Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemKwartiermaker Circulaire Economie (C-District Waarderpolder)

Kwartiermaker Circulaire Economie (C-District Waarderpolder)

Vacature

Ons bestaande economische systeem is een lineaire economie, waarin producten worden geproduceerd, gebruikt en weggeworpen. Dit leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Als we in dit tempo doorgaan, dan raken onze primaire grondstoffenbronnen uitgeput en zal er in 2040 meer plastic dan vis in onze oceanen te vinden zijn. Daarom is er ook in Haarlem veel aandacht voor de transitie naar een circulaire economie of kringloopeconomie.

Wie zijn wij?
In de Waarderpolder werken overheden, onderwijs (ROC Nova en InHolland) en (regionaal) bedrijfsleven op dit moment samen aan de innovatiekracht van het Haarlemse bedrijfsleven. De 3DMZ heeft samen met Spaarnelanden een 'Programmavoorstel C-District Metropool Regio Amsterdam' opgesteld: het programmavoorstel is een visie op hoofdlijnen over hoe het C-district een grotere rol kan spelen in het versnellen van de stedelijke transitie naar een circulaire economie. Het C-district is een beoogd startpunt voor het aanjagen van de transitie in de gehele Waarderpolder, de stad en de regio. Met het programmavoorstel beogen de initiatiefnemers tevens aansluiting te zoeken bij de transitie-opgave van rijk en provincie. Een van de acties in de nationale transitieagenda's is het creëren van voorbeeldplekken en proeftuinen waar bedrijven samen met onderwijs en overheid nieuwe circulaire producten ontwikkelen en valideren. Het C-District/ de Waarderpolder beoogt zo'n voorbeeldplek te worden voor Haarlem, de Metropoolregio Amsterdam en Nederland.

Wat ga je doen?
  • Je levert een bijdrage aan de versnelling naar een circulaire economie vanuit het 'C-District', op bedrijventerrein de Waarderpolder dat de intentie heeft om door te groeien naar een circulair bedrijventerrein. Waar nuttig werk je samen met de regio. • Je werkt aan vergroting van het draagvlak voor samenwerking en legt verbindingen met veel partijen in het C-District, de Waarderpolder, de stad en de regio (provincie, rijk, Liander, Cementbouw, Spaarne gasthuis etc.), je stemt af en legt de verbinding tussen de deelnemende initiatieven en bedrijven, zoekt afstemming met de Industrie kring Haarlem (IKH) en Stichting Parkmanagement om de Waarderpolder als geheel te laten profiteren van het inhuren van een kwartiermaker, en zoekt waar mogelijk afstemming en/of aansluiting bij andere initiatieven die in de stad en regio spelen. Verder vergroot je het draagvlak voor het C-district en circulaire initiatieven in de Waarderpolder en signaleer je kansen op de raakvlakken van de diverse actielijnen binnen het programma. • Je werkt aan het concretiseren van het programmavoorstel voor het C-district, door samen met de trekkers de actielijnen verder uit te werken en de verbindingen tussen de acties en actienemers te versterken. Idealiter wordt het C-District een laagdrempelig initiatief waar bedrijven en andere initiatieven graag en makkelijk aansluiten/ aankloppen. In het kader van 'aan de slag' en 'actiegericht' wordt aandacht gevraagd voor concrete projecten die op de korte termijn kunnen starten; Het programma bestaat uit 3 hoofdlijnen: Grondstoffen en materialen (doel is het stimuleren van "reuse, repair en recycle"), Smart meets Circular (doel is het bevorderen van circulariteit bij bedrijven gevestigd in de Waardepolder. Nieuwe technologische doorbraken kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie), circulair onderwijs en ondernemerschap (doel is het initiëren van een onderwijsprogrammering als belangrijke 'drager' voor meerjarige innovatietrajecten). • Je verkent een organisatievorm voor de lange termijn samenwerking (na 2020) en de rol van de gemeente hierin. • Je brengt de lobby- en financieringsmogelijkheden voor het C-district in kaart. • Je rapporteert minimaal 1x per 3 maanden, aan de opdrachtgever, die hiervoor een contactpersoon aanwijst.

Functie-eisen
Wie ben je?
  • Je bent een stevige, op actiegerichte, dynamische persoonlijkheid met lef en overtuigingskracht. Je bent een verbinder, bezit uitstekende contactuele eigenschappen en bent innovatief en veranderingsgezind. • Je beschikt over de competenties: analytisch, resultaatgericht en flexibiliteit (ook in werktijden). Verder ben je een teamspeler en een bruggenbouwer. Je hebt een proactieve houding, een flinke dosis teamspirit en je bent van nature gericht op samenwerking.
Wat verwachten wij?
  • Je kent het krachtenveld in de stad, hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, een relevant netwerk en bent bekend met financieringsstromen en subsidies op dit terrein. • Kennis over de circulaire economie en de transitie is een pré.
Wat is het beoogd resultaat?
  • Een gedragen samenwerkingsverband vanuit het C-District/ Waarderpolder, dat in opzet laagdrempelig is en daarmee uiterst toegankelijk voor Haarlemse bedrijven en initiatiefnemers, maar uiteindelijk ook die uit de regio. • Een geconcretiseerd programmaplan gericht op actie en werkelijke stappen voor een versnelling van de transitie naar een circulaire stad en regio. • Een voorstel voor de organisatie van het samenwerkingsverband, inclusief de governance, en de gemeentelijke rol na 2020. • Een inventarisatie van de subsidie- en lobbymogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden
  • Werkzaamheden gedurende 1 jaar (Q3 2019 t/m Q3 2020) voor minimaal 12 uur per week.
  • Het C-district is een bottom-up initiatief. Dat betekent dat je met veel partijen contact hebt. De rol van de gemeente is die van aanjager en die is dan ook voor een gelimiteerde periode van één jaar opdrachtgever. Je werkplek is in overleg te bepalen en bij voorkeur op locatie in het C-District.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is € 40.000,00 beschikbaar.

Contactinformatie
Als jouw hart sneller gaat kloppen van deze complexe opgave, dan zijn we op zoek naar jou!
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 31 augustus 2019 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alex Jansen, 023-5113410, email: a.jansen@haarlem.nl. Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

Over Gemeente Haarlem
De afdeling Programma en Gebiedsmanagement werkt altijd in opdracht, veelal van de directie, en richt zich op belangrijke en complexe opgaven van de stad. Deze maatschappelijke opgaven zijn domein breed, afdeling overstijgend. Actuele programma’s zijn bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, duurzaamheid, transformatie sociaal domein, nieuwe democratie, regionale samenwerking (ook op landelijk en Europees niveau), gebiedsprogramma’s en Groei van Haarlem.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Werving & Selectie van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Kom werken bij Haarlem! De organisatie kent verschillende rollen. Die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Werken voor Haarlem betekent ook werken voor 2 besturen: Haarlem en Zandvoort. We werken gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken. Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023