Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente EpeLid van de Erfgoedcommissie

Lid van de Erfgoedcommissie

Vacature

De speerpunten van de organisatie zijn: laagdrempelig, inwoners betrekken bij ontwikkelingen en het verbeteren van de (digitale) dienstverlening.

Een duidelijke ambitie die niet alleen gevolgen heeft voor onze werkwijze, maar ook voor onze denkwijze (cultuur). Om deze ambitie waar te maken, hebben we talenten nodig die proactief en innovatief handelen.

Bij de gemeente Epe is een vacature voor een: Lid van de Erfgoedcommissie


Algemeen

De gemeente Epe kent een rijke geschiedenis. In de gemeente liggen gebieden met hoge archeologische en landschappelijke waarden. De gemeente Epe ligt op de overgang van de Veluwse stuw naar de IJsselvallei en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan landschappen. Allerlei landschapstypen met hun eigen kenmerken komen binnen de gemeente voor: enkontginningen, broekontginningen en rivierkleiontginningen zijn enkele voorbeelden. Binnen deze historische landschappen liggen vele archeologische waarden verborgen. De grafheuvels zijn zichtbare relicten uit de prehistorie. Epe kent de langste grafheuvelrij van Nederland met een lengte van maar liefst 6,7 kilometer! Daarnaast zijn diverse celtic-fields, wallen, ijzer-, grind- en leemkuilen te vinden in het buitengebied.

De gemeente heeft 40 rijksmonumenten en 80 gemeentelijke monumenten zoals bijvoorbeeld de NH Kerk in Epe en het kasteel de Cannenburgh te Vaassen. De gemeentelijke monumentenlijst wordt op dit moment geactualiseerd en uitgebreid met nog eens 50 monumenten.

Vanwege het aftreden van e?e?n van de leden van de erfgoedcommissie, zijn wij op zoek naar een nieuw erfgoedcommissielid. Wij zoeken een specialist cultuurlandschap.


De functie

De Erfgoedwet regelt dat alle gemeenten een Erfgoedcommissie moeten hebben. Deze commissie moet, ten minste, beschikken over deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie, bouw-/architectuurhistorie, restauratie en landschap/stedenbouw. De huidige commissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden: een architectuurhistoricus, een archeoloog, een bouwkundige en een adviseur van het Gelders Genootschap.

De Erfgoedcommissie adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie. Ook is de commissie overlegpartner voor de gemeente bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. De commissie vergadert eenmaal per zes weken op de woensdag/donderdagmiddag vanaf 15:00 uur. De zittingsperiode van de huidige commissie loopt tot 1 maart 2020.


Jouw profiel

Gezien de huidige samenstelling van de commissie zoeken wij een specialist cultuurlandschap (bij voorkeur een historisch geograaf, een landschapshistoricus of landschapsarchitect). Van de kandidaat wordt verwacht:

  • kennis van het historisch cultuurlandschap en de daarin aanwezige kernkwaliteiten.
  • Inzicht in de manier waarop je de waarden van het landschap en de daarin aanwezige elementen kunt behouden, versterken en beleefbaar kunt maken.
  • Algemene kennis van de ruimtelijke ordening en de wijze waarop cultuurhistorie geborgd kan worden in ruimtelijke planvorming.
  • Affiniteit met cultuurhistorie in brede zin, architectuur en monumentenzorg.
  • Kennis van de gemeente Epe is een aanbeveling.


Ons aanbod

U ontvangt een vergoeding van € 79,-- per bijgewoonde vergadering. Commissieleden die buiten de gemeente Epe wonen ontvangen een reiskostenvergoeding.


Interesse?

Stuur dan je digitale CV en motivatie, t.a.v. Tineke Olieman, secretaris van de Erfgoedcommissie, vóór 1 maart 2019 naar:

sollicitaties.028086@werkeningelderland.nl

https://www.werkeningelderland.nl/vacatures/?search=lid+erfgoedcommissie

Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag t/m donderdag contact met haar opnemen via telefoonnummer

14 0578 of per e-mail naar: tineke.olieman@epe.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling P&O van Gemeente Epe ( 0578-678806)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Epe is een levendige gemeente gelegen in de prachtige natuurlijke omgeving van de Noord-Veluwe. Op het gebied van wonen en werken heeft de gemeente veel te bieden.

meer over Gemeente Epe

Adres

Marktplein 1
8161 EE Epe

14 0578