Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Edam-VolendamProjectleider Civiele Techniek

Projectleider Civiele Techniek

Vacature

DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM, OVER SAMEN LEVEN EN SAMEN WERKEN

Voor de afdeling Openbare Werken sectie Werken & Projecten zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Civiele techniek (36 uur per week)

De organisatie
Edam-Volendam maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. De indrukwekkende geschiedenis, de verhalen, de cultuur, de beelden, de diversiteit (eigen(w)aardigheid) op kleinschalig niveau en tegelijkertijd de gemeenschappelijkheid op een hoger niveau, bieden een prachtige schakering in kwaliteiten. Het spreekt velen aan. Onze inwoners zijn betrokken en ondernemend. We helpen elkaar en weten van aanpakken. Daarin schuilt onze gezamenlijke kracht. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwen we aan een gemeenschap en gemeente die bijdraagt aan ons welzijn en geluk. Met meer dan 35.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat onze gemeente uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, voetbal, handbal en muziek. Vissers, boeren en stedelingen. Nuchter, eigenwijs, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig, werklustig. De verscheidenheid geeft kleur aan onze gemeente. En ook nieuwe opgaven voor de toekomst. Van leefbaarheid tot bedrijvigheid, van natuurontwikkeling tot stedelijke ontwikkeling, van kleinschaligheid tot regionale en internationale samenwerking.

Onze missie wordt ondersteund door vier kernwaarden; Verbinden, Leiderschap, Wendbaarheid en Vertrouwen. Voor meer informatie hierover ga naar http://www.edam-volendam.nl/vacatures

Algemene informatie
De sectie Werken & Projecten (W&P) is belast met de voorbereiding en uitvoering van kleine- en grootschalige nieuwe werken op het gebied van grond, weg- en waterbouw, alsmede het groot onderhoud van wegen, riolering, waterbouwkundige werken, openbare verlichting en groen. Daarnaast worden werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen gecoördineerd en is de afdeling verantwoordelijk voor het gemeentelijk kabeltelevisie netwerk (CAI). Met de overige teamleden van de sectie Werken & Projecten wordt nauw samengewerkt, waarbij over de voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd aan de coördinator W&P. De sectie bestaat uit 14 fte. In het Coalitieakkoord en het Programmaplan van het in 2016 geïnstalleerde college van burgemeester en wethouders staat participatie van burgers en bedrijven bij ontwikkelingen en werken van de gemeente, hoog in het vaandel.

De functie
De projectleider Civiele techniek zal de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Projectmatige voorbereiding en uitvoering van grootschalige civieltechnische projecten, van initiatief- tot en met realisatiefase en beheerfase.
 • Opstellen van college- en raadsvoorstellen, kredietaanvragen en gesprekspartner van het bestuur voor de aan hem toegewezen projecten.
 • Het voeren van directie voor de projecten en het aansturen van toezichthouders.
 • Inkoopstrategie bepalen, leiding geven aan het aanbestedingsproces, contractvoorbereiding, alsmede het onderhouden van contacten met adviseurs en aannemers.
 • Een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van projectmatig werken op de afdeling met de nadruk op een integrale aanpak van zowel onderhoudsprojecten als nieuwe ontwikkelingen.
 • Deelnemen dan wel voorzitten van projectteams voor de gebiedsontwikkeling en (her)inrichting van de openbare ruimte van de gemeente.
 • Aanspreekpunt en sparringpartner voor andere afdelingen en secties onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling.
 • Het (mede) opstellen van beheers- en beleidsplannen op de voorkomende taakvelden.
 • Organiseren en uitvoering geven aan de participatie opgave van het bestuur, met het doel de dienstverlening naar burgers en bedrijven te vergroten.

Ervaring en achtergrond

 • Je bent in het bezit van een diploma minimaal op HBO niveau, studierichting Techniek/Weg- & waterbouw of een gelijkwaardig door ervaring verkregen niveau.
 • Je hebt een uitgebreide civieltechnische kennis met ruime ervaring als projectleider van civieltechnische projecten (5 jaar) bij een opdracht gevende overheid.
 • Je hebt kennis van de RAW en UAV, ervaring met geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAV-gc strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over een goed gevoel voor politieke kaders en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent flexibel, klantgericht en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met de participatie opgave richting bewoners en bedrijven, met het doel de dienstverlening naar burgers en bedrijven te vergroten.
 • Je bent bereid tot het deelnemen aan een gemeentelijke calamiteitendienst.

Competenties
Competenties als flexibiliteit, communicatieve vaardigheid, probleemoplossend vermogen en omgevingsbewustzijn zijn sleutelwoorden.

Wij bieden
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid. Afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring voor deze functie een maximumsalaris van € 4.740,00 bruto per maand (functieschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Verder zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer J.H. Smits, coördinator sectie Werken & Projecten van de afdeling Openbare Werken of de heer J. Huizing, P&O Adviseur, telefoon 0299-398398. De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten solliciteren met voorrang. Je reactie met uitgebreide CV en motivatiebrief kun je voor 23 oktober 2017 richten aan vacatures@edam-volendam.nl, onder vermelding van het vacaturenummer PZ-496 | Projectleider Civiele Techniek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jeroen Huizing van Gemeente Edam-Volendam ( 0299-398 398)