Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Goudaleden voor de Bezwaarschriftencommissie Gouda

leden voor de Bezwaarschriftencommissie Gouda

Vacature

De gemeente Gouda

Gouda is wereldwijd bekend vanwege de Goudse kaas. Maar er valt veel meer te zeggen over deze bijzondere stad! Gouda is een historische stad met ruim 72.000 inwoners. Door haar ligging - midden in het Groene Hart, centraal in de Randstad en goed bereikbaar via de weg, het water en het spoor - heeft Gouda veel te bieden. En eveneens door de pittoreske straten met sfeervolle oude grachten, de prachtige Sint-Jan en de gezellige markt rondom het gotische Stadhuis, die jaarlijks meer dan 800.000 bezoekers uit binnen- en buitenland trekken.
Gouda is niet alleen bekend vanwege de kaas, maar ook als de stad van stroopwafels, kaarsen en Erasmus. Als de stad met de beste binnenstad, de beste bibliotheek en de beste warenmarkt. Als de stad van mooie evenementen, zoals het jaarlijkse terugkerende Gouda bij Kaarslicht, de Goudse Keramiekdagen en de Goudse Kaasmarkt. En als de stad met de unieke nieuwbouwwijk Westergouwe. Een levendige stad, met een gemeentebestuur dat dagelijks besluiten op verschillende rechtsgebieden neemt.

De Bezwaarschriftencommissie Gouda

De Bezwaarschriftencommissie Gouda adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad over te nemen beslissingen op bezwaarschriften.
Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Hoorzittingen worden gehouden op donderdagavond vanaf 19:15 uur en vrijdagochtend vanaf 08:45 uur. Het inroosteren gebeurt in overleg. Voorts houdt de commissie tenminste één keer per jaar een plenair overleg.

De gemeente Gouda vindt een oplossingsgerichte informele aanpak van bezwaarschriften belangrijk. Voordat een bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie wordt geprobeerd om in gesprek te gaan met een bezwaarmaker. Het doel is om samen te bespreken of een bevredigend resultaat kan worden bereikt voor zowel de bezwaarmaker als het bestuursorgaan, zodat een formele behandeling van het bezwaarschrift achterwege kan blijven.

Wat vragen wij
  • Een academisch werk- en denkniveau;
  • Relevante opleiding en actuele werkervaring op het terrein van het bestuurs(proces)recht en meer specifiek de Jeugdwet en/of het ruimtelijk bestuursrecht;
  • Kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur;
  • Brede actuele maatschappelijke en sociale betrokkenheid en ervaring;
  • Goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden;
  • Analytisch vermogen en een oplossingsgerichte instelling;
  • Ervaring met de behandeling van bezwaarschriften en/of het houden van hoorzittingen;
  • Onafhankelijke oordeelsvorming: geen binding of betrokkenheid bij het gemeentebestuur van Gouda of bij een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering of de vorming van gemeentelijk beleid, gemeentelijke besluitvorming en de uitvoering daarvan.
Aanbod

U ontvangt een vergoeding per zittingsdag(deel) of plenaire vergadering van de commissie. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt. Benoeming geschiedt door het college van burgemeester en wethouders voor de duur van vier jaar. Na vier jaar kan herbenoeming plaatsvinden.

Reacties

Graag ontvangen wij uiterlijk 15 februari 2018 uw reactie en cv, waarin u aangeeft wat uw visie is op het behandelen van bezwaarschriften en wat u daarin inspireert. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 2 maart 2018.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Akkerman, coördinator van de commissie, telefoon 0182-588520 of Ed van der Hoeven, telefoon 0182-588650.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Angelique Goeptar van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182