Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoudaAssistent projectleider civieltechnische kunstwerken

Assistent projectleider civieltechnische kunstwerken

Vacature

Assistent projectleider civieltechnische kunstwerken
(36 uur per week)

De gemeente Gouda
Gouda is wereldwijd bekend vanwege de Goudse kaas. Maar er valt veel meer te zeggen over deze bijzondere stad!

Gouda heeft veel om trots op te zijn. We zijn in 2015 beoordeeld als de stad met de beste binnenstad, warenmarkt en bibliotheek van Nederland! Een rijk verenigingsleven, een diversiteit aan evenementen, inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. Inventief en creatief wordt veel bereikt met weinig middelen, mede door de vele vrijwilligers die de stad rijk is. In de komende tijd staat de stad voor een aantal grote uitdagingen: de invoering van de omgevingswet, de transformatie van leegstand, doorpakken op de verkiezing tot wederom de beste binnenstad en het vormgeven van de viering van 750 jaar Gouda.

De organisatie
De gemeentelijke organisatie in Gouda kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo'n 475 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden - een algemeen directeur en twee directeuren - in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar inwoners, bedrijven of instellingen de ruimte krijgen zelf plannen te maken en te realiseren. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

Je plek in de organisatie
De afdeling bestaat op dit moment uit een groep van 27 vaste en 9 ingehuurde medewerkers en is onderverdeeld in de drie teams:
 • Ondersteuning
 • Projectmanagament
 • Directievoering & Toezicht
Hiërarchisch leg je verantwoording af aan het afdelingshoofd van de afdeling. Functioneel leg je verantwoording af aan één of meerdere projectleiders.

Wat ga je doen?
 • het projectmatig aanpakken van projecten in een regierol
 • het opstellen van uitvragen aan marktpartijen (zoals adviesbureaus, ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers) en het beoordelen van aanbiedingen en producten (inspectierapporten, tekeningen, plannen, oplossingen e.d.) op maakbaarheid, realiteit, kosten en duurzaamheid.
 • een belangrijk deel van de functie bestaat uit communicatie, waaronder het voorlichten, (door)vragen, maken en vastleggen van afspraken. Dit is zowel intern als extern gericht. Intern naar de opdrachtgever of andere medewerkers, extern naar bewoners, belanghebbenden, andere (semi)overheden en leveranciers
 • het vervullen van project gerelateerde administratieve taken
Projecten waar je bij ingezet kan worden:
 • Aanbesteding meerjarig dagelijks onderhoud kunstwerken
 • Groot onderhoud, renovatie, vervanging en nieuwbouw van kunstwerken
Inhoudelijk hebben deze projecten met name betrekking op bruggen, kademuren en oeverwerken. De kunstwerken in Gouda variëren van eenvoudige kunstwerken in een polder tot complexe monumentale kunstwerken welke volledig geïntegreerd zijn in de aangrenzende monumentale bebouwing

Projecten waar we als afdeling ook mee bezig zijn en waar je in betrokken kan worden:
 • Speelplekken
 • Rioolvervangingsprojecten
 • Ophogingsprojecten
 • (Her)ontwikkelingsprojecten van woon- en werkgebieden
Wat neem je mee?
 • een bouwkundige en/of civieltechnische opleiding en hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau
 • constructieve kennis (ook op detailniveau), praktische ervaring, kennis van materialen en toepassingen en gaat kostenbewust met investeringsvoorstellen om
Competenties/vaardigheden
 • Klantgerichtheid - belangen van de klant te achterhalen en gaat hier serieus mee om;
 • Samenwerken - in teamverband aan een gezamenlijk projectresultaat
 • Zelfstandig - neemt initiatief, overlegd en geeft terugkoppeling
 • Kostenbewust - geeft advies aangaande total cost of ownership en belangenbehartiging
 • Plannen en organiseren - van eigen werk en werken van derden
 • Analytisch en probleemoplossend - vindt juiste oorzaak en oplossing (innovatief en duurzaam)
 • Communicatief - goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Nauwkeurig - administratieve taken zijn op orde
Wat bieden wij?
Een professionele werkomgeving op een bijzondere werkplek met een grote mate van vrijheid om je werkzaamheden in te richten. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij maximaal schaal 10 € 4.121,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. In de eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Enthousiast?
Je kunt meteen online solliciteren tot en met 6 september 2017. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 15 september. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Arie Boekee (Afdelingshoofd Projecten openbare ruimte, 0182-588782. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Angelique Goeptar afdeling HRM, telefoon: 0182- 588948.

Functie-eisen
Vakgebied: Bouwkunde/ civiele techniek
Opleidingsniveau: HBO.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris: geen info beschikbaar

Contactinformatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Arie Boekee via telefoonnummer 0182-588782.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Angelique Goeptar van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182