Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoudaContractmanager

Contractmanager

Vacature

Contractmanager
Gemeente Gouda

uitvoeringsorganisatie contractmanagement Sociaal Domein
(36 uur)

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda hebben hun krachten gebundeld door gezamenlijk de inkoop en het contractmanagement van zorg- en ondersteuning op het terrein van Jeugd, Wmo en beschermd wonen, gezamenlijk uit te voeren. Vanaf 1 januari 2018 zal dit plaatsvinden vanuit de Uitvoeringsorganisatie contractmanagement Sociaal Domein (de voorlopige werknaam). Deze uitvoeringsorganisatie is gepositioneerd bij de gemeente Gouda.

Organisatie
De Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein verzorgt de inkoop en het contractmanagement, samen met de beleidsvertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten. Hierbij is er een specifieke focus op ontschotting en de aansluiting op de Herziening Langdurige Zorg.

Dat brengt een aantal opgaven met zich mee:
 • de sturing en ontwikkeling van de going-concern taken als inkoop, contractmanagement en -beheer,
 • het genereren van monitoring- en stuurinformatie met betrekking tot de kosten van de jeugdhulp en
 • ontwikkelopgaven voor de verdere uitbouw en de inrichting van het NSDMH / de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein.
Wat zoeken wij?
Een enthousiaste, leergierige en gemotiveerde collega die ons team met kennis, kunde, humor en gedrevenheid gaat versterken.

Wat ga je doen?
 • Je onderhoudt een contractrelatie met zorgaanbieders binnen betreffende contractmanagement domein(en), door het structureel voeren van contract- en ontwikkelgesprekken.
 • Je monitort de gemaakte kwalitatieve, financiële en juridische contractafspraken met zorgaanbieders binnen het betreffende domein(en) en stuurt waar nodig en mogelijk bij.
 • Je houdt marktontwikkelingen bij, ontwikkelt inzicht en visie op de zorgmarkt, alsmede ontwikkelingen op het gebied van contractmanagement (binnen sociaal domein).
 • Je ontvangt en geeft informatie in de contractmanagementteams over de kwaliteit van geleverde en te leveren zorg, over financiële en marktontwikkeling en over verbeteringen in de keten (zowel signalen en ervaringen van zorgaanbieders als signalen en ervaringen uit de uitvoeringsorganisaties van de vijf gemeenten).
 • Je zorgt voor het digitaal ontsluiten van overzichtelijke en inzichtelijke informatie voor de aangesloten gemeenten en stelt kwartaalrapportages op.
 • Je geeft vanuit je expertise advies op het gebied van contractmanagement en vervult een belangrijke rol bij het periodiek opstellen van het inkoopkader.
 • Je zet het inkoopkader om naar bestekken, met KPI's en juridische aspecten.
 • Je organiseert het gehele proces van (bestuurlijk) aanbesteden met kennis van de markt en de producten sociaal domein.
 • Je toetst of aanbieders aan de selectiecriteria voldoen en verzorgt het onderhandelen met de zorgaanbieders binnen de kaders van het (bestuurlijk) aanbesteden.
 • Je maakt contractuele afspraken met de geselecteerde zorgaanbieders.
Wat neem je mee?
 • Allereerst enthousiasme, kennis en kunde
 • HBO/WO werk - en denkniveau
 • Aantoonbare ervaring als contractmanager of een vergelijkbare functie
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Stevigheid voor wat betreft het geven van je professionele mening versus het vermogen om een professionele relatie op te bouwen en te behouden
 • Je weet prioriteiten te stellen en daarop te sturen
Wat bieden wij?
Een professionele en inspirerende werkomgeving met een grote mate van vrijheid om je werkzaamheden in te richten. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden voor opleidingen en jouw persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van minimaal € 3266 en maximaal € 4740 (schaal 11) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Aanstelling vindt in principe plaats voor een jaar met, bij goed functioneren, uitzicht op een vaste aanstelling.

Enthousiast?
Je kunt meteen online solliciteren tot en met 19 november 2017. De sollicitatiegesprekken zullen medio november plaatsvinden. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Pascal Anker, Directeur NSDMH, telefoonnummer: 0182- 588210. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Angelique Goeptar, afdeling HRM, telefoon: 0182-588948.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Angelique Goeptar van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182