Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Geldrop-Mierlo1 voorzitter & 5 leden van de commissie bezwaarschriften/klachtencommissie

1 voorzitter & 5 leden van de commissie bezwaarschriften/klachtencommissie

Vacature

Ter aflossing van huidige leden zijn burgemeester en wethouders per maart 2018 op zoek naar

één voorzitter en vijf leden van de commissie bezwaarschriften/ klachtencommissie


De gemeente Geldrop-Mierlo kent een vaste commissie voor advies voor de bezwaarschriften en bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De voorzitter en de leden worden benoemd voor maximaal vier jaar. De functies zijn in principe tijdelijk voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
De gemeente kent ook een klachtencommissie, die bestaat uit dezelfde leden.

Wat ga je doen?
De commissie bezwaarschriften is ingesteld ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De klachtencommissie is ingesteld ter voorbereiding van de beslissing op klachten, gericht tegen de wijze waarop een bestuursorgaan zich heeft gedragen.
De commissie heeft naast het uitbrengen van een advies over het ingekomen bezwaar ook tot taak bezwaarmakers te horen in verband met door hen gemaakte bezwaren. Hiertoe worden twee keer per maand hoorzittingen gepland. Een commissielid wordt ongeveer een of twee keer per maand opgeroepen. De commissie vergadert in beginsel op de maandagavond.

Onze wensen
Wij zoeken kandidaten die:

  • Beschikken over een juridische opleiding met kennis van algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden en werkervaring binnen het openbaar bestuur;
  • Kennis hebben van één van de volgende rechtsgebieden: sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet (bijzondere bijstand), omgevingsrecht, algemeen bestuursrecht en/of ambtenarenrecht;
  • Ervaring en affiniteit hebben met het functioneren van het openbaar bestuur;
  • Niet woonachtig zijn in de gemeente Geldrop-Mierlo en geen binding en/ of betrokkenheid hebben met het bestuur of de ambtelijke organisatie.

Gemeente Geldrop-Mierlo biedt
Het lidmaatschap van de commissie is een boeiende activiteit, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het optimaal functioneren van de lokale overheid. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een financiële vergoeding per bijgewoonde zitting. Deze vergoeding bedraagt € 175 voor de leden en €200 voor de voorzitter. Er is een reiskostenvergoeding.

Samenwerkingsverband
Dienst Dommelvallei ondersteunt de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel op het gebied van financiën, personeel & organisatie, informatievoorziening en dienstverlening. Het cluster P&O van de afdeling Personeel & Organisatie en Informatievoorziening ondersteunt deze gemeenten onder andere bij wervings- en selectieprocedures.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het lidmaatschap van deze commissie, neemt u dan contact op met Yvonne Visser of Linda Gubbels-Peeters, beiden secretaris commissie bezwaarschriften, via telefoonnummer 14040.

Reageren
Als u lid van de commissie wilt worden, kunt u daarvan blijk geven door middel van een brief met cv., die u kunt insturen uiterlijk voor 10 december 2017 via onze sollicitatiepagina:

De kennismakingsgesprekken zijn gepland op 19 en 21 december 2017 of op 9 januari 2018.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Trefwoorden: Juridisch, Juridische, Bestuursrecht, Openbaar Bestuur, Jeugdwet, Participatiewet, Omgevingsrecht, Overheid, Gemeente, Voorzitter

Over de organisatie

We hebben u veel te bieden. Zo krijgt u alle ruimte tot zelfontwikkeling om uw ambities waar te maken en uw loopbaan verder vorm te geven. Dit is mogelijk in een prettige en informele werksfeer.
Wij verwachten daarvoor van u een professionele instelling. Een die past bij onze ambities.
Onze klanten rekenen op een servicegerichte instelling. U denkt daarom in oplossingen. Kwaliteit en creativiteit staan daarom bij u hoog in het vaandel.meer over Gemeente Geldrop-Mierlo

Adres

Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

14 040