Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente EpeLID VOOR DE CULTUURCOMMISSIE EPE

LID VOOR DE CULTUURCOMMISSIE EPE

Vacature

De gemeente vindt een bloeiend cultureel leven voor haar inwoners belangrijk. Epe kent een rijk cultureel leven: er zijn musea, galeries, koren, orkesten, kunstenaars, kunstroutes, festivals, veel amateurverenigingen, etc. Veel vrijwilligers leveren hier een bijdrage aan. Er is behoefte om een verbinding te maken tussen de diverse culturele organisaties. Gemeente Epe heeft daarom een cultuurcommissie ingesteld. Momenteel zijn wij op zoek naar een:

Lid voor de Cultuurcommissie Epe m/v

Taken en verantwoordelijkheid
De beleidsnota “de Kracht van Cultuur” vormt het inhoudelijke beleidskader voor de commissie. De Cultuurcommissie heeft een breed werkveld. Deze commissie houdt zich niet alleen bezig met advies aan het college bij de aankoop van kunst en de kunst in de openbare ruimte, maar richt zich op het hele culturele spectrum. Deze Commissie bestaat momenteel uit vier personen (m/v). De commissie is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd het college. De commissieleden worden op voordracht van een selectiecommissie voor een periode van vier jaar benoemd. De commissieleden komen minimaal vier maal in het jaar bij elkaar. Leden dragen onderwerpen aan voor het meerjaren-werkprogramma van de commissie en initiëren adviestrajecten.

Gewenste kennis, ervaring en vaardigheden:

1. Werk? of bestuurservaring in culturele sector is een pre;

2. Brede kennis van en sterke affiniteit met kunst en cultuur;   

3. Betrokkenheid bij het (sociaal?)culturele leven in Epe.

4. Kennis hebben van het cultuurbeleid en trends en ontwikkelingen vertalen naar

    adviezen;

5. Integriteit;

6. In staat om boven de eigen belangen uit te stijgen en in het bezit van een

   ‘helikopterview’;

7. Kennis van de (sociaal?)culturele kaart van Epe.

Vergoeding
Leden van de Cultuurcommissie ontvangen een presentievergoeding. Voor vergoeding wordt aangesloten bij de circulaire (onkosten)vergoeding commissieleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor 2018 is dit € 76,-.

Solliciteren
Heeft u interesse? Stuur dan uw cv, voorzien van een korte toelichting, onder vermelding van vacature 2017-25 vóór 15 januari naar sollicitatie@epe.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Siebren Groen, telefoon 14 0578  of per e-mail: siebren.groen@epe.nl.

cquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling P&O van Gemeente Epe ( 0578-678806)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Epe is een levendige gemeente gelegen in de prachtige natuurlijke omgeving van de Noord-Veluwe. Op het gebied van wonen en werken heeft de gemeente veel te bieden.

meer over Gemeente Epe

Adres

Marktplein 1
8161 EE Epe

14 0578