Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoudaHoofd Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling

Hoofd Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling

Vacature

Het krachtenveld en jouw rol

Hoofd CVO opereert in een complex en uitdagend krachtenveld. Belangrijke actor hierbij is uiteraard de eigen afdeling. De operationele gang van zaken is in goede handen bij twee coördinatoren die de afstemming hebben met hoogopgeleide professionals die in hoge mate zelfsturend werkzaam zijn. De rol van de leidinggevende ten opzichte van de eigen afdeling is met name gericht op het behouden van een voldoende mate van 'wij-gevoel' en gezonde verbinding onderling, zodat de samenwerking in het heterogeen samengestelde team op niveau blijft. De leidinggevende heeft een sterke inhoudelijke betrokkenheid bij de complexe projecten. Daarnaast is er ruimte om zelf een project te trekken. Het is niet realistisch te veronderstellen dat het afdelingshoofd CVO met alle thema's en beleidsvelden van CVO ervaring heeft. Wel is affiniteit met deze beleidsvelden en de thema's noodzakelijk; dit geldt als voorwaarde om de rol richting politiek en richting andere afdelingen goed te kunnen vervullen. Het afdelingshoofd heeft het totaaloverzicht over de budgetten van de afdeling en stuurt op de P&C cyclus.

Een cruciale actor is de politiek: er is veelvuldig contact met wethouders over politiek 'beladen' en ingewikkelde kwesties, overigens vrijwel altijd samen met de inhoudelijke professional. Het 'gewicht' van het Hoofd CVO en de politieke antenne en de sensitiviteit maken op dit soort momenten het verschil. Een andere belangrijke actor zijn de overige afdelingen, met name het contact met de overige afdelingshoofden. Er is winst te behalen in de afstemming met andere afdelingen: wat kan over en weer worden verwacht, hoe wordt integraal afgestemd, hoe wordt gezamenlijk opgetrokken in het contact met het college (zeker daar waar meer wethouders in beeld zijn). Uiteraard is er afstemming met Directie. Dit heeft vooral betrekking op de rolverdeling: wie pakt wat op richting College? Afstemming hierbij is van belang, omdat directeuren soms ook een rol hebben bij de zware projecten die worden getrokken. Bij de afstemming spelen beschikbare competenties en slimme en handige rolverdeling een belangrijkere rol dan hiërarchie an sich. Het afdelingshoofd kent de relevante spelers van alle beleidsvelden van de afdeling; de contacten lopen vrijwel altijd via de professionals. Indien nodig wordt opgeschaald naar het afdelingshoofd of de directeur.

De volgende rollen zijn van belang:
 • Politieke verbindingsofficier: snel en soepel kunnen schakelen met politieke ambtsdragers, directie, professionals van de eigen afdeling en met overige afdelingshoofden;
daarbij waar nodig ook als 'hitteschild' kunnen dienen, zodat professionals zich optimaal kunnen richten op de inhoud van hun werk;
 • Strategische richtinggever: dit heeft vooral betrekking op de wijze waarop de zeer diverse mix van werkzaamheden die in de afdeling zijn ondergebracht, zich tot elkaar verhouden en de wijze waarop daar, nu en in de toekomst, synergie uit kan worden gehaald;
 • Groepsgerichte leider: het creëren (maar vooral vasthouden!) van een gezonde professionele cultuur, waarbinnen prettig gewerkt wordt en de samenwerking wordt gezocht.
De gemeente Gouda

Gouda heeft veel om trots op te zijn: een prachtige historische binnenstad, een rijk verenigingsleven en inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. De gemeentelijke organisatie in Gouda kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn! Via het programma Gouda2020+ werken we hard om mee te groeien met de ontwikkelingen in de samenleving. We doen dat via de kernwaarden 'van buiten naar binnen', 'de goede dingen doen' en 'wendbaarheid'. In totaal werken er circa 500 medewerkers bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden - een algemeen directeur en twee directeuren - in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken wij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt. Waar mogelijk plannen en realiseren wij dit samen met inwoners, bedrijven en/of instellingen. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten. Het Huis van de Stad is een modern pand, dat volledig is ingericht voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het is gesitueerd pal aan het station Gouda, met directe verbindingen naar de grote steden in de Randstad en de overige plaatsen in Het Groene Hart. Stad is op loopafstand van de mooie binnenstad van Gouda.

Afdeling CVO

De gemeentelijke organisatie bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad werken. In de organisatie heerst een informele en prettige werksfeer, met korte lijnen naar het gemeentebestuur. De afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling (CVO) houdt zich bezig met vastgoed- en grondontwikkelingsopgaven en is tevens verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, sporten cultuurbeleid. De afdeling heeft daarmee een breed en divers werkterrein:
 • Gebiedsontwikkeling, waaronder Westergouwe (4.000+ huizen), Spoorzone en Gouwe Park;
 • Herontwikkeling gemeentelijk vastgoed, waaronder Weeshuis, Cheese Experience in voormalige Arcadebioscoop en uitbreiding Chocoladefabriek;
 • Exploitatie en beheer gemeentelijk vastgoed en grondzaken;
 • Onderwijshuisvesting, waaronder realisatie nieuw integraal huisvestingsplan;
 • Cultuurbeleid en accountbeheer culturele instellingen;
 • Sportbeleid en accountbeheer voor Sport.Gouda.
Wij vragen veel, maar bieden ook veel!
 • Werk met hart en ambitie
Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart.
 • Aandacht, training en ontwikkeling
We willen putten uit jouw kunde om het beste aan de stad te kunnen geven. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in jouw loopbaan o.a. via onze eigen GoudAcademie. De 'Jonge Goudse' is één van de meest recente trainingsprogramma's, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de kracht en ontwikkeling van jonge medewerkers in wisselwerking met senior medewerkers. Verder zijn wij aangesloten bij het gemeentelijke samenwerkingsplatform Werken in het Westen, dat een groot aanbod van trainingen en opleidingen heeft.
 • Flexwerken in balans
Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk, flexwerken is zeker mogelijk. Zoals aangegeven hebben we ook een geweldig mooi gebouw: 'Het Huis van de Stad'. Dit moderne gebouw is ingericht om plaatsonafhankelijk te werken, is centraal gelegen en biedt uitzicht over heel Gouda.
 • Salaris
Het betreft een vaste fulltime functie, je start met een contract voor bepaalde tijd. Het beoogde salarisniveau is afhankelijk van opleiding en ervaring en betreft minimaal a 4.490,- en maximaal a 5.984,- bruto per maand. De geschikte kandidaat beschikt over een afgeronde WO-opleiding.

Enthousiast?
Wij hopen dat je enthousiast bent geworden om met ons te werken aan Gouda als bruisende stad! Je kunt meteen online solliciteren tot en met 3 juni 2018. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Bas Meijs, directeur gemeente Gouda via telefoonnummer 0182-588128.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Jeanine Hoogendoorn, werving & selectie medewerker afdeling HRM, via 0182-588395.

Sollicitatieprocedure
Voor deze procedure zijn de volgende sollicitatieronden ingepland (verzoek is om deze te reserveren, afwijken van de vastgestelde data is helaas niet mogelijk):
 • 1e gespreksronde: 20 en 21 juni;
 • 2e gespreksronde: nog niet bekend.
Het is mogelijk dat een assessment onderdeel is van de selectieprocedure. Referenties zullen worden ingewonnen.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jeanine Hoogendoorn van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182