Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HelderVoorzitter commissie bezwaarschriften Algemene Kamer

Voorzitter commissie bezwaarschriften Algemene Kamer

Vacature

Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleonistische Stelling.

Wij zijn op zoek naar een

Voorzitter commissie bezwaarschriften Algemene Kamer

Vacaturenummer 18011

De commissie bezwaarschriften
De gemeente Den Helder heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. De commissie is onderverdeeld in drie kamers, te weten een Sociale kamer, een Rechtspositionele kamer en een Algemene kamer.

De onderwerpen van deze laatste kamer waar de bezwaarschriften betrekking op hebben, zijn bijvoorbeeld besluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, algemene bestuurlijke zaken, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur.

De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die wordt bijgestaan door een secretariaat.

Wat verwachten wij van de voorzitter?
U beoordeelt het bezwaarschrift en u neemt kennis van het complete dossier. Samen met de leden van de commissie hoort u tijdens de zitting de bezwaarmakers, eventuele derde belanghebbenden en de vertegenwoordiger(s) van de gemeente. Wij verwachten dat u de zitting leidt. Na de zitting vindt overleg plaats over de bevindingen en draagt u bij aan het formuleren van een gemotiveerd advies op grond waarvan het bestuursorgaan in kwestie de beslissing kan nemen. U geeft het definitieve akkoord op het advies.

Wij verwachten dat u minimaal eens per maand op donderdagavond beschikbaar bent voor de commissievergadering. Incidenteel is het nodig om een extra vergadering te plannen, buiten de jaarplanning om.

Wij vragen:
- een juridische achtergrond op academisch niveau;
- expertise op bestuursrechtelijk gebied en meer in het bijzonder op bovengenoemde gebieden;
- ervaring met het voorzitterschap van een bezwaarschriftencommissie is een pré;
- kennis van het functioneren van overheden in het algemeen en van een gemeente in het bijzonder.

Om de besluitvorming objectief te kunnen toetsen en de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, heeft u geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur en bent u niet woonachtig in de gemeente Den Helder.

Wat zijn uw competenties?
U bent in staat om een vergadering te leiden en kunt snel schakelen. U bent besluitvaardig en kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast bent u objectief, integer en u beschikt over bestuurlijk inzicht. U heeft een kritische maar empathische blik en u communiceert in klare taal.

Wij bieden
De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 200,- bruto per bijgewoonde vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van openbaar vervoer (tweede klas).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Huijsmans, secretaris van de commissie, telefoonnummer (0223) 67 8087 of per e-mail l.huijsmans@denhelder.nl

Solliciteren en benoeming
Benoeming geschiedt voor de huidige raadsperiode met mogelijkheid tot verlenging.
KLIK HIER om te solliciteren. Solliciteren kan tot 1 mei 2018.

De gesprekken zullen worden gehouden in week 19, op (de middag van) woensdag 9 mei 2018. Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gerrinda Jansen van Gemeente Den Helder ( (0223) 67 82 82)

Over de organisatie

Er is werk aan de winkel in Den Helder. Den Helder werkt aan de stad in al zijn facetten: werken, wonen, vrijetijdsbesteding, sport, cultuur en natuur. Een interessant aspect aan het werk bij de gemeente Den Helder is de uitdaging om als middelgrote gemeente om te gaan met de grootstedelijke problematiek die bij veel dossiers speelt. Daarvoor hebben we mensen nodig die ondernemend zijn en de handen uit de mouwen durven te steken. Ben je uit het juiste hout gesneden en wil je meehelpen de ambities van Den Helder te realiseren? Pak dan nu je kans! Onze organisatie biedt volop mogelijkheden om daarbij ook jezelf verder te ontwikkelen.

meer over Gemeente Den Helder

Adres

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

14 0223