Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Edam-VolendamBeleidsmedewerker Burgerparticipatie en Statushouders

Beleidsmedewerker Burgerparticipatie en Statushouders

Vacature

DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM, OVER SAMEN LEVEN EN SAMEN WERKEN


De gemeente Edam-Volendam is op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Burgerparticipatie en Statushouders | 32 uur per week

Over de functie

De werkzaamheden als beleidsmedewerker liggen grotendeels op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Je hebt als beleidsmedewerker twee taakvelden: burgerparticipatie en statushouders. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een jongere in het kader van het Generatiepact.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is belangrijk binnen de gemeente Edam-Volendam. De gemeente heeft een rijke cultuur als het gaat om dorps- en wijkraden en burgerinitiatieven. Dit vergt een goede samenwerking van gemeente met de verschillende partners, bewonersgroepen, adviesraden en dergelijke partijen. Als beleidsmedewerker ben jij hierin de spin in het web.

Statushouders

De grondslag dit beleidsveld ligt in de Wet inburgering. Hieruit vloeien de taken maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstraject en inburgering voort. Het doel is om statushouders te laten integreren en participeren in onze samenleving. Deze functie slaat een brug naar het Breed Sociaal Loket en andere uitvoeringspartners. Op dit moment wordt gewerkt aan de veranderopgave die vanuit het Rijk is geïnitieerd. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van de totale inburgering bij de gemeente teruggelegd. Als beleidsmedewerker stel je in samenwerking met de uitvoeringspartners de kaders voor statushouders.

Als je je kwaliteiten wil laten zien door het ontwikkelen van beleid dat gericht is op de burgerparticipatie en statushouders dan is dit jouw kans!

Doel van de functie

Als beleidsmedewerker Ontwikkeling en Projecten ontwikkel je beleid, voer je regie op je beleidsterrein, bewaak en rapporteer je de voortgang en bevorder je de samenhang en verbinding binnen de verschillende beleidsterreinen van de sectie Ontwikkeling & Projecten.

Wat ga je doen?

 • Je adviseert het college en geeft uitvoering aan het beleid en biedt ondersteuning aan lokale burgerinitiatieven;
 • Je onderhoudt contact met wijk- en dorpsraden de adviesraden;
 • Je stelt beleid op wat bijdraagt aan het stimuleren en begeleiden van statushouders om te participeren en een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving binnen de gemeente Edam-Volendam;
 • Je organiseert de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject;
 • Je werkt de veranderopgave op het gebied van statushouders uit;
 • Je monitort ontwikkelingen & signaleert knelpunten;
 • Je organiseert in bijzondere gevallen overleg op casusniveau met samenwerkingspartners;
 • Je rapporteert periodiek op hoofdlijnen over de voortgang en de resultaten op jouw beleidsterreinen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het door de raad vastgestelde budget.

Wie zoeken wij?

 • Je bent sociaal vaardig, hebt goede communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren, bent ondernemend en werkt resultaatgericht op een zelfstandige manier;
 • Je hebt een praktische instelling, neemt initiatief en gaat vernieuwing niet uit de weg;
 • Je bent enthousiast en energiek en vindt het ontwikkelen van beleid op het gebied van statushouders mooi om te doen;
 • Je bent overtuigend en besluitvaardig, neemt anderen vooraf actief mee in je visie en denkbeelden om de gestelde doelen te bereiken;
 • Je bent een belangrijke sparringpartner voor collega’s, management, bestuur en lokale partijen als het gaat om participatie en integratie van statushouders;
 • Je bouwt aan een constructieve samenwerking voor een optimaal resultaat.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

 • Je denkt en werkt op hbo beleidsmatig niveau;
 • Je hebt affiniteit met de beleidsterreinen, volgt ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk en neemt deze mee in het te ontwikkelen beleid en deelt deze met anderen;
 • Je bent enthousiast, klantgericht en kunt goed samenwerken;
 • Je bent flexibel en initiatiefrijk binnen een beleidsterrein dat zowel landelijk als lokaal sterk in ontwikkeling is;
 • Je bent resultaatgericht en deinst niet terug om buiten de gebaande paden te treden om je doel te kunnen bereiken;
 • Je staat open voor verbeteringen en wilt hier actief een bijdrage aan leveren.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende functie (32 uur) met veel verantwoordelijkheid. Naast de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen wordt afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring voor deze functie een maximumsalaris van € 3.805,- bruto per maand aangeboden (functieschaal 9) met een aanvullend Individueel Keuze Budget (17,05%). Daarnaast zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een jongere in het kader van het Generatiepact.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rennie Groot, Beleidsmedewerker Ontwikkeling & Projecten, of voor informatie over de procedure met Jeroen Former, P&O Adviseur, beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer 0299-398398. Je reactie met CV en motivatiebrief kun je voor 3 juni 2019 via de sollicitatieknop versturen, onder vermelding van het vacaturenummer HR-574 | Beleidsmedewerker Burgerparticipatie en Statushouders.

Meer informatie over onze organisatie en bestuur vindt je op onze website. www.edam-volendam.nl/vacatures

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jeroen Scheijde van Gemeente Edam-Volendam ( 0299-398 398)