlem biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een laptop en een telefoon. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma. Zo kun je bijvoorbeeld binnen onze eigen Haarlemse School workshops, cursussen en opleidingen volgen.

Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 10 september 2017 door middel van het online sollicitatieformulier op onze website www.haarlem.nl/vacatures-gemeente-haarlem. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemiek Visser, Hoofd Beleidspool tel.nr. 023-5113555. Vragen met betrekking tot de sollicitatie procedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Haarlem
De Haarlemse organisatie is in ontwikkeling en werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie waar de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat.

Binnen de nieuw te vormen afdeling Programma & Gebiedsmanagement wordt de deskundigheid op het gebied van inhoud gedreven programmamanagement en beleidscoördinatie van complexe, beleidsveld- en afdeling overstijgende beleidsproducten gebundeld. Actuele thema's zijn onder meer de Omgevingswet, het Sociaal Domein, Regionale Samenwerking, Europa, Maatschappelijke initiatieven (Samen Doen), Stedelijke Vernieuwing, Circulaire economie en de Structuurvisie Openbare Ruimte.

Omgevingswet
Op 1 juli 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet vervangt vele bestaande wetten en regelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De gemeente krijgt met deze nieuwe wet een meer faciliterende rol. Er komen nieuwe instrumenten, er moet op een andere manier gewerkt worden en tenslotte dient er een grote digitaliseringsslag plaats te vinden. Kortom, een uitdaging waar ook wij als Haarlem voor staan de komende jaren.

Er is een Plan van Aanpak Programma Implementatie Omgevingswet. Hierin is opgenomen dat het programma wordt opgedeeld in 5 hoofdprojecten en een viertal overkoepelende thema's.
De vijf hoofdprojecten zijn: Ambities en bestuurlijke richting op hoofdlijnen, Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Digitalisering Omgevingswet en Werkprocessen.
De overkoepelende thema's zijn communicatie/participatie, financiën, opleiding/cultuur en pilots.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. null van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij meewerken aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Dan is werken bij de gemeente Haarlem wat voor jou! In Haarlem werk je voor de stad en haar ruim 158.000 inwoners. Dat doe je niet alleen, maar samen met je collega’s. De organisatie kent verschillende rollen: die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en aantrekkelijke en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan innovaties. Samen werken aan de mooiste stad van Nederland.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023