Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HelderSecretaris / onderzoeker rekenkamercommissie (20 uur)

Secretaris / onderzoeker rekenkamercommissie (20 uur)

Vacature

Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleontische Stelling.

Wij zijn op zoek naar een

Secretaris / onderzoeker rekenkamercommissie (20 uur)

Vacaturenummer 18045

In Den Helder is gekozen voor een rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en vooral controlerende rol. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een bijdrage leveren aan de verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De rekenkamercommissie vergadert eens per maand.

De rekenkamercommissie heeft een eigen secretaris/onderzoeker, die direct wordt aangestuurd door de voorzitter van de rekenkamercommissie. De secretaris/onderzoeker is toegevoegd aan de griffie en valt rechtspositioneel onder de griffier. Wegens vertrek van de huidige secretaris is de rekenkamercommissie op zoek naar een opvolger.

Als secretaris van de rekenkamercommissie verzorg je primair de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Ook draag je zorg voor de verslaglegging, dossiervorming, het bewaken van de actiepunten en het budget.

Je ondersteunt en adviseert de rekenkamercommissie bij de onderzoeken die zij doet. Je bent dagelijks aanspreekpunt en fungeert als contactpersoon. Je verzorgt bij een onderzoek het offertetraject en een startbijeenkomst, ziet toe op planning, tussentijdse terugkoppeling en tijdige rapportage. Hiertoe heb je veelvuldig overleg met de leden van de rekenkamercommissie en externe onderzoekers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de daarmee samenhangende administratieve handelingen.

Je hebt een signalerende en informerende rol richting voorzitter en leden van de rekenkamercommissie en je bent intermediair tussen de rekenkamercommissie, het ambtelijk apparaat en de onderzoekers.

Je bent in staat zorgvuldige onderzoeksvragen te formuleren en zelf onderzoeken uit te voeren. De kleine onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op de doorwerking van eerder uitgebrachte rapportages en dienen uit te monden in een verslag dat de basis vormt uiteindelijk voor een rekenkamerbrief ten behoeve van de raad.

Je moet daarnaast in staat zijn het vooronderzoek te doen voor het van start gaan van grotere onderzoeken, die uitgevoerd worden door gespecialiseerde externe bureaus. Hierdoor kan het bureau een 'vliegende start' maken en kan de externe expertise efficiënter en effectiever worden benut. Daarnaast zal het grotere extern uitgevoerde onderzoek een kortere doorlooptijd krijgen.

Wij vragen
Om de functie tot een succes te brengen ben je in staat te opereren binnen een klein, dynamisch team met een hoog ambitieniveau. Om die reden beschik je over een goed conceptueel vermogen, je bent snel van begrip, kan tactvol optreden en bent doortastend.

Daarnaast beschik je over goede adviesvaardigheden, kunt goed samenwerken, je communiceert direct en open, je luistert goed, je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, je gaat effectief om met weerstand en bent in staat om op een heldere en toegankelijke wijze te communiceren (schriftelijk).

Het gewenste werk- en denkniveau is minimaal HBO en je hebt bij voorkeur een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie. De uren kunnen in overleg flexibel worden ingevuld gedurende de week. De rekenkamercommissie vergadert doorgaans in de avonduren.

Wij bieden
Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.591,00 (aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.225,00 (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Menno Huisman, griffier, telefoon (0223) 67 8101 of per e-mail: m.e.huisman@denhelder.nl.

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2018.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Menno Huisman van Gemeente Den Helder ( +31 223 678 101)

Over de organisatie

Er is werk aan de winkel in Den Helder. Den Helder werkt aan de stad in al zijn facetten: werken, wonen, vrijetijdsbesteding, sport, cultuur en natuur. Een interessant aspect aan het werk bij de gemeente Den Helder is de uitdaging om als middelgrote gemeente om te gaan met de grootstedelijke problematiek die bij veel dossiers speelt. Daarvoor hebben we mensen nodig die ondernemend zijn en de handen uit de mouwen durven te steken. Ben je uit het juiste hout gesneden en wil je meehelpen de ambities van Den Helder te realiseren? Pak dan nu je kans! Onze organisatie biedt volop mogelijkheden om daarbij ook jezelf verder te ontwikkelen.

meer over Gemeente Den Helder

Adres

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

14 0223