Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Edam-VolendamVoorzitter voor de Rekenkamercommissie

Voorzitter voor de Rekenkamercommissie

Vacature

DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM, OVER SAMEN LEVEN EN SAMEN WERKEN

De Gemeenteraad van Edam-Volendam is op zoek naar een:

Voorzitter voor de Rekenkamercommissie

(per 1 januari 2020)


De voorzitter vormt samen met twee vertegenwoordigers uit de gemeenteraad van de oppositie en twee vertegenwoordigers van de coalitie de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

Doelstelling

De doelstelling van de rekenkamercommissie is de burger het vertrouwen bieden in het functioneren van de gemeente door gericht onderzoek te (laten) verrichten naar doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Lerend vermogen naar de toekomst staat daarbij voorop. De rekenkamercommissie beoogt bij te dragen aan de kwaliteit van het lokale bestuur. Zij is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt.

Wij zoeken een voorzitter die:

  • onvoorwaardelijk kiest voor een onafhankelijke en objectieve opstelling;
  • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • integriteit hoog in het vaandel heeft staan;
  • een bruggenbouwer is en oplossingsgericht werkt;
  • ruime ervaring heeft op het gebied van effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid van overheidsorganisaties;
  • affiniteit heeft met onderzoek en onderzoeksmethoden;
  • gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen en op de hoogte is van ontwikkelingen in het openbaar bestuur;
  • beschikt over een universitaire of hbo plus achtergrond op bestuurlijk of juridisch terrein.

Wanneer u zich in het bovenstaande herkent nodigt de gemeenteraad van Edam-Volendam u uit om uw belangstelling kenbaar te maken voor deze uitdaging.

De Rekenkamercommissie is op zoek naar een voorzitter voor een periode van 4 jaar. De rekenkamercommissie vergadert circa 5 keer per jaar op een woensdagavond en wordt daarbij, alsmede in overige aspecten, ondersteund door de griffie. De voorzitter ontvangt een halfjaarlijkse vaste vergoeding, daarin begrepen eventuele reiskosten.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de rekenkamercommissie, mevrouw mr. J.M. de Boer, telefoon 0299-398313 (maandagen en woensdagen). Via de website van de gemeente vindt u meer informatie over de werkwijze van de rekenkamercommissie en treft u reeds gepubliceerde onderzoeksrapporten aan.

Sollicitaties voorzien van uitgebreid curriculum vitae kunnen worden gericht aan de Voorzitter van de gemeenteraad Edam-Volendam, t.a.v. de griffier, per mail griffie@edam-volendam.nl en dienen uiterlijk 18 november 2019 te zijn ontvangen.

Installatie van de nieuwe voorzitter is voorzien in de raadsvergadering van 19 december 2019.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jeroen Scheijde van Gemeente Edam-Volendam ( 0299-398 398)