Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Griffier

Vacature

In verband met het pensioen van de huidige griffier zoekt de gemeente Dronten een nieuwe

Griffier

Functieprofiel 

Dronten zoekt een pionier met een stevige persoonlijkheid als griffier. Een griffier die de basis op orde kan brengen en van daaruit kan bouwen (vernieuwen en versterken). Iemand die primair gericht is op mensen, zich in kan leven in de behoeften van raadsleden, dienstbaar is en coachend op kan treden. Een griffier die een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de driehoek. En een griffier die een scherpe analyse van de positie van de raad kan maken en stevig en duidelijk op kan treden wanneer dat in het belang van de raad is.

Taken van de griffier

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin, ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij de uitoefening van rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die dienstig zijn aan het proces.

De primaire griffietaken moeten in eerste instantie verder op orde worden gebracht. De processen moeten verbeterd, helder, ordentelijk en vanzelfsprekend zijn. De informatie die dagelijks naar de raad gaat, is relevant en geduid om hem zoveel mogelijk te faciliteren. De basis op orde is ook: het deskundig bijstaan van de raadsleden in het reguliere raadswerk. Bijvoorbeeld door hen te adviseren over het benutten van het beschikbare instrumentarium. De raad wil tevens nadenken over de werkwijzen, waaronder het vergadermodel. Dit vraagt een griffier die zich in kan leven in de behoeften van de raad en daar concrete verbeteringen op kan voorstellen. Wanneer dat gebeurd is, heeft de raad de wens om meer aandacht te besteden aan rolneming en -invulling in relatie tot een veranderende samenleving en complexe dossiers. De griffier is in staat om op basis van de wensen van de raad een adviserende en stimulerende kracht in vernieuwing te zijn.

De griffier levert een belangrijke bijdrage aan de samenwerking binnen de driehoek. Griffier, burgemeester en gemeentesecretaris hebben het gevoel aan een gezamenlijke opdracht te werken en dragen dat ook uit. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en bewaakt de belangen van de raad in de bespreking.

Bij de ambitie van de raad hoort een passende griffie. Wat dat betekent – in omvang, competenties en kennis – is iets wat de nieuwe griffier samen met de raad kan bepalen en waar hij/zij aan kan bouwen.

De griffier geeft leiding aan de griffie en is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de griffie. De griffier zorgt daarom voor een goede stijl van leidinggeven en draagt zorg voor het uitbouwen van de taken en werkwijze van de griffie.

Profiel kandidaat en competenties

Er wordt gezocht naar een griffier die deskundig en ervaren is. Een griffier die weet wat hem/haar te doen staat om de basis op orde te krijgen, de raad bij te staan én om de raad te ondersteunen in verdere professionalisering. Bijvoorbeeld op het gebied van het vergadermodel, de raadscommunicatie en het samenspel met het college en de organisatie. Voor de griffier van Dronten ligt er een prachtige uitdaging!

De griffier weet de raad uitstekend te bedienen. Of dat nou is in het verzorgen van een gestroomlijnd besluitvormingsproces of het adviseren van fracties bij het opstellen en indienen van een motie. Onze griffier is ook echt onze griffier: toegankelijk, ondersteunend en dienstbaar aan de raad. Maar ook een aanjager, een stimulerende kracht achter de professionalisering. De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het (veranderende) samenspel met de samenleving, maar ook binnen het gemeentehuis, en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is.

Een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context is een voorwaarde. Hij/zij begrijpt welke bijdrage een griffier daarin kan leveren. De griffier schakelt in de bestuurlijk-ambtelijke driehoek met de burgemeester en gemeentesecretaris, draagt bij aan een goede samenwerking en is een volwaardig sparringpartner. Waar nodig biedt de griffier tegenwicht binnen de driehoek.

Qua persoon is de griffier krachtig, proactief en initiatiefrijk. Iemand met visie op het vak en motivatie om dat in te zetten om de raad zijn eigen visie te laten verwoorden. Wij zoeken iemand die gezag én rust uitstraalt. Een griffier die zich op een natuurlijke wijze stevig en zichtbaar positioneert. Onze griffier voelt zich betrokken bij onze gemeente en draagt dat uit.

Deskundig

Omschrijving: is bekwaam en vaardig als griffier en weet dit effectief toe te passen.

 • Is bij voorkeur elders griffier of plaatsvervangend griffier geweest
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Heeft een flinke dosis bestuurskundige kennis en het liefst ook een goed juridisch besef
 • Weet vanuit deskundigheid te adviseren over het verbeteren van de raadsprocessen
 • Staat de raad en raadsleden bij in hun raadswerk door uitstekende kennis van het beschikbare instrumentarium
 • Is nieuwsgierig naar maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad en de rol van de griffier en weet hiervoor ook zijn/haar netwerk te benutten
 • Kan ontwikkelingen vertalen naar praktische toepassing in Dronten en weet die vertaling zowel mondeling als schriftelijk goed over de bühne te brengen
 • Kan de ambities van de raad vertalen naar een passende invulling van de griffie

Communicatief

Omschrijving: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.

 • Is toegankelijk en behulpzaam
 • Weet de belangen van de Drontense raad uit te dragen
 • Kan complexe procedures en ideeën zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal uitleggen
 • Is in staat om de informatievoorziening aan de raad te duiden en te prioriteren
 • Is ook naar buiten toe een natuurlijke communicator en gespreksleider
 • Is in staat een goede werkrelatie op te bouwen met de partners in de driehoek en de ambtelijke organisatie
 • Is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren

Politiek-bestuurlijk sensitief

Omschrijving: heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

 • Heeft een eigen visie op de positie van de raad en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door, onafhankelijk, de belangen naar voren te brengen.
 • Stelt zich, in het belang van de raad, onafhankelijk op ten opzichte van actoren in het bestuurlijk-ambtelijke samenspel binnen de gemeente.
 • Kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen, doorziet complexe processen en speelt daarop in.
 • Weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken, en is zich daarbij bewust van de eigen rol.
 • Kan variëren in gedrag en werkstijl als de politiek-bestuurlijke context dat nodig maakt (soms gas bijgeven, soms achteroverleunen).

Adviserend

Omschrijving: kan raadsleden stimuleren, enthousiasmeren en op een effectieve wijze de weg laten vinden in het raadswerk.

 • Vanuit deskundigheid kunnen adviseren over de basis van het raadswerk en het verder op orde brengen van deze basis
 • Is in staat om de raad zijn rol en ambities te laten verwoorden, treedt daarin adviserend en stimulerend op
 • Geeft onafhankelijk en eerlijk advies
 • Kan luisteren en begrijpt; helpt, geeft tips en aanwijzingen, reikt opties aan, denkt mee, neemt initiatief en schetst oplossingen

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Bij voorkeur ervaring als griffier of plaatsvervangend griffier, maar de selectiecommissie staat open voor andere relevante ervaring.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 14 van de CAR-UWO. Aanstelling vindt plaats op basis van een fulltime dienstverband (36 uur p/w). Er vindt een aanstelling plaats voor één jaar, die na gebleken geschiktheid vervolgens omgezet kan worden in een vaste aanstelling.

Procedure

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

De selectie vindt plaats in twee gespreksronden. De eerste ronde is gepland op donderdag 27 juni 2019, overdag. De gesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie, bestaande uit de werkgeverscommissie en twee fractievoorzitters (in totaal vijf personen) en de adviescommissie, bestaande uit de burgemeester en de loco-gemeentesecretaris, samen. De tweede gespreksronde is gepland op maandag 1 juli 2019, in de ochtend. De gesprekken in de tweede ronde bestaan uit separate gesprekken met de selectiecommissie en de adviescommissie. De selectiecommissie wordt ondersteund door de adviseurs van Necker van Naem en de gemeente Dronten.

Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure na de tweede gespreksronde. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op 8 of 9 juli. Voor aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lauryan Bakker adviseur bij Necker van Naem, via 06-17589183. Solliciteren kan tot en met 16 juni 2019 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitatie@necker.nl onder vermelding van ‘Vacature griffier Dronten’.

Over de organisatie

De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In 2006 werd het hele centrumgebied op de schop genomen om er een modern centrum te laten verrijzen. De Meerpaal, dat dienst deed als één van de eerste mediacentra van Nederland, werd volledig gemoderniseerd en groeide uit tot het bruisende culturele hart van Dronten. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Het refereert naar het gemoedelijke karakter van onze gemeente. Het gaat erover dat men wat voor elkaar over heeft en elkaar de ruimte geeft. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten.

meer over Gemeente Dronten

Adres

De Rede 1
8251 ER Dronten

14 0321