Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Edam-Volendam(Junior) Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk dinsdag 28 januari

Solliciteer

(Junior) Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Vacature

Voor de sectie Werken & Projecten van de afdeling Openbare Werken zijn wij op zoek naar een:


(Junior)Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer (36 uur per week – Beleidsmedewerker A)


De sectie Werken & Projecten (W&P) is belast met de voorbereiding en uitvoering van klein- en grootschalige nieuwe werken op het gebied van grond, weg- en waterbouw en met het groot onderhoud van wegen, riolering, waterbouwkundige werken, openbare verlichting en groenvoorziening. Daarnaast worden werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen gecoördineerd en is de sectie verantwoordelijk voor het gemeentelijk kabeltelevisie netwerk (CAI).

Over de functie

Als (Junior) Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer ontwikkel je beleid in dit vakgebied en zet je beleidslijnen uit het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023 uit. Je coördineert en werkt aan projecten uit het Uitvoeringsprogramma, waarin uit beleid voortgekomen projecten zijn opgenomen.

Je bent van nature sterk in het organiseren en plannen van je werkzaamheden, je bent op de hoogte van de voortgang daarvan en bent in staat om hierover te communiceren als aanspreekpunt voor het management, het college van B&W en de gemeenteraad.

Je adviseert bij interne en externe projecten, die raakvlak hebben met jouw beleidsveld. Je werkt samen met gemeentelijke collega’s en partners, waaronder provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de nood- en hulpdiensten. In deze samenwerking draag je zorg voor het samenbrengen van de verschillende belangen van de partijen.

Je bent aanspreekpunt voor onze burgers en ondernemers wanneer het gaat om vraagstukken over verkeersveiligheid, openbaar vervoer en parkeren.

Wat ga je doen?

Jij:

 • Levert een bijdrage aan de beleidsplannen, de implementatieplannen en de randvoorwaarden ervan voor de beleidsterreinen verkeer, mobiliteit en parkeren
 • Behandelt in de functie mede integraal, complexe verkeerskundige en ruimtelijke vraagstukken
 • Bent als adviseur betrokken bij het ontwikkelen van en adviseren over ruimtelijke visies, gebiedsontwikkelingen en bouwplannen
 • Zorgt mede voor integraliteit en afstemming van doelstellingen met de andere disciplines binnen de gemeentelijke organisatie en regisseert mede de uitvoering van dit beleid
 • Signaleert landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen op het terrein van verkeer en vervoer
 • Neemt deel aan regionale overleggen op het gebied van verkeer, vervoer en bereikbaarheid
 • Adviseert aan het college en de gemeenteraad over verkeer- & vervoerskundige zaken


Voor vragen en verzoeken van de bewoners en ondernemers van de gemeente ben je het aanspreekpunt.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

Jij:

 • Beschikt over minimaal een HBO-werk- en denkniveau op het gebied van verkeer, vervoer of ruimtelijke ordening en/of een relevante opleiding heeft genoten, bij voorkeur de studierichting Verkeerskunde
 • Kunt dwarsverbanden leggen tussen beleidsmatige en technische aspecten van de verkeerskunde
 • Bent flexibel en initiatiefrijk en daarnaast zowel communicatief als redactioneel sterk
 • Kunt met de nodige overtuigingskracht goed positie innemen in een complex maatschappelijk en politiek krachtenveld
 • Bent communicatief sterk en heeft een open en verbindende houding
 • Bent bereid deel te nemen aan consignatiediensten


Wat bieden we jou?

Een uitdagende functie (36 uur) met veel verantwoordelijkheid. Naast de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen bieden wij jou afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaren een marktconform salaris met een aanvullend Individueel Keuze Budget (17,05%). Daarnaast zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

Hoe kun je reageren?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeroen Otten, Coördinator Werken & Projecten, of voor informatie over de procedure met Jeroen Scheijde, P&O Adviseur, beide zijn bereikbaar op telefoonnummer 0299-398398. Je reactie met CV en motivatiebrief kun je voor 27 januari richten aan vacatures@edam-volendam.nl, onder vermelding van het vacaturenummer PZ-602 | (Junior) Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.

Meer informatie over onze organisatie en bestuur vindt u op onze website. www.edam-volendam.nl/vacatures


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Lotte van der Molen van Gemeente Edam-Volendam ( (0299) 398 398)