Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemAdviseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Adviseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Vacature

Zoek je een baan met verantwoordelijkheid voor het beleid en de samenwerking met ketenpartners over het opvangen en huisvesten van kwetsbare inwoners. Kun je complexe vraagstukken helder uitleggen en ook kernachtig schrijven in voor iedereen toegankelijke teksten? Lees dan zeker verder.
  • Je werkt binnen de context van het overkoepelende meerjarige beleidsprogramma Opvang Wonen en Herstel. De nadruk in de eerste periode ligt op opvang. Er zijn meerdere medewerkers binnen het team die hier een rol in vervullen. Jij hebt een coördinerende rol in het bewaken van de samenhang en voortgang van de activiteiten in dit programma.
  • Je onderhoudt de noodzakelijke ketensamenwerking tussen de OGGZ partners en veiligheidspartners, woningcorporaties en de spoedzorgketen. Waar nodig neem je een regierol en organiseert zo dat knelpunten in de samenwerking worden opgelost.
  • Je draagt bij aan de brede en integrale beleidsontwikkeling voor het sociaal domein. Daarbij gaat het om het (laten) doen van onderzoek, het maken van probleemanalyses en het formuleren van adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlem en Zandvoort.
  • Behalve voorbereiding gaat het vooral ook om implementatie van beleid, onder andere door het maken van proces-, subsidie- en contractafspraken met en aansturing van instellingen op het gebied van opvang, zorg en welzijn.
  • Je neemt deel aan en ondersteunt samenwerkingsverbanden en uitvoeringsprogramma’s in Haarlem, Zandvoort en de regio.

Functie-eisen
  • Je bent een stevige gesprekspartner voor organisaties in de stad, je houdt overzicht, laat los als het kan en grijpt in als het nodig is.
  • Je hebt een op samenwerking gerichte instelling.
  • Je hebt minimaal een HBO opleiding én beleidsmatige ervaring met het brede werkveld van de WMO in het bijzonder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.
  • Door je proactieve houding en incasseringsvermogen weet je, ondanks tegenslagen, de beoogde resultaten te halen.
  • Je kunt je weg vinden in een omgeving die steeds in verandering is.

Arbeidsvoorwaarden
De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit 4 teams. Eén daarvan is het team Beleid en Account bestaande uit 26 collega's die in wisselende "subteams", projecten en netwerken werken aan complexe maatschappelijke opgaven in het sociaal domein in Haarlem en Zandvoort. De visie waarvan uit we werken is dat we met de inwoner kijken naar wat er wanneer nodig is. We denken daarbij meer dan nu in mogelijkheden en gaan uitdagingen niet uit de weg, ook niet de uitdagingen ondersteuning anders te organiseren (innovatie) en het (administratief) eenvoudig te houden. We gaan zorgen dat we allemaal eenduidig zijn in onze contacten met de inwoner en onze maatschappelijk partners. Mensen hebben regie over de ondersteuning die zij nodig hebben. Wij maken het mogelijk dat voorzieningen passend en makkelijk te bereiken zijn.

Wat krijg jij?
Een boeiende baan in een bevlogen team met beleidsmedewerkers en contractmanagers, met veel extern contact met de ketenpartners en waar de politieke schijnwerpers op gericht zijn. • Een aanstelling van 32 tot 36 uur. Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat betekent dat de Gemeente overgaat naar een (arbeids)overeenkomst in plaats van de huidige eenzijdige aanstelling. Voor meer informatie: wnra.nl • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.017,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % Individueel Keuze Budget ). Je start met een tijdelijke aanstelling dat we na een jaar goed functioneren graag omzetten in een vast contract. • De gemeente Haarlem biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma.

Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 13 november 2019 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Beppechien Bruins Slot, bbruinsslot@haarlem.nl of 06-18354926. Vragen met betrekking tot de sollicitatie procedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

De gemeente Haarlem wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen, de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benut, om betere resultaten te behalen voor de stad. We streven naar een organisatie die een afspiegeling is van de regionale samenleving.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Werving & Selectie van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Kom werken bij Haarlem! De organisatie kent verschillende rollen. Die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Werken voor Haarlem betekent ook werken voor 2 besturen: Haarlem en Zandvoort. We werken gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken. Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023